Ko mēs darām


2007. gada pilnsapulces darba kārtība
2007-09-24


Latviešu Fonda pilnsapulce notiek 2007. gada 20. oktobrī, plkst. 15.00

Vašingtonas D.C. latviešu ev.-lut. draudzes nama lielajā zālē,
400 Hurley Ave., Rockville, Maryland, 20850-3121 ASV

Pilnsapulces darba kārtība

1.Pilnsapulces atklāšana
2.Balsstiesīgo dalībnieku un pilnvarojumu konstatēšana
3.Pilnsapulces darba kārtības pieņemšana
4.Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana
5.Pārskats par darbības gadu:

  • Priekšsēža ziņojums
  • Priekšsēža vietnieces ziņojums
  • Projektu lietvedes ziņojums
  • Projektu lietvedes palīdzes ziņojums
  • Kasieres/Biedrzines ziņojums
  • Sekretāres ziņojums
  • Ieguldījumu padomnieku ziņojums
  • Revīzijas komisijas ziņojums

6.Latviešu Fonda amatpersonu vēlēšanas rezultāti
7.Balsošanas rezultāti par piešķīrumiem
8.Pārrunas par ziņojumiem. Ziņojumu un balsošanas rezultātu pieņemšana
9.Irbīšu stipendijas fonda status
10.Nākamā gada NNN vieta un datums
11.Nākamā gada piešķīrumu summa
12.Dažādi jautājumi
13.Pateicības
14.Pilnsapulces atzinumu pieņemšana
15.Pilnsapulces slēgšana
NNN programma

Plkst. 18:30, sekojot pilnsapulcei, visi mīļi aicināti piedalīties sadraudzības brīdī pie atspirdzinājumiem.      Atpakaļ