Mazie projekti


13379115

LF17M28 “Brošūras “Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam... Krāslavas novada represēto stāsti vēsturei” izdošana”
2017-02-02


Mērķi:  Saglabāt vēstures liecības par Krāslavas novada politiski represētajiem iedzīvotājiem, izdodot informatīvo materiālu - brošūru “Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam... Krāslavas novada represēto stāsti vēsturei”. Ir plānots izdot brošūru (500 eks.) izdevniecībā “Latgales druka”, ko uzdāvināt Krāslavas novada represēto ģimenēm, bibliotēkām un skolām.
 
No LF pieprasa: $370 (Brošūras izdošanas izdevumi)
 
Projektu piesaka Krāslavas novada dome/ Ināra Dzalbe. Krāslavas novada dome regulāri atbalsta Krāslavas novada politiski represēto piemiņas pasākumus. Pašvaldībai ir liela pieredze dažāda mēroga un tematikas projektu īstenošanā. Projekta koordinatorei, Attīstības nodaļas vadītājai Inārai Dzalbei ir 20 gadu pieredze darbā ar projektu īstenošanu Krāslavas novada pašvaldībā, tai skaitā atbalsts Krāslavas politisko biedrībai projekta sagatavošanā 2003.gadā Latviešu fondam par pieminekļa represijās cietušajiem krāslaviešiem izveidei “Māte Latgale raud”. Darbs ar infrastruktūras un pārrobežu projektiem ES finansējuma piesaistei, attīstības koordinēšana un virzība pašvaldībā, attīstības dokumentu izstrāde, pašvaldības grantu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” organizēšana. Darbošanās biedrībā “Krāslavas rajona partnerība”. Maģistra grāds sabiedrības un iestāžu vadīšanā, neskaitāmi semināri un kursi par projektu vadību. Projekts tiks īstenots ciešā sadarbībā ar Krāslavas novada politiskajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem. Krāslavas novada dome regulāri atbalsta Krāslavas novada politiski represēto piemiņas pasākumus. Pašvaldībai ir liela pieredze dažāda mēroga un tematikas projektu īstenošanā. Projekta koordinatorei, Attīstības nodaļas vadītājai Inārai Dzalbei ir 20 gadu pieredze darbā ar projektu īstenošanu Krāslavas novada pašvaldībā, tai skaitā atbalsts Krāslavas politisko biedrībai projekta sagatavošanā 2003.gadā Latviešu fondam par pieminekļa represijās cietušajiem krāslaviešiem izveidei “Māte Latgale raud”. Darbs ar infrastruktūras un pārrobežu projektiem ES finansējuma piesaistei, attīstības koordinēšana un virzība pašvaldībā, attīstības dokumentu izstrāde, pašvaldības grantu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” organizēšana. Darbošanās biedrībā “Krāslavas rajona partnerība”. Maģistra grāds sabiedrības un iestāžu vadīšanā, neskaitāmi semināri un kursi par projektu vadību. Projekts tiks īstenots ciešā sadarbībā ar Krāslavas novada politiskajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem.

     Atpakaļ