Jaunumi
Sākums


2017

LF16L18 “Jettes DIENU grāmata”
2017-10-10

Jette Užāne - dzīvesstāsts, kas iedvesmo.

Klausieties Jettiņas dienasgrāmatu lasījumus.

„Es gribu Jūs iepazīstināt ar izcila un ļoti stipra cilvēka dzīvesstāstu. Varbūt tas ļaus uzdrošināties veidot savu vienīgo dzīvi kā mākslas darbu! Jette Užāne – cimdu adītāja, filozofe, stāstniece, sieviete, kas visu savu dzīvi ir pavadījusi invalīdu ratiņos un uzvarējusi savu likteni, likusi tam smaidīt, kad bijis skumji un smieties, kad bijis grūti,” saka Cimdu Jettiņas (tā viņa pati mēdza sevi saukt) mūža gaitas un darbu zinātāja Elīna Apsīte.Sekojiet Instafondam!
2017-10-05

Kas ir Instafonds? Tas ir jaunais Latviešu Fonda Instagram konts! 

Sekojiet mums Instagramā uz "latviesu_fonds"!

 

 
LF17M03 Stāstu sega Latvijai
2017-02-07

Projekta mērķi: STĀSTU SEGA savienos latviešus pasaulē, atklājot gan viņu individuālo dažādību, gan saliedētību. Tās darināšana dos iespēju latviešiem ārzemēs aktīvi līdzdarboties Latvijas 100gadē neatkarīgi no viņu dzīves vietas, vecuma vai valodas spējām, lai veidotu unikālu dāvanu Latvijai, kuru var mantot nākamās paaudzes. Latvieši visā Latvijā, aplūkojot šo segu, varēs saskatīt latviešu tradīciju uzturēšanu, gan latviešu dzīvi citās pasaules malās vairākās paaudzēs. STĀSTU SEGA vienlaikus prezentēs individuālus latviešu izceļotāju stāstus. STĀSTU SEGA, stiprinās ikviena latvieša ārpus Latvijas piederības sajūtu Latvijai – ka katrs cilvēks (auduma gabaliņa darinātājs) ir svarīgs Latvijas nākotnei – to apliecinās gan viņu izceļošanas stāsti, gan viņu rūpes par Latviju šodien.

No LF pieprasa: $2000 (Datubāzes vadības paneļa programmēšana, kas ir dala no Multimediju prezentācijas sagatavošanas kopizmaksam - $5375)

Aija Abene pašlaik ir Okupācijas muzeja darbniece un ir projekta vadītāja OM izstādei “Izstaigā Stūra māju”. Viņa ir ieguvusi doktora grādu pedagoģijā Latvijas Universitāte, M.Ed. un B.Ed. grādu York University Toronto, B.A. grādu State University of New York. Viņa ir bijusi aktīva trimdas darbiniece ASV, Kanādā un Eiropā, kur viņa ir piedalījusies kā dalībniece un organizatore vairākos sarīkojumos: dziesmu svētkos, 2x2, 3x3, latviešu skolās, jaunatnes pulciņos, koros, tautas deju grupās u.c.

Projektu piesaka Aija Abene, LF tūkstošniece, Latvieši Pasaulē - muzejs un pētniecības centrs http://www.lapamuzejs.lv/LF17M08 “Etno kultūras radošā nometne bērniem un jauniešiem.”
2017-02-02

Mērķi:  Lai aktivizēt tradicionālās kultūras kustību un ieinteresētu, izglītotu jauno paaudzi dzīvot latviski un gudri, organizēt etno izglītojošu nometni bērniem un jauniešiem. Mērķauditorija : 1. Nometnes dalībnieki - 50 Viļānu un tās apkārtnes bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 20 gadiem. 2. Meistarklašu vadītāji - 12 profesionāļi tradicionālās kultūras žanrā, sadzīves dejas un danču speciālisti 3. Noslēguma pasākuma vērotāji - Viļānu, tās apkārtnes tradicionālās kultūras interesenti, dalībnieku vecāki, draugi u.c.
 
