Projektu kategorijas


Latviešu Fonda atbalstītie mākslas projekti 1973 - 2016.  

 Kopējais finansējums $ 74,169

2016.

LF16M56 Martinsona balva - Marka Rotko mākslas centra rīkotā 1. Latvijas Starptautiskā keramikas bennāle ($1800)

2014.

LF14M04 - Grāmata bērniem par latviešu gleznotājiem “Mula un portrets” (piešķirts daļējs atbalsts $885, īpašā akcijā ievākti $575, kopā $1,460)

2012.

LF12M48 - Latviešu māksla trimdā. Izstādes katalogs ($2,000)

2010.

Divas izstādes: “Explorer/Meklētājs” un “Kurbads” ($3,000)

2009.

Gundegas Cennes albumu izdošanai ($1,500)

2007.

Ēvalda Dajevska mākslas ietekme latviešu trimdas vēsturē: Multimediju CD diska izveidošana, Pēteris Dajevskis ($1,600 - daļa no pieprasītās summas)

2006.

Radošās darba un mākslas nometnes rīkošana Sietlā, Iveta Felzenberga ($1,063 - daļa no pieprasītās summas)

Izdevniecības Mansards grāmatu sērija “Trimdas māksla rakstos un attēlos”. Serijas 2. grāmata Eleonoras Šturmas rakstu krājuma „50 gadus mākslai pa pēdām”  ($4,005 - daļa no pieprasītās summas) )

2004.

Mākslinieka Jāzepa Pīgožņa 70 gadu jubilejai veltītā darbu albuma izdošana ($1946) Latvijas Podniecības festivāls Aizputē ($3200)

2003.

Amerikas latviešu kultūras personības - portreti videofilmās ($4300)

2001.

Muzikālais teātris "Lolitas brīnumputns" ($10,000)

1993.

Daugavas apgādam prof. Jāņa Siliņa grāmatas Latvijas māksla 1915-1940” izdošanai ($6000)

1988.

Sēklas nauda Augusta Annusa monogrāfijas sagatavošanas priekšdarbiem ($1000) (kavējas/slēgts 1991.g.)

1986.

Sēklas nauda „Baltu zemes šodien” slīdīšu un fotomateriālu pārfotografēšanai un sagatavošanai izstādēm ($2000)

Dr. Jāņa Siliņa grāmatas „Latvijas māksla 1915-1940” otrā sējuma iespiešanai ($5000)

„Baltu zemes šodien” izstāžu atbalstam, turpinājums augšā aprakstītam sēklas naudas projektam ($3000)

1982.

Vitauta Sīmaņa grāmatas „Latvija” otrā metiena izdošanai ($6000)

1981.

Sēklas nauda Amerikas Latviešu teātrim mākslinieka Ēvalda Dajevska izstādes sarīkošanai ($1000)

Prof. Dr. Jāņa Siliņa grāmatas „Latvijas māksla 1800-1914” otrā sējuma izdošanai ($5000)

Sēklas nauda Dr. Jāņa Siliņa grāmatas „Latvijas māksla 1800-1914) otrā sējuma krāsu uzņēmumu uzlabošanai ($1000)

1980.

Vitauta Sīmaņa grāmatas „Latvija” izdošanai ($6000)

1975.

Krāsu ilustrāciju sagatavošanai prof. Dr. Jāņa Siliņa „Latvijas māksla 1914-1970” pirmajam sējumam ($1000)

1974. 

Ilustrāciju sagatavošanai prof. Jāņa Siliņa „Latvijas māksla 1914-1970” pirmajai daļai ($1000)

1973.

Septiņu Ņujorkas latviešu gleznotāju darbu ievietošanai „Jaunās Gaitas” 100. burtnīcā ($1000)