Ziedotāji


Ziedotāji 2019. gadā

 

Ivars  Avots

Gigi un Mark Baginskis          

Anne un Stanley Baginskis    

Oļģerts  Balodis

Sandra Bayer

Antra Brammane

Ansis Brammanis

Daina un Alnis Cers

Maija Tiliks-Dombrovskis

Aigars Dombrovskis

Inta Duks

Audra & Stuart Eddy

Elisa Freimane

Ruta un Arnolds Freimanis

Pāŗsla Gagainis

Rita Grendze un Andris Slokenbergs

Līga Gonzalez

Jānis un Ināra Ievāns

Ligita un Aivars Inka 

Rūta Jordāns

Renāte Kenney

Gunta un Guntis Kirsteins

Charles Maddaus

Lelde un Guntis Ore

Ilze Pētersone

Ilze Plaudis

Jānis Priede

Ruta un Uldis Pūliņš

Mārtiņš un Kristīna Putenis

Astrīda Ramrath

Inta un Andre Rāve

Sigrīda Renigere

Astrida un Kāŗlis Robeznieks

Irisa un Edvīns Roze

Krista Roze

Māŗis Roze

Brigita Rumpētere

Paula un Paul Schaffner

Kristīna Sīmane-Laimiņa

Ilze Smidchens

Lucija Sprenne

Uģis Sprudžs

Lilita Spuris

Andra un Edward Swiebocki  

Biruta Vārsbergs

Krista Vārsbergs

Dace Venters

Helēna Vīksniņa

Edgars un Linda Zālite

Māŗa Zirnīte

Jānis Zommers

Daina  Albertiņš

            


Ziedotāji 2018. gadā


Ira Abakuks

Diana Abuls Karklins

Nora Aivars

Arnis Ansons

Anna  Aperane

Dace Aperāns

Rita Apse

Agita Arista

Annele un Miķelis Austriņš

Anita Batarags-Padegs

Franz Bauer

Vija Bauer-Lindbergs

Davis Berkolds

Andra Berkolds St.Ivanyi

Tija Berzina

Andis Berzins

Edgars Bērziņš

Valdis Bērziņš

Jekabs Berzkalns

Māra Bērztīss

Andra Bowditch

Anita Briedis Bilsens

Pēteris Dajevskis

Karlis Daukss

Sarma Dindzāns

Aija Dreimane - Holohan

Anna Egliena

Justīne Elferte

Imants Freibergs

Viesturs un Ieva Gāle

Ilze Garoza

Grant Grava

Iveta Grava

Astrīda Greco

Kristiana Grinberga

Maija Grinberga

Valda Grinbergs

Anita Grivina

Marika Gulena-Taube

Tom Hanlon

Martins Hildebrants

Maruta Ieviņa

Rasma Gundega Ieviņa

Edīte Irbe

Andrejs Jansons

Inara Jansons

Sonja Jansons

Anita Juberte

Erik Jurciņš

Ilmārs L. Kalniņš

Tija Kārkle

Alexander Kenney

Ligita Kovtuna

Zuze Krēsliņa

Dagnija Krēsliņš

Sandra Kronīte-Sīpola

Ed Kubulins

Zinta Kulitis

Arnis Kupliņš

Aivars Kuplis

Māra Lazda

Paulis un Irēne Lazda

Agnese Linarte

Laima Magone

Uldis Mākulis

Inta McCaughey

Laila Medne

Helena Mednis

Jānis Melngailis

Laila Milevska

Lukas Milevskis

Inguna Miller

Madelena Miniats

Solvita Mitenberga

Sarma Muižniece Liepiņa

Anita Nagelis

Natālija Neiburgs

Imanta Nigals

Marty Nora

Anna Ozols

Kārlis  un Izolde  Preiss

Sarma Puriņš

Laura Ramanis

Marlena Ramanis

Juris G. Raudseps

Ināra Reine

Vivita L. Rozenbergs

Andrejs Rozentāls

Juris un Vita Ruņģis

Vizma  Sanders

Jennifer Schevlin Fernandes

Biruta Schulz

Ilze K. Schwartz

Gunta Semba

Māra  Sīpols

Zinta Šmidchens

Maksims Strunskis

William L. Sutton

Ieva Szentivanyi

Ariana Ule

Lolita Ule

Ansi Vallens

Dace Veinberga

Māra Vīksniņa

Laila Vittands Prosser

Zigfrīds Zadvinskis

Irma Zālīte

Māra Zommere

Andra Zvargulis

 

Dalībnieki kas ziedojuši 2017. gadā


Dace Aperāne

Rita Apse

Oļģerts Balodis

Andra Berkolds

Valdis Bērziņš

Jēkabs Bērzkalns

Aira un Jānis Bungs

Mārtiņš Daiga

Andrejs Eglīte

Justīne Elferte

Imants Freibergs

Anita Grīviņa

Elza Hess

Maija Grinberga

Valda Grinberga

Marika Gulēna-Taube

Ilmārs Kalniņš

Tija Kārkle

Valdis Kārklis

Arnolds Kārklis

Renāte Kenney

Ilona Ķīsis

Vija Miezītis

Imanta Nīgale

Māra Pelēcis

Ilze Pētersone

Sigrida Renigere

Krista Roze

Andrejs Rozentāls

Velga Rukuts

Brigita Rumpēters

Inta Rūtiņa

Gunta Semba

Kristīna Sīmane-Laimiņa

Zinta Smidchens

Helēna Vīksniņa

Bertrams Zariņš

Juris Žagariņš 

 

Dzintara pakāpes ziedotāji ($10,000+)

Valdis Bērziņš

Māra Dole

Aina Galējs

 

Bronzas pakāpes ziedotāji ($5,000+)

Ernests Dravnieks

Ints Dzelzgalvis

Rasma Kariņa

Sigrīda Renigere

 

Dzelzs pakāpes ziedotāji ($2500+)

Alfs & Māra Bērztīss

Juris Cilnis

Andrejs Eglīte

Modris Galenieks

Valija Galeniece

Astrīde Ivaska

Rūta Jordāns

Jay and Julie Knapp

Ilona Ķīsis

Kristīna Sīmane-Laimiņa

Andris Padegs

Maija Priede

Ansis Sapraša

Maksims Strunskis

Hugo Vītols