No LF pieprasa $1999 (Darba samaksa un VSAOI meistarklašu vadītājiem $ 1384.00; Nometnes dalībnieku ēdināšanas pakalpojums $ 615.00)
 
Projektu piesaka Inta Brence. Izglītība: Daugavpils pedagoģiskā universitāte – maģistra grāds mūzikas pedagoģijā. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - bakalaura grāds muzikoloģijā, Profesija : muzikoloģe, mūzikas skolotāja; Pieredze: Projektu vadītāja Latgales reģiona attīstības aģentūras organizētajos projektu konkursos: 2016. gadā animācijas filma latgaliešu valodā "Vasals, Vinnej Pūk!" 2015. gadā bērnu veidota animācijas filma „Biteit, muna zaltspuorneite”; 2011. gadā Latgales bērnu un jauniešu mūzikas kolektīvu dziesmu konkursa „Slava Dievam lai skan”; 2009. gadā Latgales bērnu un jauniešu mūzikas kolektīvu dziesmu konkursa „Slava Dievam lai skan”; Kopš 2005. gada vairāku Valsts KKF projektu vadītāja, tai skatā : 2006. gadā Latgales skolu koru garīgās mūzikas konkurss „Slava Dievam lai skan”; 2005. gada Folkloras radošā darbnīca „Saskaņa” u.c. Kopš 2001 .g. Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktore, skolotāja Viļānu Romas katoļu baznīcas ērģelniece


LF17M11 "Tikai labi cilveki" gramata
2017-02-02

Projekta mērķi: Esmu to iecerējusi kā dāvanu Latvijas simtgadei un Vītolu fonda 15 gadu jubilejai. Vēlos popularizēt Latvijā to, cik ļoti daudz Latvijā ir darījuši trimdinieki no vairākām viņu mītnes zemēm. Tā tiks izplatīta lauku bibliotēkām, dāvināta lielāko latviešu centru bibliotēkās ārpus Latvijas, nodotas LNB arhīvam. 

No LF pieprasa $2000. (Daļu no drukāšanas izdevumiem, kas kopsummā ir $ 2574)

Iepriekš LF finansējums saņemts 2014. grāmatai „Dārlinga Līkloči” 

Projektu piesaka Astrīda  Jansone. Jau 22 gadus esmu pensionāre, bijusi grāmatvede un ceļojumu aģentūru vadītāja. Esmu bijusi aktīva trimdas latviešu sabiedrības darbiniece, pensijas gados publiciste. Esmu divas grāmatas jau izdevusi. Pēdējā ir Latvijas bibliotēkām uzdāvinātā grāmata ("Dārlinga līkloči"), kurā vairumā rakstīju par trimdas latviešu organizācijām un manu darbību tajās, mazliet iekļaujot personīgo dzīvi. Profesijas izglītībā beigta koledža (Accounting), dažādu profesiju veicinoši kursi un vairāki citi ar to nesaistīti.

LF17M17 Otrpus Baltijas jūrai. Zviedrija. Latviešu bēgļu izjūtu un pieredzes dokumentējums tekstos
Apskatīt komentārus


2017-02-02

No LF pieprasa $1997 (Latviešu Fonda finansiālais atbalsts segts daļēji tipogrāfiju un materiālu iegādi - 1997, $ (kopējās plānotās šī pakalpojuma izmaksas = 2311, $)

Iepriekš LF finansējums saņemts projektam LF13M01 - monogrāfisks pētījums "Latvieši Austrālijā: literārā dzīve, literārais process un personības" sagatavošana un izdošana. Projekts īstenots, 2014. g. izdota grāmata 

Projektu piesaka Inguna Daukste-Silasproģe.  Beigusi LU Filoloģijas fakultāti (1992), Dr. philol. (1997), LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Literatūras nodaļas vadošā pētniece. Pētnieciskās intereses saistītas ar latviešu trimdas literatūras, literārās dzīves izpēti un Baltijas reģiona literatūru. Trīs monogrāfiju (2002, 2007, 2014), divu kolektīvo monogrāfiju autore. Saņēmusi LZA V. Plūdoņa balvu literatūrzinātnē (2003), Ē. Raistera fonda balvu (2015). Publicējusi zinātniskus rakstus (60), populārzinātniskus rakstus (130), nolasījusi zinātniskus referātus (65). 

