Mazie projekti 2018


13379413

LF18M09 Grāmata “PIESAULE 1954 – 2018”


2018-04-12


Grāmatas mērķis ir dokumentēt vienu latviešu ciemu Amerikā, kas pastāvējis vairāk kā sešdesmit gadus, kur bijusi latviska sabiedrība, notikušas sabiedriskas aktivitātes, un aprakstīt kā laika gaitā šī sabiedrība mainījusies. Mērķauditorija šai grāmatai ir latvieši, kuri dzīvo Amerikas austrumu krastā, īpaši Bostonā un citi, kam interesē trimdas vēsture. Tā var būt noderīga vēsturniekiem un sociologiem, kas pēta etniskās grupas Amērikā. Grāmatu paredzēts izdot 2018.gada beigās ar vairāk kā 200 melnbaltām un krāsu fotogrāfijām. SATURS: I. DAĻA: Piesaules karte; māju vēstures apraksti, māju īpašnieki; pirmo gadu talkas; baznīcas celšana 1959. gadā. II. DAĻA Vispārējas atmiņas;  interesanti Piesaules cilvēki; Jāņi; Būdeļnieku balles (rudens sarīkojumi); atmiņas par bērnu vasaras nometnēm; pensionāru nometnes; uzvedumi, teātris; sports; kāzas; kristības un iesvētības ; 2x2 nometne 1983.gadā; baltiešu jaunatnes kongresi 1983. un 1989. gadā.

LF finansejums - $1000 – segs daļēju grāmatas iespiešanu

Projektu piesaka Ilze Raudsepa, LF Tūkstošniece. B.A. Mount Holyoke College, 1961, M.A. University of Chicago, 1962. Ohio State University - instruktore angļu valodā. Skolotāja Bostonas Latviešu skolā un Beverīnas Vasaras vidusskolā. Darba grupas vadītāja “Bostonas stāsti” - 67 intervijas ar bostoniešiem, 1990 -1993, kas nosūtītas uz Nacionālās mutvārdu vēstures (NMV)  krājumu Latvijas Universitātē. Sastādījusi un režisējusi dzejas un mūzikas iestudējumus Bostonas latviešu skolai (2), Beverīnas vasaras vidusskolai (2), Amerikas Latviešu Tautiskai Sabiedrībai Bostonā (2), folkloras grupai Piektvakara pudurim (3).  Tulkojusi Annas Brigaderes lugu “Maija un Paija” angliski, kas publicēta grāmatā “The Golden Steed”, Waveland Press, 1979.

LF Finansējums iepriekš saņemts videolenetei “Elles kēķis", (režisore Maruta Jurjāne),1996. gadā.     Atpakaļ