Jaunumi
Sākums


2020

13379624

Balsojiet par Lielajiem projektiem. No 1. jūnija līdz 31. jūlijam
2020-06-01

Kaut gan šogad mūsu dzīvēs daudz kas ir citādi kā parasti, un Latviešu Fonda drukātā apkārtraksta izdošana kavējas, šodien uzsākam balsošanu par projektiem. Daudzi no jums balso elektroniski, bet tie, kuri gaida drukāto apkārtrakstu - tam vajadzētu pie jums nonākt nākamo 2 nedēļu laikā, un mēs jūsu balsojumu pagaidīsim. Pagaidām aicinām iepazīties ar projektu aprakstiem, balsot elektroniski, vai izdrukājot balsošanas lapas tās atsūtīt mums pa pastu. Mums ir jāpieskaņojas esošajai situācijai, jo šis ir neparasts gads. Paldies par sapratni un atbalstu!

Lasīt vairāk ...


13379616

Īpašā akcija! Aicinām ziedot projektiem līdz 31. jūlijam
2020-05-26

Aicinām atbalstīt Latviešu Fonda Īpašās akcijas projektus: LF20M06 Dainas: Wit & Wisdom of Ancient Latvian Poetry Vol. II, LF20M21 LU deju folkloras kopas ‘’Dandari’’ 40. gadu jubilejai veltīts pāru deju mūzikas disks, un LF20M22 Rita Gāle. Dzeja un dzīve. Šie projekti būdami atšķirīgi, katrs savā veidā ir saistīti ar Latviju – vai tās būtu tautas dziesmas, danči, vai dzeja par dzimteni, par Latviju. Lai šie projekti notiktu, nepieciešams savākt $ 4900. Ziedojiet! Atbalstiet!

Lasīt vairāk ...


13379622

Imanta Ramiņa opera "Lakstīgala" skatāma YouTube līdz 31. maijam (LF17L17)
2020-05-24

2018. gada nogalē Kanāds latviešu komponista Imanta Ramiņa opera "Lakstīgala" piedzīvoja pirmizrādi Rīgā, Lielajā ģildē. Operu izpildīja Rīgas Doma skolas meiteņu koris Tiara, Airas Birziņas vadībā. Šī uzveduma atbalstīšanā Latviešu Fonds sadarbojās ar Latvijas Nacionālās operas ģildi un tapa skaists mūzikāls uzvedums. Priecājmies, ka tas tagad būs redzams plašākai publikai arī ārpus Latvijas!

Lasīt vairāk ...


13379601

LF20L11 Rokgrupas “Akacis” diskogrāfijas remāsterēšana un video arhīva restaurācija”
2020-04-15

Projekta mērķis ir apkopot, restaurēt un padarīt pieejamus plašākai publikai Akača audioierakstus un video arhīvu materiālus. Grupas daiļrade pārsniedz 170 dziesmu ierakstus, kas ir gan izdotas vinilplatēs, kasetēs un CD, gan arī profe-sionāli ierakstītas, bet līdz šim nepublicētas. . Ir iecerēts arī restaurēt un apstrādāt video arhīvu materiālus ar Akača kon-certiem Latvijā un ASV.

Lasīt vairāk ...


13379600

LF20L02 Lasi! Dziedi! Macies! Latviesu tautasdziesmu animacija filmas un karaoke ieraksti Youtube
2020-04-15

Dziesmas iedzied Iecavas bērnu folkloras kopa “Tarkšķi”. (Ieraksts Rīgā 2020.g.februārī). Profesionāls datorgrafiķis veido karaoke variantu ar subtitriem (Izveide Rīgā 2020. g. martā) Youtube klipa komentāros ievietoti filologa veidoti valodiskie skaidrojumi – (Izveide Rīgā 2020. g. martā) Animācijas filmas veido dažādi mākslinieki atšķirīgās tehnikās – gan zīmējot ar roku (un skenējot zīmējumus), gan izmantojot datorprogrammu vai stop-motion animāciju, fotografējot atsevišķus tēlus un zīmējumus. Iesaistīti arī Rīgas mākslas skolu audzēkņi, nodrošinot jauno mākslinieku profesionālās izaugsmes iespējas ar sabiedrībai noderīga darba veidošanu, kura pamatos ir latviskās identitātes veidošana. (Izveide Latvijā 2020. g. marts - novembris) Šā gada projekta posmā tiek veidotas šo dziesmu animācijas filmas: Aijā, žūžū, lāča bērni; Dievs nolaida bumbul’ zemē; Maza, maza meitenīte; Mēs bijām(i) trīs māsiņas; Kumeliņi, kumeliņi; Kur, pelīte, tu tecēsi?