LF17M19 Krāsas un to nozīme latviešu tradicionālajā apģērbā
2017-02-02

Monogrāfija paredzēta visiem interesentiem Latvijā un citur. Līdz šim ne akadēmiskajā vidē, ne plašākam interesentu lokam par krāsām un to nozīmi latviešu tradicionālajā apģērbā informācija svešvalodās nav bijusi pieejama. Interese par pētījumiem latviešu apģērba vēsturē ir liela, un tā saistāma ar to, ka Latvija ir viena no vietām Eiropā, kur ir vislielākajā skaitā saglabājies apģērbs arheoloģiskajā materiālā, tikai 19. gadsimta otrajā pusē no ikdienas valkāšanas izzudis tradicionālais apģērbs, kā arī unikālais folkloras materiāls glabā liecības gan par apģērbu un tā valkāšanu, gan par mītiskajiem priekšstatiem. Latvijas situācija ir īpaša visas Eiropas mērogā, taču informācija par pētījumiem ir pieejama tikai latviski lasošajiem interesentiem. Tādēļ nolemts monogrāfiju izdot paralēli divās valodās, lai dotu savu ieguldījumu informācijas vakuuma aizpildīšanā un palīdzētu Latvijas kultūrvēsturiskajām vērtībām nokļūt pasaules pētnieku un interesentu uzmanības lokā.
 
No LF pieprasa $1669 (Latviešu fondam pieprasītais finansējums segs monogrāfijas teksta tulkošanu no latviešu uz angļu valodu 44% apmērā.)
 
Projektu piesaka Ieva Pīgozne ieguvusi mākslas zinātņu doktora grādu Latvijas Kultūras akadēmijā, pirms tam M.Phil. grādu Dublinas universitātē Īrijā. Ieva pēta latviešu apģērbu un tā valkāšanu vēsturiskā un mītiskā skatījumā, izmantojot arheoloģijas, etnoloģijas un folkloristikas datus un pētniecības metodes. Ieva ir strādājusi vairākos pētniecības projektos, tajā skaitā profesora Jura Urtāna vadītajā „Latvijas pilskalnu teikas” un latviešu tautasdziesmu izpētē sadarbībā ar Latviešu folkloras krātuvi. Ieva ir publicējusi vairāk kā 20 zinātniskus rakstus Latvijā un ārzemēs, aktīvi popularizē zinātnisko pētījumu rezultātus sabiedrībā, sniedzot priekšlasījumus visdažādākajās Latvijas vietās, mācot cilvēkiem izgatavot pašiem savu tautastērpu un popularizējot Latvijas kultūras mantojumu sociālajos tīklos un ar mediju starpniecību. Ievai ir astoņu gadu pieredze redaktora un projektu vadītāja darbā Latvijas institūtā, sagatavojot un izdodot informācijas materiālus par Latviju svešvalodās.

LF17M20 Kopsim jūras gēnu latviešos!
2017-02-02

Pateicoties 2016.gadā Latviešu Fonda atbalstītajam projektam Latvji, brauciet jūriņā !, ir augusi interese par jūrniecību. Salacgrīvā ir nodibinājies Jūrniecības pulciņš. Pulciņa saturs - jauniešiem mācīt jūras lietas, kā arī stāstīt par jūrniecību citiem. Uzrunāt vienaudžus, lai jūrniecības jēdziena sēkla zaļotu un dīgtu. To palīdzēs izdarīt Ē.Streičs ar savas jūrnieku dzīves pieredzes stāstiem, to kultivēs G.Šīmanis, organizējot tikšanās vietas, stāstot par Kr. Valdemāru - latviešu Jūras tēvu. R.Struncens filmēs, veidos video, ievietos visu informāciju sociālajos tīklos, lai aizvien lielākai auditorijai būtu izlasāmas, ieraugāmas projekta aktivitātes. Plānots, ka kopā ar Ē.Streiču brauks brālis J.Streičs, sieva Maija Migla, kura strādā Latvijas 1.TV, tādējādi plānots kāds sižets nacionālajā TV. Paredzēta braucienu fotogrāfiju (autors R.Struncens) izstāde bibliotēkās, skolās.

Iepriekš LF finansējums saņemts 2013.gads Skaņuplašu saglabāšana un popularizēšana2013.gads Skaņuplašu saglabāšana un popularizēšana2013.gads Skaņuplašu saglabāšana un popularizēšana2013.gads Skaņuplašu saglabāšana un popularizēšana2013.gads Skaņuplašu saglabāšana un popularizēšana


No LF pieprasa $900 (Autoratlīdzība Ērikam Streičam - $300, Autoratlīdzība Gintam Šīmanim - $300, Autoratlīdzība Raivim Struncenam - $300.)
 
