Completed Projects


2015

Kopš 12. decembra Melānijas Vanagas virtuālais muzejs "Esi pats!" pieejams arī angliski runājošiem apmeklētājiem visā pasaulē.Virtuālais muzejs “Esi pats!” tikai izveidots 2014. gadā un tā izveidi finansēja arī Latviešu Fonds. Kopš tā laika, bērnu stāsti par dzīvi pirmskara Latvijā, aizvešanu uz Sibīriju un pārdzīvoto tur, ierunāti arī fanču un krievu valodās. http://www.esipats.lv/ 10.12.2015Noslēdzies projekts LF15M05 Aspazijas kaķi un Raiņa suņi
27.10.2015

Salacgrīvas novada 2 bibliotēkās, 2 skolās, 2 bērnudārzos notika tikšanās ar dzejnieku, izdevēju Uldi Ausekli, kurš daudzus gadus rūpējas par izdevniecību "Garā Pupa", kā arī par Raiņa un Aspazijas Muzeju. U. Auseklis tikās ar bērniem, pusaudžiem, stāstīja par Raiņa un Aspazijas daiļradi, viņu personīgo dzīvi, par muzejā uzkrātajām vērtībām. Projektu pieteica Hedviga Inese Podziņa, Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja Projekta budžets: $676 Pieprasījums no LF: $338. Izlasot sirsnīgo rakstu ar Raiņa un Apazijas dzejoļiem jūs noteikti atgriezīsieties savā bērnības zemē... Paldies Salacgrīvas bibliotekai par skaisto projektu!

more ...


LF15M42 Laimas Jansones un Zanes Pērkones koncerti
14.10.2015

No 5.-22. Novembrim notika Latviešu Fonda atbalstītie Laimas Jansones un Zanes Pērkones koncerti.

more ...


LF15M36 Izstāde “Pāri Baltijas jūrai: 1944 -1945” un albums “Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944-1945”
06.10.2015

Albums latviešu un angļu valodā raksturo baltiešu bēgļu uzņemšanu Gotlandes salā.

more ...


"Rainis un Bruno Skulte Latvijai" 06.10.2015

Koncerts 11. oktobrī, plkst. 17.00 Rīgas Latviešu biedrības namā

11. oktobrī, plkst. 17.00 Rīgas Latviešu biedrības namā notika koncerts "Rainis un Bruno Skulte Latvijai"! Koncertā izskanēja Raiņa iedvesmotā Bruno Skultes simfoniskā poēma, sērdieņu dziesma - mistērija „Daugava”, kantāte „Dziesmu vairogs” (Jānis Veselis, Andrejs Eglītis), kā arī virkne sieviešu, vīru un jauktā kora dziesmu. Koncertu atbalsta arī Latviešu Fonds.LF14L02 The Baltic University (Hamburg 1946-1949). Adventure and Struggle. A film project by Helga Merits
15.09.2015

Latviešu Fonda atbalstītais projekts par Baltijas Universitāti ir noslēdzies. Pārpublicējam Helgas Merits rakstu no laikrasta Brīvā Latvija par dokumentālās filmas tapšanas procesu. This article by Helga Merits first appeared in "Briva Latvija".

more ...


ĪPAŠĀ AKCIJA: LF15M06 Aspazijas kaķi un Raiņa suņi
19.02.2015

Salacgrīvas novada 2 bibliotēkās, 2 skolās, 2 bērnudārzos notiks tikšanās ar dzejnieku, izdevēju Uldi Ausekli, kurš daudzus gadus rūpējas par izdevniecību "Garā Pupa", kā arī par Raiņa un Aspazijas Muzeju.

more ...


IPAŠĀ AKCIJA: LF15M22 VEF MINOX leģendas un īstenība
03.02.2015

1937. gadā Valsts Elektrotehniskajā Fabrikā tapa pasaulē mazākā fotokamera. Pasaules tehnikas vēsturē tā iegājusi ne tikai kā mazākā, bet kā pilnīgi jaunas modifikācijas fotokamera ar vairāku principiālu jaunu tehnoloģisku ideju īstenojumu. VEF Minox kā Latvijas zīmols ir nepārspēts savā tehnoloģiksajā un dizaina izpildījumā.

more ...


LF15M36 Foto albuma „Baltijas bēgļi Gotlandē: 1944–1945” sagatavošana
20.01.2015

Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija „Dzīvesstāts” ieguvusi tiesības publicēt unikālas vēsturiskas fotogrāfijas, kas parāda Otrā pasaules kara bēgļu izkāpšanu no laivām Gotlandes krastā. Šos notikumus iemūžinājis vietējais fotogrāfs Dāvids Holmerts. Ar foto kolekcijas mantinieci Ellenu Holmerti noslēgts sadarbības līgums par atļauju publikācijai.

more ...


LF15M37 Pasaules latviešu jaunatnes seminārs “Divreizdivi”
19.01.2015

Pirmais Pasaules latviešu jaunatnes semināra “Divreizdivi” mērķis ir dot iespēju latviešu jauniešiem no visām pasaules malām – ASV, Kanādas, Rietumeiropas, Austrālijas, Latvijas u.c. – iespēju iepazīties, sadraudzēties, sadarboties, stiprināt savu latvisko identitāti, “izbaudīt savu latvietību”, izjust savas saknes Latvijas zemē, gūt jaunas latviskas zināšanas un emocionālu iedvesmu, kas kopīgi veicinātu piederības izjūtu vispasaules latviešu kopienai.

more ...


LF15M42 Kurp latviešu tautas dziesma? Ar Laimu un Lauru - pasaulē!
14.01.2015

Šī gada oktobrī iecerēta divu solistu turneja Ziemeļamerikā ar mudi "Kurp latviešu tautas dziesma? Ar Laimu un Lauru -- pasaulē!”. Viņas piedāvā programmu, kas sastāvētu no latviešu publikā iecienītajām tradicionālajām tautas dziesmām, kā arī mazu ekskursiju retāk dzirdētās mūzikālās skaņās.

more ...


LF15M47 Latvijas nākotne: kā stiprināt saites ar diasporas bērniem un jauniešiem
09.01.2015

Projekta mērķis ir radīt izpētē pamatotu akadēmisku rakstu krājumu, kas iespējami daudzveidīgi atklāj saikņu stiprināšanas iespējas pašu diasporas bērnu un jauniešu, kā arī ar viņiem tieši saistītu cilvēku perspektīvā. To īsteno pētnieki un eksperti Latvijā un latviešu diasporā pasaulē. Grāmata būs latviešu valodā ar kopsavilkumu angliski.

more ...

by year
2016 (01)2015 (12)2014 (14)2013 (05)2012 (02)2008 (01)