Jaunumi

Jaunumi


   
116731

Atbalstiet Īpašās akcijas projektu LF21M12 "Radiožurnāls. Vidus Zeme Šī."
05.05.2021


ĪPAŠĀS AKCIJAS PROJEKTI


LF21M12 "Radiožurnāls. Vidus Zeme Šī."

Projekta mērķis: Projekta īstermiņa mērķis ir radīt audiovizuālu materiālu, kas izceļ un popularizē Vidzemes kultūrtelpu un vietējo iedzīvotāju identitāti un savdabīgumu. 

Projekta ilgtermiņa mērķis ir radīt paliekošu saturu, kas kalpos kā laikmetīgs apliecinājums Vidzemes kultūrtelpas unikalitātei, un stiprinās novada iedzīvotāju patriotismu un piederības sajūtu Vidzemei un Latvijai kopumā.  

Projekta kopējā auditorija būs vismaz 20 000 cilvēki. 1000 Radiožurnāli izdevumi tiks dāvināti Latvijas skolām, bibliotēkām, pašvaldībām un kultūrvietām. 

Projekta apraksts: Imanta Ziedoņa fonds Viegli no 2019. gada ir uzsākuši piecgades pētniecības un aktīvas komunikācijas ciklu par Imanta Ziedoņa grāmatu “Kurzemīte” un tajā paustajām idejām, kuras ieguļas jaunās, mūsdienīgās un radošās interpretācijās.

Pagājušajā gadā fonda iniciatīva “Kartupeļu Lauka Radio” spēra nākamo soli un sāka strādāt, lai atdzīvinātu Imanta Ziedoņa "Kurzemītes" ideju par unikālu cilvēku nozīmību un šādu cilvēku izcelšanu mūsu sabiedrības identitātes, pašlepnuma un patriotisma stiprināšanai, izveidojot nebijušu audiovizuālu formātu “Radiožurnāls”.

2021. gadā redzam šī projekta turpinājumu, radiožurnāla 2. numurā aplūkojot vēl vienu no Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem - Vidzemi.

Tiks radīts:

=       drukāts izdevums ar 20 literāriem stāstiem par izciliem Vidzemes cilvēkiem, vietām  un vēsturiskiem notikumiem;

=       10 mūzikas skaņdarbi;

=       10 īsfilmas  par šogad satiktajiem 10 izcilajiem Vidzemes cilvēkiem;

=       izstāde ar projekta laikā radīto saturu; 

Projektu piesaka: Emīls Lukjanskis

LF finansējums: $2000


ĪPAŠĀS AKCIJAS PROJEKTI


LF21M12 "Radiožurnāls. Vidus Zeme Šī."

Projekta mērķis: Projekta īstermiņa mērķis ir radīt audiovizuālu materiālu, kas izceļ un popularizē Vidzemes kultūrtelpu un vietējo iedzīvotāju identitāti un savdabīgumu. 

Projekta ilgtermiņa mērķis ir radīt paliekošu saturu, kas kalpos kā laikmetīgs apliecinājums Vidzemes kultūrtelpas unikalitātei, un stiprinās novada iedzīvotāju patriotismu un piederības sajūtu Vidzemei un Latvijai kopumā.  

Projekta kopējā auditorija būs vismaz 20 000 cilvēki. 1000 Radiožurnāli izdevumi tiks dāvināti Latvijas skolām, bibliotēkām, pašvaldībām un kultūrvietām. 

Projekta apraksts: Imanta Ziedoņa fonds Viegli no 2019. gada ir uzsākuši piecgades pētniecības un aktīvas komunikācijas ciklu par Imanta Ziedoņa grāmatu “Kurzemīte” un tajā paustajām idejām, kuras ieguļas jaunās, mūsdienīgās un radošās interpretācijās.

Pagājušajā gadā fonda iniciatīva “Kartupeļu Lauka Radio” spēra nākamo soli un sāka strādāt, lai atdzīvinātu Imanta Ziedoņa "Kurzemītes" ideju par unikālu cilvēku nozīmību un šādu cilvēku izcelšanu mūsu sabiedrības identitātes, pašlepnuma un patriotisma stiprināšanai, izveidojot nebijušu audiovizuālu formātu “Radiožurnāls”.

2021. gadā redzam šī projekta turpinājumu, radiožurnāla 2. numurā aplūkojot vēl vienu no Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem - Vidzemi.

Tiks radīts:

=       drukāts izdevums ar 20 literāriem stāstiem par izciliem Vidzemes cilvēkiem, vietām  un vēsturiskiem notikumiem;

=       10 mūzikas skaņdarbi;

=       10 īsfilmas  par šogad satiktajiem 10 izcilajiem Vidzemes cilvēkiem;

=       izstāde ar projekta laikā radīto saturu; 

Projektu piesaka: Emīls Lukjanskis

LF finansējums: $2000


 
      Atpakaļ