Ko mēs darām


Ielūdz Latviešu Fonda padome un NNN rīcības komiteja
2007-10-14


Laipni lūdzam piedalīties sadraudzības vakarā,
Latviešu Fonda gadskārtējas NNN (Nedēļas Nogale Nākotnei) pilnsapulces noslēgumā --
Latviešu ev. lut. draudzes nama lielajā zālē, Rockville, MD

sestdien, 20. oktobrī ,**plkst. 18:30**

Uzstāsies pašmāju Vašingtonas dejotāji un dziedātāji -- Namejs un Sudrabavots. Arī klausītājiem būs iespēja tautiskā garā uzdziedāt un padancot.

Vakara azaids pret ziedojumu, sākot ar $10.

Latviešu Fonds ir latviešu kultūras atbalsta organizācija, kas pastāv jau 37 gadus. Saskaņā ar mudi -- dosim, dzīvosim! -- Fonda finansiālo pamatu veido dalībnieku iemaksas, no kuru procentiem ik gadu ir bijis iespējams piešķirt līdzekļus mērķtiecīgiem projektiem, kas kalpo latviskās kultūras saglabāšanai un jaunradei. Šī ir vienīgā globālā latviešu organizācija, kuras katrs dalībnieks ar savu tiešo balsojumu personīgi ietekmē piešķīrumu izvēli.

Ikviens, kas baudījis latviešu kultūras sniegumus, būs baudījis augļus, kas tapuši ar Latviešu Fonda līdzekļiem. Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, uz Fonda atbalstu konkurē vairāki radoši pasākumi arī Latvijā.

Sadraudzības vakarā būs iespēja iepazīties ar Latviešu Fonda gan padomes locekļiem, gan ar dalībniekiem no tuvienes un tālienes, kas paskaidros par Fonda pamat filozofiju, sasniegumiem un nākotnes mērķiem.

Ielūdz Latviešu Fonda padome un NNN rīcības komiteja

**Lūdzu ievērot sarīkojuma sākuma laiku, par stundu agrāk nekā iepriekš izziņots.**

dosim, dzīvosim!      Atpakaļ