Mazie projekti


13379124

LF17M19 Krāsas un to nozīme latviešu tradicionālajā apģērbā
2017-02-02


Monogrāfija paredzēta visiem interesentiem Latvijā un citur. Līdz šim ne akadēmiskajā vidē, ne plašākam interesentu lokam par krāsām un to nozīmi latviešu tradicionālajā apģērbā informācija svešvalodās nav bijusi pieejama. Interese par pētījumiem latviešu apģērba vēsturē ir liela, un tā saistāma ar to, ka Latvija ir viena no vietām Eiropā, kur ir vislielākajā skaitā saglabājies apģērbs arheoloģiskajā materiālā, tikai 19. gadsimta otrajā pusē no ikdienas valkāšanas izzudis tradicionālais apģērbs, kā arī unikālais folkloras materiāls glabā liecības gan par apģērbu un tā valkāšanu, gan par mītiskajiem priekšstatiem. Latvijas situācija ir īpaša visas Eiropas mērogā, taču informācija par pētījumiem ir pieejama tikai latviski lasošajiem interesentiem. Tādēļ nolemts monogrāfiju izdot paralēli divās valodās, lai dotu savu ieguldījumu informācijas vakuuma aizpildīšanā un palīdzētu Latvijas kultūrvēsturiskajām vērtībām nokļūt pasaules pētnieku un interesentu uzmanības lokā.
 
No LF pieprasa $1669 (Latviešu fondam pieprasītais finansējums segs monogrāfijas teksta tulkošanu no latviešu uz angļu valodu 44% apmērā.)
 
Projektu piesaka Ieva Pīgozne ieguvusi mākslas zinātņu doktora grādu Latvijas Kultūras akadēmijā, pirms tam M.Phil. grādu Dublinas universitātē Īrijā. Ieva pēta latviešu apģērbu un tā valkāšanu vēsturiskā un mītiskā skatījumā, izmantojot arheoloģijas, etnoloģijas un folkloristikas datus un pētniecības metodes. Ieva ir strādājusi vairākos pētniecības projektos, tajā skaitā profesora Jura Urtāna vadītajā „Latvijas pilskalnu teikas” un latviešu tautasdziesmu izpētē sadarbībā ar Latviešu folkloras krātuvi. Ieva ir publicējusi vairāk kā 20 zinātniskus rakstus Latvijā un ārzemēs, aktīvi popularizē zinātnisko pētījumu rezultātus sabiedrībā, sniedzot priekšlasījumus visdažādākajās Latvijas vietās, mācot cilvēkiem izgatavot pašiem savu tautastērpu un popularizējot Latvijas kultūras mantojumu sociālajos tīklos un ar mediju starpniecību. Ievai ir astoņu gadu pieredze redaktora un projektu vadītāja darbā Latvijas institūtā, sagatavojot un izdodot informācijas materiālus par Latviju svešvalodās.

     Atpakaļ