Lasīt vairāk ...


13379599

LF20L03 Monogrāfija “Evalds Dajevskis / 1914-1991”
2020-04-15

Projekta mērķis – sniegt vispusīgu priekšstatu par E.Dajevska ieguldījumu latviešu teātra scenogrāfijā un glezniecībā. Pētnieciskā darba procesā iegūta plaša informācija par nozīmīgu mākslinieka darbības laiku Vācijā (1944-1950) - Mērbekas latviešu teātra vēsture, mākslinieka darbība ASV (1951-1991) – latviešu kultūra mijiedarbībā ar citām kultūrām. Mērķ auditorija - pētījums paredzēts plašākajam interesentu lokam. Scenogrāfijas vēstures pētniekiem, mākslas vēstures studentiem un visiem, kas interesējās par starpkultūru sakaru vēsturi un integrāciju laikā pēc Otrā Pasaules kara. Scenogrāfijas cienītājiem sākot no interesentiem līdz nopietniem mākslas kolekcionāriem un galeristiem. It seviski Evalda Dajevska sniegums latviešu imigrantu mākslas kultūras dzīvei Ziemeļ Amerikā. Grāmatas iekārtojums - vizuāli pievilcīgs, daudz mākslinieka darbu ilustrāciju un fotogrāfiju sniedzot priekšstatu par E.Dajevska īpašo sniegumu scenogrāfijā un glezniecībā.

Lasīt vairāk ...


13379598

LF20L04 Spēlfilma “Janvāris” (režisors Viesturs Kairišs)
2020-04-15

Projekta mērķi: 1991. gads ir Latvijas vēstures pagrieziena vai vēsturiskā paātrinājuma gads, kad notikumi sablīvējās vienuviet. Atmiņas par šiem notikumiem tiešā vai pārmantotā veidā ir katram Latvijas iedzīvotājam. Režisora Viestura Kairiša spēlfilma “Janvāris” runās par vēstures pagrieziena punktu, cilvēciskām izvēlēm un emocijām pārmaiņu laikā. Filmas varoņi būs jaunieši barikāžu notikumu vidū, kuriem filmas “Janvāris” stāsts radīs iespēju identificēties ar savu vecāku paaudzi. Filma tiek veidota dažāda vecuma auditorijām un paaudzēm, kurām ir tieša vai pastarpināta pieredze attiecībā uz 1991. gada janvāra barikāžu notikumiem. Vēsturiskais notikums, kurā būs balstīts filmas stāsts, ir viens no būtiskākajiem, ja ne pats būtiskākais, Latvijas līdzdalības stāsts jaunāko laiku vēsturē. 2021. gadā, kad plānota filmas pirmizrāde apritēs 30 gadi kopš 1991. gada janvāra barikādēm.

Lasīt vairāk ...


13379597

LF20L05 Pēc Otrā pasaules kara latviešu trimdas tematika Nacionālās en-ciklopēdijas šķirkļos
2020-04-15

Projekta mērķi: Šī projekta mērķis ir iegūt atbalstu autoratlīdzību segšanai pasūtāmajiem šķirkļiem par trimdas tematiku. Nacionālā enciklopēdija ir strauji augošs, uzticams zināšanu resurss, ko rada latviešu akadēmiskie spēki par visdažādākajiem jautājumiem. 2019. gadā, neilgi pēc enciklopēdijas interneta versijas atvēršanas, tā lasītāju skaits ievērojami palielinājās ik mēnesi, 2019. gadā pārsniedzot 220 000 unikālu lietotāju (users). Lai gan lietotāju lielākā daļa ir Latvijā, vērā ņemams lasītāju skaits atrodams ārzemēs, īpaši ASV un Lielbritānijā. Enciklopēdijas mērķis ir nodrošināt latviski lasošo auditoriju ar kvalitatītu informāciju par visdažādākajām temām, bet šī projekta ietvaros mēs gribam palīdzēt likt akcentu arī uz trimdas vēsturi un kultūru, tā padarot kvalitatīvas zināšanas par viegli un bez maksas pieejamas gan dators, gan viedtālruņos ik vienam.

