Jaunumi

Jaunumi


   
116732

Atbalstiet Īpašās akcijas projektu LF21M20 Eksperimentālās etnotronikas līvu mūzikas grupas `NeiUm` albuma izdošana
05.05.2021


 

 

L

 

F21M20 Eksperimentālās etnotronikas līvu mūzikas grupas `NeiUm` albuma izdošana

Projekta mērķis: Eksperimentālās etnotronikas mūzika grupas “NeiUm” albuma izdošanas mērķis ir veicināt lībiešu kultūras mūzikas attīstību un jaunradi. “NeiUm” mūzikas albums sniegs iespēju klausīties mūsdienīgu lībiešu mūziku. Albums prezentēs Latvijas teritorijā dzīvojošās etniskās kultūras – lībiešu jaunradi. Mērķauditorija ir lībieši un latvieši, kuriem interesē pasaules mūzikas žanrs, ārzemju interesenti, kurus uzrunā dažādu tautu etniskā mūzika un tās mūsdienīgais skanējums. 

Projekta apraksts: Eksperimentālās etnotronikas mūzika grupas `NeiUm` albuma izdošanā piedalīsies grupas dibinātaji un dalībnieki Dāvis Stalts (balss, elektronika), Monta Kvjatkovska (balss, kokle, elektriskā ģitāra), Dagnis Neilands (elektriskās bungas), Satya Haas (bass). Izdodot šo mūzikas albumu, tiks radīts jauns, mūsdienīgs mūzikas virziens lībiešu kultūrā, izceļot Latvijas kultūras daudzveidīgās  identitātes. Projektu plānots realizēt 2021. gada ietvaros, albuma prezentācijai piemērots būtu 18. novembris, kad ir Lībiešu karoga iesvētīšanas diena un grupas `NeiUm` dibināšanas diena. `NeiUm` iedvesmas avots ir līvu kultūra. Līvu kultūra dziļi ietekmējusi latviešu kultūras veidošanos. `NeiUm` savieno autenisku mūzikas skanējumu ar elektroniskās mūzikas vibrācijām. Mūsdienīgs mūzikas virziens, nezaudējot ciešo saikni ar autenisko izcelsmi. Dziesmu teksti ir līvu valodā. Tiem rezonējot ar elektroniskiem un etniskiem instrumentiem rodas jauna šīs senās kultūras sintēze mūsdienu kontekstā. 

Projektu piesaka: Monta Kvjatkovska

LF finansējums: $1500 
      Atpakaļ