Projektu pieteic Hedviga Inese Podziņa, diplomēta bibliotekāre - sociālais maģistrs. Īstenojusi daudzus projektus. Dažādu pasākumu vadītāja un koordinatore

LF17M23 Auditorijas piesaiste mūsdienu latviešu mūzikas vērtībām
2017-02-02

Projekta mērķis ir latviešu publikas un Latvijas ārzemju viesu piesaiste paliekošām 21. gs. kultūras vērtībām, atklājot Latvijas mūzikas, multimediju mākslas un muzikoloģijas kultūrtelpas radošo bagātību un rosinot interesi par jaunradi un ieguldījumu turpmākā kultūras attīstībā. Projekta mērķauditorija ir jaunieši un pieaugušie, kuri izmanto mūsdienu tehnoloģijas, seko līdzi jaunumiem interneta resursos. Paredzamais apjoms ir 75 000 apmeklējumu/skatījumu mēnesī, bet visa projekta ietvaros apmeklējumu skaits varētu sasniegt ap 1 milj. auditoriju (interneta portāla "Satori.lv" dati). Katram jaundarbam īpaši veidotais video klips un komunikācija ar auditoriju tai ērtā un mūsdienīgā saziņas platformā – internetā - sekmēs plašākas auditorijas piesaisti mūsdienu latviešu mūzikai, ieinteresēs sekot līdzi mūzikas kultūras dzīvei, spilgtu latviešu personību gaitām un sekmēs pilnīgāku koncertzāļu aizpildījumu citos koncertos. 
 
No LF pieprasa $2 000 (Honorārs atskaņotājmāksliniekiem par skaņdarba iestudēšanu un ieraksta veidošanu - $800 (daļa no $12 083 kopsummas); 12 populārzinātnisku rakstu tulkojums uz angļu valodu -$600 (daļa no  $1283 kopsummas, Muzikologa honorārs 12 populārzinātnisku rakstu izveidošanai $600 (daļa no $1 283 kopsummas; Mēģinājumu telpu īre Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (kopējais īres apjoms ir 48 stundas) - $770)
 
Projektu piesaka Andrejs Osokins, pasaules nozīmīgāko starptautisko pianistu konkursu – A. Rubinšteina konkursa Telavivā, M. Longas un Ž. Tibo konkursa Parīzē, Līdsas konkursa un Karalienes Elizabetes konkursa Briselē laureāts. Pasaulē pieprasītākais latviešu pianists regulāri uzstājas leģendārās Eiropas koncertzālēs, piemēram, Berlīnes filharmonijā, Konzerthaus Berlin, Alte Oper zālē Frankfurtē un La Verdi zālē Milānā. Latvijas Lielās Mūzikas Balvas 2008 laureāts koncertējis kopā ar neskaitāmiem orķestriem, tostarp Beļģijas Nacionālo simfonisko orķestri, orķestri Kremerata Baltica, Francijas Radio filharmonijas orķestri, Hallé simfonisko orķestri, Braitonas filharmonijas orķestri, Dublinas Nacionālo simfonisko orķestri, sadarbojoties ar mūsdienu spožākajiem diriģentiem. 

13379224

Aicinām atcerēties Latviešu Fondu ar ziedojumu!
2017-12-10

Gūt var dodot, gūt var ņemot. Dodot gūtais – neatņemams! (Rainis) Laime nāk ar zvaigzni rokā. Tiem, kam laba, silta sirds, Viņas maigā staru lokā Dzīves ceļi gaiši mirdz. (K. Skalbe)

Lasīt vairāk ...


13379234

LF16M04 Grāmata par Amerikā dzīvojošiem latviešiem "Neesam aizbēguši"
2017-12-08

7. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika atvērta grāmata Neesam aizbēguši, kuras autore ir ASV dzīvojošā publiciste Tatjana Žagare-Vītiņa. Grāmata deviņos stāstos atklāj Amerikā dzīvojošu vai uzaugušu latviešu dzīvesstāstus. Tā ne tikai ieskicē dažādu paaudžu pieredzi, dzīvojot trimdā, bet, galvenais, parāda, kā šo cilvēku dzīve aizved viņus atpakaļ pie Latvijas. Visi grāmatas varoņi pēc neatkarības atgūšanas aktīvi iesaistījušies Latvijas dzīvē, ziedojot savu laiku, zināšanas un līdzekļus.

Lasīt vairāk ...


