Jaunumi
Sākums


13379516

LF19L13 Lūcija Garūta “Dievs, Tava zeme deg”


2019-04-16


LF19L13 Lūcija Garūta “Dievs, Tava zeme deg”  $9,000

Projekts ietver kantātes nošu izdevumu, rakstus par Kantātes autoriem, tās tapšanu un tālāko tās gaitu kopš pirmatskaņojuma 1944.gada 15.martā sarežģītajos vēstures apstākļos līdz pat šodienai, kad skaņdarbs ieņēmis nozīmīgu vietu Latvijā. Šie teksti paredzēti latviešu, angļu, vācu, franču un japāņu valodā, kā arī Andreja Eglīša dzejas parindeņi: angļu, franču, itāļu, japāņu, somu, spāņu, vācu, zviedru valodas atjaunoti tulkojumi. Kantāte ir iekļauta Kultūras kanonā. Kantāte Latvijā skan katru gadu vairākkārt. To atskaņojuši arī Japānas un Vācijas kori - paši to izvēloties, dziedot latviešu valodā. Tuvākā laikā ir paredzēti Kantātes atskaņojumi Japānā, Šveicē, Francijā. Projekta mērķis ir - lai skaņdarbs pilnvērtīgā, uzskatāmā veidā būtu pieietams visplašākam lokam: Kantātes atskaņotājiem - diriģentiem, ērģelniekiem, solistiem; mūziķiem, lai tie iepazītu šo skaņdarbu;  mūziku studējošiem; intresentiem. Pieredze, kas veidojusies daudzu gadu laikā, saistībā ar Kantātes daudzkārtējiem atskaņojumiem, ir veidojusi priekšstatu kādam būtu jābūt Kantātes nošu izdevumam, lai tas būtu vislabāk pielietojams to atskaņojot. Kā to konstatējuši cittautu koru diriģenti, skaņdarbā jādzied latviešu valodā, jo mūzika un dziedātais vārds ir cieši saistīti, ka nav atraujami viens no otra - Bet teksta parindeņi ir nepieciešami, lai atskaņojumā iesaistītie vēl labāk varētu interpretēt skaņdarbu.

LF finansējums: $9100 (Izdevumā iekļauto tekstu tulkojumi  - angļu, vācu, franču, japāņu valodas; dzejas teksta tulkojumi - grieķu, igauņu, lietuviešu; Nošu materiāla skenējumi un izdrukas; foto materiālu skenējumi un izdrukas; izdevuma maketēšana, apstrāde)

Projektu piesaka Daina Pormale, no 2000.gada 13.aprīļa Lūcijas Garūtas fonda (LGF) vadītāja. LGF uzdevums ir latviešu mūzikas skanējuma sekmēšana gan Latvijā, gan ārvalstīs. Plašāk par darīto lasāms LGF mājas lapā: http://www.garuta.lv


     Atpakaļ