Mazie projekti


13379135

LF17M08 “Etno kultūras radošā nometne bērniem un jauniešiem.”
2017-02-02


Mērķi:  Lai aktivizēt tradicionālās kultūras kustību un ieinteresētu, izglītotu jauno paaudzi dzīvot latviski un gudri, organizēt etno izglītojošu nometni bērniem un jauniešiem. Mērķauditorija : 1. Nometnes dalībnieki - 50 Viļānu un tās apkārtnes bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 20 gadiem. 2. Meistarklašu vadītāji - 12 profesionāļi tradicionālās kultūras žanrā, sadzīves dejas un danču speciālisti 3. Noslēguma pasākuma vērotāji - Viļānu, tās apkārtnes tradicionālās kultūras interesenti, dalībnieku vecāki, draugi u.c.
 
No LF pieprasa $1999 (Darba samaksa un VSAOI meistarklašu vadītājiem $ 1384.00; Nometnes dalībnieku ēdināšanas pakalpojums $ 615.00)
 
Projektu piesaka Inta Brence. Izglītība: Daugavpils pedagoģiskā universitāte – maģistra grāds mūzikas pedagoģijā. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - bakalaura grāds muzikoloģijā, Profesija : muzikoloģe, mūzikas skolotāja; Pieredze: Projektu vadītāja Latgales reģiona attīstības aģentūras organizētajos projektu konkursos: 2016. gadā animācijas filma latgaliešu valodā "Vasals, Vinnej Pūk!" 2015. gadā bērnu veidota animācijas filma „Biteit, muna zaltspuorneite”; 2011. gadā Latgales bērnu un jauniešu mūzikas kolektīvu dziesmu konkursa „Slava Dievam lai skan”; 2009. gadā Latgales bērnu un jauniešu mūzikas kolektīvu dziesmu konkursa „Slava Dievam lai skan”; Kopš 2005. gada vairāku Valsts KKF projektu vadītāja, tai skatā : 2006. gadā Latgales skolu koru garīgās mūzikas konkurss „Slava Dievam lai skan”; 2005. gada Folkloras radošā darbnīca „Saskaņa” u.c. Kopš 2001 .g. Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktore, skolotāja Viļānu Romas katoļu baznīcas ērģelniece


     Atpakaļ