Padome un darbība


Latviešu Fonds skaitļos: Kopējais dalībnieku skaits kopš fonda dibināšanas: 1,225 no tiem 691 “Tūkstošnieks”.  Patreiz aktīvi: 500  Kopš dibināšanas projektiem piešķirts vairāk kā $1,700,00 

Kapitāla vērtība:  $838,198 (2016. gada 31. decembris)

 

Latviešu Fondu pārvalda dalībnieku ievēlēta padome.

Padomes locekļi tiek ievēlēti uz 3 gadiem un var tikt ievēlēti atkārtoti – bet ne vairāk kā uz diviem termiņiem pēc kārtas.  Revidenti tiek ievēlēti katru gadu no jauna.  Komisijas sasauc un atlaiž LF priekšsēdis izejot no fonda vajadzībām. 

 

Kristīna Sīmane-Laimiņa
Valda Grīnberga
Renāte Kenney
Ilze Pētersone
Jēkabs Bērzkalns
Astrīda Ezergaile


Zinta Pone
Mārtiņš Daiga       
Rudolfs Bērziņš

Valdis Bērziņš

Brigita Rumpētere 

Tija Kārkle

Andris Padegs 

Padomes priekšsēde  lfpriekssedis@gmail.com
Aktīvo projektu lietvede  lfvietnieks@gmail.com
Projektu vadītāja/Administratīvā lietvede  lflietvedis1@gmail.com
Sekretāre/Sabiedrisko attiecību vadītāja lfsabat@gmail.com
Kasieris lfkasieris@gmail.com
Priekšsēdes vietniece lfsekretars@gmail.com


Revidents
lfrevidents4@gmail.com
Revidents  lfrevidents1@gmail.com
Revidents  lfrevidents@gmail.com

LF pārstāvis Latvijā lfparstavis@gmail.com

LF ieguldījumu komisija lfieguldijumi@gmail.com

Padomdevēju komisija