Lasīt vairāk ...


13379596

LF20L08 Folkbaleta deju izrāde "Dzīvības avots"
2020-04-15

Projekta mērķauditorija ir visi augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras interesenti neatkarīgi no lokācijas. Tiešie ieguvēji: - interesenti, dejas mākslas cienītāji, - tie, kuriem nebūs iespēju skatīt koncertu klātienē, varēs baudīt tā videoierakstu, cerams, tiešsaistē. - skatītāji ārpus Latvijas robežām videoierakstā. Netiešie ieguvēji : - kultūras jomas pārstāvji, kuri iedvesmojas turpmākajai jaunradei.

Lasīt vairāk ...


13379595

LF20L12 Jettes cimdu grāmata
2020-04-15

Projekta mērķi: Projekta mērķis ir sagatavot drukāšanai un izdot izcilās adītājas un domātājas Jettes Užānes cimdu rakstu un cimdu stāstu grāmatu. Grāmatā tiks apkopoti Jettes Užānes adītie latviešu etnogrāfiskie cimdu pāri un tie cimdi, kas ir Jettes jaunrade –cimdi, kas ir adīti kā mini gobelēni. Grāmatā būs redzami cimdi fotogrāfijās, tiks pievienoti cimdu tehniskie zīmējumi un apraksti, lai adītāji varētu tos atkārtot un paši izadīt, katram cimdam būs pievienots stāsts, kas padarīs šo grāmatu īpašu un neatkārtojamu. Grāmata būs unikāla liecība latviešu cimdu rakstu attīstībai un jaunrades procesam, kā arī orģināla, Latvijā radīta cimdu rakstu grāmata, kas potenciāli varētu kļūt par nozīmīgu Latvijas lietišķās mākslas vēstnieku ārvalstīs. Projekta mērķauditorija ir plaša – pirmkārt jau tautieši visā pasaulē, rokdarbnieki, adītāji, Jettes Užānes daiļrades cienītāji un tie, kas Jetti ir iemīlējuši caur grāmatu “Jettes Dienu Grāmata” un laikmetīgās dejas izrādi par Jettes dzīvi “Kā man gribas iet…

Lasīt vairāk ...


13379594

LF20L13 Dokumentālās filmas IZLAUŠANĀS (K. Raudive) uzņemšans 2. posms un pabeigšana
2020-04-15

Projekta mērķi: Projekta mērķis ir izveidot dokumentālu filmu IZLAUŠANĀS par K. Raudivi. Radošā grupa – scenārists un režisors A.Mizišs, producents un scenārists B.Aščuks, operators A.Verhoustinskis, skaņu operators A.Riekstiņš, skaņu režisors un komponists Ģ.Bišs. Filmas vizuālo rindu veidos sarunas ar Raudives laika biedriem un cilvēkiem, kurus viņa pētījumi un filozofiskie uzskati ietekmē vēl mūsdienās. Raudives klātbūtni filmā iemiesos viens no viņa lenšu magnetofoniem, kuram būs ne tikai priekšmetiska, bet arī saturiska loma, kas caurvīs filmas dramaturģiju. Izmantosim datorgrafikas apvienojums ar arhīvu materiāliem, spēli ar tekstu un simboliem, kas būs veidotas, kā daudzslāņaina vizuālā informācija un gaistoša robežšķirtne starp divām pasaulēm... To uzdevums būs aizpildīt vizuāli iztrūkstošos faktus un dokumentāli neeksistējošās liecības Raudives dzīvē. Filmas uzņemšanu atbalsta NKC un VKKF. No Latviešu fonda lūdzam atbalstīt dažus darbus pēcapstrādes posmā.

Lasīt vairāk ...


13379593

LF20L14 Tā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties
2020-04-15

Projekta mērķis ir veicināt tradicionālā kultūras mantojuma izpratni, vienlaicīgi aktualizējot Kārļa Skalbes nozīmi kā latviešu literatūrā, tā Latvijas neatkarības idejas popularizēšanā. Tādējādi tiek sekmēta profesionālās mākslas un jaun-rades procesu attīstība. Tiecamies izveidot kvalitatīvu, profesionālu kultūras notikumu, kas paredzēts dažādām sabiedrības grupām, kā notikuma vietu uz-sverot reģionu ārpus Rīgas.

