pad


  Valda Grinberga
Padomes priekšsēde
lfpriekssedis@gmail.com
     

  Elizabete Ludvika
Vicepriekšsēde
lfvice1@gmail.com
     

  Arnis Ansons
Aktīvo projektu lietvedis
lfvietnieks@gmail.com
     

  Mārtiņš Hildebrants
Projektu lietvedis
pieteikumi@gmail.com
     

  Mārtiņš Rācenis
Kasieris
lfkasieris@gmail.com
     

  Andra St.Ivanyi
Sekretāre
lfsekretars@gmail.com
     
    Padomes palīgi
     

  Renāte Kenney
Administratīvā lietvede
lflietvedis1@gmail.com
     
    Valdis Bērziņš
LF pārstāvis Latvijā
lfparstavis@gmail.com
     

  Ilze Pētersone
Sabiedrisko attiecību komisija
lfsabat@gmail.com
     

  Brigita Rumpētere
Ieguldījumu komisija
lfieguldijumi@gmail.com
     

  Tija Kārkle
Padomdevēju komisija
lfpadomdevejs@gmail.com
     
    Revidenti
     

  Laura Ramane
lfrevidents4@gmail.com
     
    Anita Grivina
lfrevidents1@gmail.com 
     

  Andrejs Dumpis
lfrevidents@gmail.com