K Irbīša piemiņas stipendija-old


Kārļa Irbīša piemiņas fonda stipendija studijām rietumvalstīs aeronautikā, aviācijā, 

vai kādā citā tehniskā nozarē 2007 - 2015.
Latviešu Fonds pārvalda US$42,000, kas ir daļa no 1997. g. mirušā Kārļa Irbīša mantojuma. Pazīstamais lidmašīnu attīstītājs Latvijā konstruēja un izmēģināja lidmašīnas VEFā, trimdas gados dzīvoja Monreālā un savu darbu turpināja „Canadair” rūpnīcā. Novēlējums ir saistīts ar norādījumu dibināt Kārļa Irbīša piemiņas stipendiju "aeronautikā, aviācija, tehniskās zinātnēs, vai ari izlietot stipendijām citā nozarē, ja ir izcili kandidāti.''

2007. gada jūnijā Latviešu Fonds, godinot Kārli Irbīti, dibināja Kārļa Irbīša piemiņas stipendiju Vītolu fondā.

Plašāka informācija
 par Kārļa Irbīša piemiņas stipendiju un Vītolu fonda noteikumiem