Lasīt vairāk ...


13379592

LF20L17 Displacement
2020-04-15

I recently began traveling the United States and Canada, photographing and recording the oral histories of former DPs who were in the DP camps that I have documented. I have been asked to present solo exhibitions of these works. I am always amazed at how few people know this story. I feel, especially given the refugee crisis today, that it is imperative to disseminate this history.

Lasīt vairāk ...


13379571

Bieži uzdotie jautājumi par Latviešu Fondu
2020-04-11

Dzīvoju Latvijā – vai drīkstu piedalīties projektu konkursā? Kā varu ziedot? Kā varu iesaistīties LF darbībā? Esam apkopojuši atbildes uz šiem un citiem bieži uzdotiem jautājumiem.

Lasīt vairāk ...


13379618

Trīs no Pārdaugavas dziesmas izpilda grupa Ducele
2020-04-10

Viens no jaunajiem LF projektiem saistās ar iemīļoto grupu Trīs no Pārdaugavas. Dziesmau jaunās versijās, ar mīlestību un cieņu pret oriģinālu, ieskaņo grupa Ducele. Klausoties šo mūziku atgriezīsimies atmiņās un sirdī kļūs priecīgāk!

Lasīt vairāk ...


13379617

Mirklis momentā - pielāgojoties ačgārnajai pasaulei.
2020-04-10

Latviešu Fonda sabiedrisko attiecību lietvede Ilze Pētersone dalās pārdomās par patreizējo laiku, kuru pavadām COVID 19 ieskauti un sociāli distancējoties.

Lasīt vairāk ...


13379570

2020. gada projektu konkursā atbalstītie projekti
2020-04-10

Lasīt vairāk ...


13379589

LF20M01 Bruno Slept Here (Te Bija Brunis)
2020-04-09

Bruno Slept Here (Te Bija Brunis) ir grāmata par manu tēvu Bruni Rubesu, vienu no Latviešu Fonda dibinātājiem. Bruni 17. g. vecumā iesauca leģionā un viņš mēdza teikt, ka viņu no nāves sargāja jogas mantra. Mans stāsts sākās ar viņa dzīves pieredzi divreiz okupētajā Rīgā; ar tēva deportāciju un iesaistīšanos čekas pagrabu izpētē, kā arī pirmo mīlestību, vijolspēli Radio orķestrī, un iesaistīšanos jogas grupa kuru vadīja Harijs Dīkmanis un kas satikās pie rakstnieces Mirdzas Bendrupes.

Lasīt vairāk ...


13379588

LF20M03 Bostonas Baltijas Filmu Festivāls 2020
2020-04-09

2020.g. oktobrī Bostonā, Paramount centrā risināsies trešais Batijas filmu festivāls, kurā tiks izrādītas 3-4 filmas no katras valsts, aicināsim filmu veidotājus piedalīties paneļdiskusijā. Filmas tiek izvēlētas, lai parādītu Baltijas valstis no dažādiem aspektiem, radot ieskatu mūsu kultūrā, vēsturē, vērtībās, padarot tās atpazīstamākas un saprotamākas amerikāņu skatītājam, priecējot Bostonas un Jaunanglijas Baltiešu kopienu.

Lasīt vairāk ...


13379587

LF20M05 Izstāde "Tautas dziesmu teicējas" 3. posms
2020-04-09

Projekta izglītojošais rezultāts ir uz teicēju folkloras materiāla pamata stāstīt par tautasdziesmu pasauli. Izstāde būs pieejama bez maksas, LNB telpās un plānots ka to apmeklēs vairāk kā 7000 apmeklētāju

Lasīt vairāk ...


13379586

LF20M06 Dainas: Wit & Wisdom of Ancient Latvian Poetry Vol. II (Īpašā akcija)
2020-04-09

Kā gudrības krājums, latviešu dainas ir tik dziļas, vērtīgas un skaistas, ka tām vajag nostāties blakus rietumu pasaules klasiskai literatūrai. Tas ir iespējams tikai, ja tās ir pieejamas angļu valodā nevis tulkojumā bet izjustā pārlikumā.

Lasīt vairāk ...