13379225

Filma “Melānijas hronika” (LF15L09) saņem Lielo Kristapu!
2017-11-20

LF ziedotāju atbalstītā spēlfilma –“Melānijas hronika” pieteikta Oskaram un saņem Latvijas Nacionālo kino balvu Lielais Kristaps! “Melānijas hronika” atzīta par labāko pilnmetrāžas spēlfilmu un tās veidotāji saņēmuši šādas balvas: Viesturs Kairišs (labākais spēlfilmas režisors), Gints Bērziņš (labākais spēlfilmas operators), Sabīne Timoteo (labākā aktrise), Maija Jurjāne (labākā māksliniece un labākā grima māksliniece).

Lasīt vairāk ...


LF rudens 2017 Apkārtraksts
2017-11-18

Lasīt vairāk ...


13379223

Apsveicam!
2017-11-18

Sveicam žurnālisti Helgu Merits saņemot Baltijas asamblejas medaļu par dokumentālo filmu “Baltijas universitāte” (LF14L02)!

Lasīt vairāk ...


13379216

LF17M03 Stāstu sega Latvijai.
2017-10-18

Vakar Latvijas Nacionālās Bibliotēkas ātrijā notika vairāk nekā 1000 iesūtīto kvadrātiņu šķirošana. Projektu veic muzejs Latvieši Pasaulē (LaPa). Drīz sāksies šūšanas darbi, lai izveidotu stāstu segu. Par katru kvadrātiņu varēs arī lasīt gatavotāja stāstu. Stāstu sega nākamajā gadā ceļos pa Latvijas pilsētām, bet ap Jāņiem būs apskatāma LNB.

Lasīt vairāk ...


13379215

LR Izglītības un zinātnes ministrija pateicas Latviešu Fondam
2017-10-17

Pateicibas raksts Latviešu Fondam par ieguldījumu izglītotas sabiedrības, zinātnes un valsts nākotnes labā.

Lasīt vairāk ...


13379209
13379207
13379206

No sirds priecājamies par LF atbalstītā projekta LF16L18 “Jettes DIENU grāmatas” iznākšanu. Grāmatā apkopotas cimdu adītājas Jettes Užānes (Cimdu Jetiņas) filozofiskās dienasgrāmatu piezīmes no 1941. līdz 1962. gadam. Apsveicam Elīnu Apsīti un pateicamies par ieceri, kas nu kļuvusi par skaistu izdevumu!
2017-09-29

Lasīt vairāk ...


13379084

2017. gada projektu konkursa uzvarētāji .
2017-08-12

Lasīt vairāk ...


13379158

LF17M27 Mākslas filmas "Bille" materiāla piefilmēšana un atlase montāžai.
2017-04-24

Vai zinājāt, ka romāna “Bille” pirmā daļa vispirms tika publicēta ASV izdevniecībā “Mežābele” un tikai 1995. gadā Latvijā? Vizmas Belševicas triloģija "Bille" —viens no izcilākajiem latviešu prozas darbiem, kas 20. gadsimta 90-ajos gados mainīja priekšstatu par bērnības atmiņu atainojumu literatūrā pēc Otrā pasaules kara un neierasti tieši tēlo bērna un vecāku, bērna un pasaules attiecības.

Lasīt vairāk ...


13379152

LF12M39 Dokumentālā filma “Vārpa – apsolītā zeme”
2017-04-06

Bēgdami no „sarkanā pūķa” un smagajiem apstākļiem Latvijā pēc Pirmā Pasaules kara, vairāk nekā 2000 baptistu, kas sevi dēvēja par atmodniekiem, devās uz Brazīliju. Pravieši to bija pasludinājuši par apsolīto zemi, kur jādodas sagaidīt pasaules galu un Kristus otrreizējo atnākšanu. Pēc viņu domām, tieši no turienes pēc attīrīšanās no pasaulīgiem grēkiem izredzētā tauta tikšot „parauta” debesīs. Kad tas nepiepildījās, ekstrēmākā izceļotāju daļa garīgo līderu vadībā izveidoja kristīgu komūnu ar askētisku un reliģiski piepildītu dzīvesveidu.

Lasīt vairāk ...


