Completed Projects


2013

LF13L01 - 1941. gada deportācijas vagons
14.10.2013

Projektu nepieciešams atbalstīt tā lielā sabiedriskā nozīmīguma dēļ. Latvijas Okupācijas muzeja Jaunā ekspozīcija to rekonstruētajā ēkā 2015. gadā būs vispilnīgākā muzeja ekspozīcija pasaulē, kurā varēs iegūt informāciju par Latvijas okupācijas perioda vēsturi četrās valodās - latviešu, angļu, vācu un krievu. Stends "1941. gada deportācijas vagons" orgāniski iekļausies Jaunajā ekspozīcijā, stāstot par noziegumu, un sniedzot emocionālo pārdzīvojumu (videoimitācija — izsūtītie cilvēki pie vagona durvīm ar Sibīrijas skaudro dabu fonā). Projekts atbilst Latviešu Fonda mērķiem atbalstīt nozīmīgus veikumus latviešu kultūras veidošanā, izplatīšanā un nodošanai nākamajām paaudzēm, veidojot latviskuma apziņu par savu valsti un tās vesturi.

more ...


LF13M05 - Skaņuplašu saglabāšana un popularizēšana Salacgrīvā
12.07.2013

Salacgrīvas bibliotēka, kas savā attīstības plānā ietvēra apņemšanos darboties latviskuma gaisotnē, saņēmusi kā dāvinājumu aptuveni 1,000 grāmatas un citas unikālas vērtības, kā skaņuplates, kas izdotas Latvijas vai ārzemju izdevniecībās. Viena lieta ir saņemt dāvinājumu, otra - pareizi to uzglabāt un nodrošināt tā pieejamību iedzīvotājiem. Latviešu Fonds nācis bibliotēkai palīgā skaņuplašu digitalizācijā un uzglabāšanā.

more ...


LF13M01 - Monogrāfiska pētījuma „Latvieši Austrālijā: literārā dzīve, literārais process un personības” sagatavošana un izdošana.
17.03.2013

Projekts, kas rezultēsies monogrāfiskā pētījumā par latviešiem Austrālijā, vistiešākā mērā saistīts ar latviešu tautas vēstures procesiem, saistīts ar kultūru un literatūru, kuru izpratne un izzināšana arī 21. gs. ir jo nepieciešama, lai apzinātos sevi kā latvieti, lai saprastu un novērtētu to devumu, ko latviešu kultūrai un literatūrai bagātinoši ir snieguši bēgļu gados un trimdā tapušie literārie darbi. Ko nozīmēja svešajā vidē un apstākļos uzturēt spēkā latvisko, neļauties svešā ietekmei, ko nozīmēja dzīvot ‘divas dzīves’ – ikdienas un mājas (latvisko) – tie ir būtiski jautājumi katras nācijas pastāvēšanā. Manuprāt, šāda projekta īstenošana būtu arī cieņas apliecinājums tiem daudzajiem latviešiem, kuri tālajā un savā ziņā izolētajā kontinentā kopa latvisko kultūru, rakstīja latviski, rīkoja Kultūras dienas un Rakstnieku dienas u. tml., lai cik arī tas bija sarežģīti.

more ...


LF13M12 - „Displaced to this place“ (Baltic Immigration and the DP Experience)
06.03.2013

Izstādē paredzēts vairākos mediju veidos rādīt bēgļu gaitas Vācijā un nokļūšanu Amerikā. Izstādi ir itsevišķi svarīgi redzēt mūsu jaunākām paaudzēm, jauniebraucējiem no Baltijas valstīm un amerikāņu publikai, kuri ļoti maz zina par šiem notikumiem. Čikāgas latvieši sadarbojās ar citiem baltiešiem kopš 1950. gada. Izstāde atzīmēs šo vēsturisko sadarbību. Zinot, ka lietuvieši sedz lielāko daļu šī projekta izdevumus, latviešu līdzdalība ir ļoti nozīmīga—ir pat mūsu goda jautājums. Atbilst Fonda mērkim latviešu nozīmīgus veikumus nodot tālāk nākamajām paaudzēm.

more ...


LF13M18 - Ilzes Šķipsnas grāmatas "Neapsolītā zeme" (Land Not Promised) tulkojums angļu valodā
28.02.2013

Šī ir reta reize, kad no ārzemēm tiek izteikta padziļināta un daudzsološa interese par latviešu trimdas rakstnieku devumu. Sākotnējais impetus I. Šķipsnas grāmatas „Neapsolītās zemes“ tulkojumam uz angļu valodu nācis no Norvēģijas un no Ūtes Fogeles, kura jau ieguldījusi pūles, pētot šo Šķipsnas romānu savā maģistra darbā un nu plāno veltīt doktorantūras darbu turpmākam pētījumam. Fogeles kundze ir ieinteresējusi citus zinātniekus Šķipsnas daiļradē un ir dota iespēja šim doktorantūras darbam tikt iekļautam plašākā starptautiskā projektā ārzemēs (skat Fogeles pievienoto aprakstu). Taču Ilzes Šķipsnas romāns ir arī literatūras zinātnieku novērtēts kā labākais latviešu modernistu sniegums, kurā tiek runāts par visai cilvēcei ļoti aktuālām problēmām Tulkojumu pabeidzot, būs sagatavots pilnīgs manuskripts, kuru varēs piedāvāt angļu apgādiem.

more ...

by year
2016 (01)2015 (12)2014 (14)2013 (05)2012 (02)2008 (01)