13379585

LF20M07 Latviskuma vārdi ceļo no bibliotēkas uz bibliotēku
2020-04-09

Lai uzskatāmi piedāvātu bērnu radītos dzejoļus par tēmu - Latviskums, Dzimtene. Kopš 2005.gada ik pārgadus notiek Vidzemes dzejas festivāli, kuru rezultātā tapušas 8 bērnu dzejas grāmatas. Grāmatu saturā ir latviskuma tematika, dzimtenes mīlestība. Mērķauditorija - Vidzemes skolu skolēni, bibliotēku apmeklētāji.

Lasīt vairāk ...


13379584

LF20M11 filma “MĀSAS"
2020-04-09

Bērnunamā uzaugušās trīspadsmitgadīgās Anastasijas dzīve tiek satricināta, kad bērnunamā uzaugušajām māsām Anastasijai un Diānai paziņo, ka viņas vēlas adoptēt kāda amerikāņu ģimene, Diāna jūtas kā izredzētā un nevar sagaidīt šo brīdi, bet Anastasijai nekādi adoptētāji nav vajadzīgi – viņa grib palikt Latvijā un veidot jaunu dzīvi kopā ar savu īsto mammu. Tomēr viss nav tik vienkārši.

Lasīt vairāk ...


13379583

LF20M13 "Trīs no Pārdaugavas" dziesmu aranžēšana, izpildīšana un fiksēšana kompaktdiskā grupas “Ducele” izpildījumā
2020-04-09

Latviešu grupas “Ducele” Viļņa Baumaņa oriģināldziesmu kompilācija CD formātā ir grupas dāvinājums Latvijai, latviešiem visā pasaulē un leģendārajam ansamblim “Trīs no Pārdaugavas”, kas palīdzēja pārvarēt grūtos gadus un uzturēja latvisko garu emigrācijā ar savu aktīvo koncertdarbību ASV, Kanadā.Mērķis ir jaunās skaņās atdzīvināt, kvalitatīvi ierakstīt un popularizēt “Trīs no Pārdaugavas” dziesmas.

Lasīt vairāk ...


13379582

LF20M15 XIV Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi "Mūzikas interpretācija mūsdienās"
2020-04-09

Bērnunamā uzaugušās trīspadsmitgadīgās Anastasijas dzīve tiek satricināta, kad bērnunamā uzaugušajām māsām Anastasijai un Diānai paziņo, ka viņas vēlas adoptēt kāda amerikāņu ģimene, Diāna jūtas kā izredzētā un nevar sagaidīt šo brīdi, bet Anastasijai nekādi adoptētāji nav vajadzīgi – viņa grib palikt Latvijā un veidot jaunu dzīvi kopā ar savu īsto mammu. Tomēr viss nav tik vienkārši

Lasīt vairāk ...


13379581

LF20M20 Pilnmetrāžas spēlfilmas "Mātes piens" pirmsfilmēšanas sagatavošanās perioda pabeigšana
2020-04-09

Filma tiks veidota pēc populārā Noras Ikstenas romāna “Mātes piens” motīviem, aptverot laika posmu no Otrā pasaules kara beigām un vēsta par sieviešu likteņiem, kur vēstījuma centrā ir 20. gadsimta 70. un 80. gadi. Jauna daudzsološa ārste konfliktā ar totalitāro padomju režīmu zaudē visu — karjeru, mīlestību pret dzīvi un pat mātes instinktu, liedzot savam bērnam mātes pienu. Taču pieaugot, meita kļūst par viņas vienīgo atbalstu un cenšas palīdzēt gan mātes depresijai, gan pati mācās izdzīvot nomācošajā padomju režīmā. Mātes un meitas dzīvesstāsti norisinās padomju okupētajā Latvijā laikposmā no 1945. līdz 1989. gadam līdz sabrūk Padomju Savienība.

Lasīt vairāk ...


13379580

LF20M21 LU deju folkloras kopas ‘’Dandari’’ 40. gadu jubilejai veltīts pāru deju mūzikas disks. (Īpašā akcija)
2020-04-09

Projekta mērķis ir ierakstīt pāru deju mūziku LU deju folkloras kopas 40. jubilejā. Mūziku plānots izdot dāvināmā diskā mūsu sadrabības partneriem un draugu kopām, kā arī pašus mūzikas failus iekļaut bezmaksas lejuplādēšanai mūsu draugu portālā dancukratuve.lv, kas pieejama visās pasaules malās, kur pieejams internets.

Lasīt vairāk ...


