Mazie projekti 2018


13379417

LF18M05 TERRA CHORALIS [LV-CH]. Latviešu kormūzikas lielkoncerti Kūrā un Cīrihē (Šveicē) 2018. gada novembrī.


2018-04-12


Projekta TERRA CHORALIS [LV-CH] gaitā - vienpadsmit mēnešu garumā - tiks sagatavots 300 dziedātāju liels koris Latvijas valsts simtgadei veltītiem koncertiem Šveicē., kas notiks Šveicē 2018. gada 3. novembrī (Kūrā, Chur) un 4. novembrī (Cīrihē, Zürich). Lai sasniegtu projekta mērķi, TERRA CHORALIS [LV-CH] koncertos skanēs 12 latviešu un 8 Šveices komponistu skaņdarbi. Iesaistītie dziedātāji: 50 dziedātāji no Latvijas; 125 dziedātāji no Šveices (latviešu un šveiciešu koris); 175 dziedātāji no Austrijas, Francijas, Itālijas, Norvēģijas un Vācijas latviešu koriem. Koncertu apmeklētāju skaits Šveicē: 1600 personas. Par Latviju Šveicē zina salīdzinoši maz. Ar projektu TERRA CHORALIS [LV-CH] tiks radīta un nostiprināta interese un priekšstats konkrētā Šveices sabiedrības daļā (Šveices koru diriģentos, dziedātājos, koncertu apmeklētājos, radio klausītājos) - par Latviju kā bagātu kultūrtautu ar spilgtu un intersantu kultūru, kora mūzikas mantojumu un mūsdienu mūziku.

LF finansējums -$1000, daļēji segs koncerta apgaismojumu

Projektu piesaka Uldis Mākulis, Cīrihes latviešu koria BALTS valdes priekšsēdis; Mākslas kultūras menedžmenta maģistrs; Mākslas vēstures un restaurācijas bakalaurs.     Atpakaļ