2006


Trimdas latviešu kultūras saglabāšana videofilmās un DVD, Ziemeļamerikā no 1979-1990


2006-02-08


Piešķīrums: $18,000
Projektu pieteica Jānis Valdmanis, LATV
Projektu atbalstīja Ivars Gaide, Auseklis Zaķis

No 1979. gada LATV (Latviešu video studija un bibliotēka) uzskata par savu pienākumu dokumentēt latviešu "trimdas" kultūras un vēstures notikumus Kanādā un ASV.  Esam grupa no Hamiltonas, kas brīvprātīgi filmē, samontē un izplata videofilmas. 1979-1990 gadi bija bagāti ar referātiem un diskusijām par Latvijas brīvību. LATV piedalījā Jaunatnes un Vispārējos Dziesmu svētkos, 2x2 nometnēs, kongresos un semināros, kur runāja Vaira Vīķe-Freiberga, Pulkvedis Silgailis, Archibīskaps Lūsis, u.c. Šīs oriģinālās filmas lēnām degradēsies. Jau tagad ir grūtības ar 3/4" tehniku.

Projektu izpildīs LATV un tam ir 3 daļas:

  • 1979-90. gada safilmētā videomateriāla pārskaņošana no 800 analoga lentēm uz digitālām; 
  • Kataloga izveidošana. Pārskatāms un viegli lietojams, drukāts un arī datorā pieejams;
  • Izveidosies ekspertīzes centrs (pārvietojama studija Toronto vai Hamiltonā) kas spēs turpināt darbu un palīdzēt citām organizācijām, kam ir video arhīvi.

      Atpakaļ