13379151

LF12M39 Dokumentālā filma “Vārpa – apsolītā zeme” par latviešu baptistu izceļošanu uz Braziliju 20. gadsimta 20-to gadu sākumā.
2017-04-06

12. aprīlī ar pirmizrādi Rīgā noslēdzās projekts “Dokumentālās filmas “Vārpa” veidošana”. Filma sniedz ieskatu līdz šim mazzināmā latviešu izceļošanas vēstures lappusē – latviešu baptistu izceļošanā no Latvijas uz Brazīliju 20. gadsimta 20. gadu sākumā. Bēgdami no sarkanā pūķa un smagajiem apstākļiem Latvijā pēc Pirmā Pasaules kara, vairāk nekā 2000 baptistu, kas sevi dēvēja par atmodniekiem, devās uz Brazīliju. Izmantojot vēsturiskas fotogrāfijas, dokumentus un dzīvesstāstus, parādīta izceļotāju dzīve Vārpas kolonijā tās dibināšanas un uzplaukuma laikā. Izceļotāju pēcnācēju intervijas ļauj ielūkoties Vārpas ikdienā mūsdienās un centienos saglabāt latviskumu. Atrodoties ilgstošā labprātīgā nacionālā un reliģiskā izolācijā, Vārpa līdz mūsdienām ir saglabājusies kā latviskuma saliņa Brazīlijas vidienē. Filmā redzams, ka nedaudzie palikušie vecākās paaudzes ieceļotāju pēcnācēji vēl joprojām runā un dzied latviski, cep rupjmaizi un glabā zārku bēniņos, taču jaunākā un vidējā paaudze Vārpu jau ir pametusi. Filmas veidotāja Brigita Tamuža saka: ”No sirds vēlreiz pateicos Latviešu Fondam par atbalstu, izpratni un ticību projekta rezultātam!”

Lasīt vairāk ...


13379155

LF15L19 "Trimda dimd!"
2017-04-01

Video projekts "Trimda dimd" - intervija ar Maru Peleci.

Lasīt vairāk ...


Video ieraksts no "Latvijas kultūras vēstures" vācu izdevumam veltītas konferences
2017-03-23

Lasīt vairāk ...


13379140
13379139

LF17M04 Simts raksti tiem, kas meklē gaismu
2017-02-07

Grendze ir aicināta veidot vienreizēju, nepastāvīgu izstādi Latvijas Nacionālās Bibliotēkas telpās. Bibliotēka pieprasa, ka viss darbs tiek gatavots Latvijā, ko Grendze arī darīs šī gada aprīlī, Cēsīs. Citām instalācijām Grendze ir izmantojusi izejmateriālus lielos kvantumos, bet šai izstādei viņa strādās citādāk: vajadzēs tikai 100 grāmatu, viena katram Latvijas gadam. Grendzei ir nozīmīgs ne tikai grāmatu skaits bet arī, ka tās būtu sarakstījuši latviešu autori, latviešu valodā. Grendze apsver saistību ar 4. maiju - balto galdautu svētkiem. Dreļļu raksti, tipiski latviskam galdautam, redzami melnā grīdā bibliotēkas galvenajā vestibīlā. Grendze domā līdzīgus rakstus izveidot savā darbā, uzsverot vizuālo saspēli starp drukāto tekstu, zīmētiem rakstiem un izgrieztiem logiem. No tiem veidos bērzu mizām līdzīgus karogus, kurus karinās telpas griestos, to pārveidojot par sapņainu vietu.

Lasīt vairāk ...


13379135
13379132
13379126
13379124
13379123
13379120
13379115

LF17M28 “Brošūras “Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam... Krāslavas novada represēto stāsti vēsturei” izdošana”
2017-02-02

Krāslavas novada dome ciešā sadarbībā ar kādreizējās Krāslavas politisko biedrības aktīvistiem (kontaktpersona Ērika Andžāne) lūdz Latviešu fondu līdzfinansēt senu Krāslavas politisko biedrības sapni par informatīvā materiāla - brošūras “Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam... Krāslavas novada represēto stāsti vēsturei” izdošanu... Krāslavas novadā šobrīd dzīvo tikai vairs nedaudz vairāk par 35 politiski represētajiem, pirms desmit gadiem bija gandrīz 400... Vēstures traģisko lappušu aculiecinieku kļūst arvien mazāk, lielākā daļa materiālu glabājas līdz galam neapkopoti, tāpēc ir ļoti būtiski saglabāt vēstures liecības nākošajām paaudzēm.

Lasīt vairāk ...

Pēc gada
2018 (11)
2017 (25)
2016 (9)
2015 (1)