Padome
 Latviešu Fonda padome 2017. gada rudenī GarezerāValda Grinberga

Padomes priekšsēde

lfpriekssedis@gmail.com

Valda Grinberga

Aktīvo projektu lietveža v.i.

lfvietnieks@gmail.com

Renāte Kenney

Projektu konkursa vadītāja

Administratīvā lietvede

pieteikumi@gmail.com

lflietvedis1@gmail.com

Jēkabs Bērzkalns

Kasieris

lfkasieris@gmail.com

Andra St.Ivanyi

Sekretāre

lfsekretars@gmail.com

Laura Ramane

Revidents

lfrevidents4@gmail.com

Anita Grivina

Revidents

lfrevidents1@gmail.com

Rudolfs Bērziņš

Revidents

lfrevidents@gmail.com

Komisijas un padomes palīgi:Valdis Bērziņš

LF pārstāvis Latvijā

lfparstavis@gmail.com

Brigita Rumpētere

LF ieguldījumu komisija

lfieguldijumi@gmail.com

Ilze Pētersone

Sabiedrisko attiecību komisija

lfsabat@gmail.com

Tija Kārkle

Padomdevēju komisija

lfpadomdevejs@gmail.com

Andris Padegs

Padomdevēju komisija


Mārtiņš Hildebrants Lietveža palīgs lfpaligs1@gmail.com