13379579

LF20M22 Rita Gāle. Dzeja un dzīve (Īpašā akcija)
2020-04-09

Pieteiktā projekta mērķis ir sagatavot izdošanai un izdot dzejnieces Ritas Gāles (dzim. 1925) dzejas kopzidevumu, to papildinot ar ievadapceri, komentāriem, ieskatu viņas dzejas vērtējumos, sarunām ar dzejnieci un citiem materiāliem, kā arī bagātīgu fotomateriālu un dēla Andra Glasgova zīmējumiem. Kopdzejas krājums sniegtu pārskatu par dzejnieces Ritas Gāles literāro jaunradi un ieskatu viņas dzejas pasaulē. Ritas Gāles dzeju raksturo smalka valodas izjūta, iekšēji dvēseliski izjusts poētiskais vēstījums, to caurauž arī Latvijas reminiscences, Latvijas, īpaši dzimtās puses skaistums.

Lasīt vairāk ...


13379578

LF20M24 Vēstules uz Mājām (Letters to Home)
2020-04-09

“Vēstules uz Mājām” ir multidisciplināra un bilinguāla koncertprogramma, kurā apvienoti vairāki mākslas elementi –oriģinālmūzika, video projekcijas un stāsti, ko cilvēki atklājuši viens otram vētules. Mūzikas stāsti būs balstīti uz vēstulēm no dažādiem laika posmiem, tās runās par šķirtām ģimenēm, par piederības sajūtu pasaulē.

Lasīt vairāk ...


13379577

LF20M25 ,,Latviešu lietišķās mākslas un interešu izglītības programma Kursas vasaras vidusskolā”
2020-04-09

Papildus akadēmiskajām klasēm, jaunieši Kursā pilnveido zināšanas lietišķājās mākslas/interešu izglītības darbnīcās (piem. metālmāksla, keramika, rokdarbi). Īpašie speciālisti ir vajadzīgi, lai varētu sekmīgi piedāvāt nodarības un tās unikālas pieejas latviešu kultūrai. Piem., rotu kalšanai ir nepieciešams pedagogs (Andris Rūtiņš/Balticsmith) ar īpašām zināšanām, kā arī resursus pasūtīt darbarīkus un materiālus. Latviešu fonda atbalsts nodrošinātu lietišķās mākslas programmas esamību.

Lasīt vairāk ...


13379575

LF20M27 XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētku ASV reklāmas materiālu izplatīšana
2020-04-07

Projekta mērķis ir paplašināt reklāmas materiālus gatavojoties uz 2022.gada Dziesmu svētkiem.

Lasīt vairāk ...


13379572

Dvēseļu putenis/Blizard of Souls (LF18L04)
2020-04-01

Adapted from the book by Latvian writer Aleksandrs Grins, which was banned in the U.S.S.R., the screenplay by director Dzintars Dreibergs and celebrated screenwriter Boris Frumin admirably reduce the situation’s political complexity to the natural allegiance felt by the young hero Arturs Vanags (Oto Brantevics) and his family. The story was based on Grins’ own war experiences in a Latvian battalion.

Lasīt vairāk ...


13379574

Latviešu ārstniecības augu vākšanas tradīcijas LF19L06
2020-03-29

Aprīlis - sulu mēnesis! LF atbalstītā projekta Latviešu ārstniecības augu vākšanas tradīcijas (LF19L06) ietvaros iepazīsimies ar bērzu sulu tecināšanas tehnisko pusi. Jo, kam gan negaršo veselīgās bērzu sulas!

Lasīt vairāk ...


13379569

Dokumentālā filma "Klejotāji" LF19M07
2020-03-11

LF pārstāvis Latvijā Valdis Bērziņš pēc filmas pirmizrādes noskatīšanās saka, ka filma neatlaiž, liek domāt. Bet Sanita Grīna, par filmu kuras centrā 3 jaunieši, raksta: "Brīvības ir daudz, bet ilgas tādas pašas kā daudzām paaudzēm pirms tam." "Doties sevis meklējumos ir nevis neizbēgams bet pašu izvēlēts ceļš. Šī patstāvība un ticība saviem spēkiem, un pārliecība, ar kādu Matīsam Kažam to izdevies atklāt, ir iedvesmojoša."

Lasīt vairāk ...

Pēc gada
2020 (34)
2019 (15)
2018 (12)
2017 (25)
2016 (10)
2015 (1)