Jaunumi
Jaunumi


2016

13375943

LF15L09 Viestura Kairiša spēlfilma “Melānijas hronika”
2016-10-11

Filma “Melānijas hronika” kinoteātros Latvijā no  2016. gada 1. novembra13375941

Projekts LF16M59 „Pastāvīgas ekspozīcijas izveide aktiera Edgara Liepiņa atcerei „Ziemeļu zvaigzne” veiksmīgi realizēts. Zemāk pievienotas fotogrāfijas un RE TV videais sižets no ekspozīcijas atklāšanas
2016-10-13

Lasīt vairāk ...


13376018

Īpašā akcija!!! LF16L36 Tērvetes trubadūri
2016-09-15

Projekta mērķi: sagatavot ansambļa Tērvetes trubadūru kompaktdisku, kas atspoguļotu un dokumentētu ansambļu darbību. Mērķauditorija ir latviešu mūzikas klausītāju publika.

Lasīt vairāk ...


13375944

LF14L02 Dokumentālā filma par Baltijas Universitāti
2016-03-24

Februāra sākumā es ar savu meitu Annu ierados Igauņu namā (Ņujorkas pilsētā) noskatīties Helgas Merits dokumentālo filmu "Story of the Baltic University". Latviešu Fonds ir viena no organizācijām, kas atbalstīja filmas tapšanu; būdama LF padomē, es ar lielu interesi nācu vērtēt pabeigto projektu. Filma, kas ilgst 52 minūtes, sakopo oriģinālus II Pasaules kara filmu segmentus un fotografijas ar rakstiskiem un citiem archīvu materiāliem, kā arī intervijas ar BU absolventiem. Tā sniedz pārskatu par Baltijas Universitātes tapšanu un darbību no 1946 līdz 1949 gada Hamburgā, Vācijā. Foto redzami Voldemārs Avens, Helga Merits, Irēne Avena

Lasīt vairāk ...


13376024

Īpašā akcija!!! LF16M73 Aizej tur, nezin kur! Atnes to, nezin ko! Projekts izstādei par latviešu pieredzi pasaulē, identitāti un diasporu: otrais posms.
2016-02-07

Radot izstādi par latviešiem pasaulē un reizē ar Latvijas simtgadi svinēt latviešu dažādību un daudzveidīgās saites ar Latviju. Ekspozīcija tiks veidota kā iesaistošs stāsts par diasporas latviešu identitāti un pieredzi pasaulē. Ekspozīcijas nosaukumā izmantots latviešu tautas pasakas nosaukuma tēls, norādot uz ceļojuma tēmas simbolisko vēsti – ceļa uzsākšanā piespiedu apstākļi un brīvprātīga izvēle mijiedarbojas, ceļš nezināmajā ietver grūtību pārvarēšanu, bet beigās iespējams dziļāk saprast pašam sevi. Izstādi veidosim pārvietojamos konteineros, pasvītrojot migrācijas ideju. Stāstu veidos priekšmeti, fotogrāfijas un dokumenti no muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” krājuma. Izstādes tematiskās līnijas - es, mājas, kopiena. Projekts plānots trīs kārtās. Mazajā projektā piedalīsies Baiba Bela, kultūrvēsturniece Ieva Vītola un vēsturniece Brigita Tamuža. Projekts tiks īstenots Latvijā un tajā izstrādās izstādes saturu identitātes un kopienas tēmām.

Lasīt vairāk ...


13376079

LF16L34 Latvijas kultūras vēsture
2016-02-02

Izdevniecība “Jumava” sadarbībā ar izcilākajiem dažādu Latvijas kultūras nozaru pētniekiem un Austrijas izdevniecību "Wieser" uzsākusi projekta “Latvijas kultūras vēsture” izstrādi ar mērķi 2018. gadā šo darbu laist klajā vācu valodā. Paralēli tiek plānots arī latviešu, kā arī angļu valodas izdevums, tekstu pārstrādājot un papildinot atbilstoši mērķauditorijai. Izdevumā tiks aplūkotas visas kultūras jomas – literatūra, teātris, mūzika un deja, vizuālā māksla, arhitektūra, folklora, tradicionālā un sadzīves kultūra. Monogrāfijas autoru kolektīva vadību uzņēmies veikt Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Dr. habil. art. Ojārs Spārītis, un projekta vadītāja ir Sigita Kušnere. Noformētai autoru kolektīvs: Ojārs Spārītis, Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Līga Ulberte, Janīna Kursīte, Eva Eglāja-Kristsone, Pauls Daija, Lidija Leikuma, Ilze Knoka, Orests Silabriedis. www.jumava.lv

Lasīt vairāk ...


13376064

LF16L18 Latviskā mantojuma saglabāšana J.Užānes cimdu rakstos un dzīvesziņā
2016-02-02

Aizvadītā gadsimta nogalē sabiedrība tika iepazīstināta ar savdabīgu talantu, tautas tradīciju turpinātāju J.Užāni ( 1924-2007). Kā māksliniece viņa sevi pieteica 1980. gadā, kad pirmo reizi uzdrošinājās parādīt savu pirmo cimdu ciklu Gadalaiki. Mākslas zinātnieka M.Branča iedrošināta, viņa noticēja savām spējām un tapa cimdu cikli – Koki, Puķes, Zīmes, Varavīksne, Dzīves ceļš. Savos cimdu rakstos viņa stāstīja par savas tautas zemapziņā mītošo spēku, ilgām un kopīgo vēsturisko atmiņu. Viņa ieadīja literāros tēlus Lāčplēsi, Spīdolu, Laimdotu, Edgaru, Kristīni, Baibiņu, viņa izadīja Latvijas lauku traģiku savā lugā Vecās mājas logi. Pēc Jetes aiziešanas mūžībā atradu viņas Dienasgrāmatas, vecas kladītes, kur rūpīgā rokrakstā piefiksētas atziņas un pārdomas par dzīvi sākot no 16 gadu vecuma 1940.gadā. Zīmīgi, ka trīsdesmit gadu laikā par šīm dienasgrāmatām nerunājām. Esmu sapratusi, ka viņa bija ne vien izcila rokdarbniece, bet arī domātāja

Lasīt vairāk ...


13376059

LF16L13 Ceļvedis pa totalitāro okupācijas varu represiju piemiņas vietām Rīgā
2016-02-02

Ceļvedis ir paredzēts Rīgas pilsētas kultūrtelpas padziļinātai iepazīšanai. Tas balstīts Latvijas 20.gadsimta vēstures norisēs, kuru autentiskums publiskajā telpā ir gan izziņas, gan emocionāls faktors. Izmantojot divu lielāko totalitārisma sistēmu (komunistisko un nacistisko) nesto postu un ietekmi uz sabiedrību, ceļveža autori vienlaikus iezīmē arī ar valstiskuma rašanos saistītās vietas kopš 1918.gada 18.novembra un valstiskuma aizstāvēšanu barikāžu dienās 1991.gadā. Īpaša traģisma piepildītas ir holokausta vēstures liecības. Netiek apieti arī sabiedrībā neviennozīmīgi uztverti un joprojām diskutējami objekti, kas, neatkarīgi no attieksmes, ir laikmeta liecinieki. Lielākajā daļā šo vietu ir novietotas informatīvas plāksnes vai pieminekļi, taču apzināti ir arī tādi objekti, kuru iezīmēšana dabā varētu notikt nākotnē un kalpotu par pamudinājumu novadpētniekiem un gidiem veikt padziļinātus pētījumus. Ceļveža īpaša sadaļa ir Rīgas lielāko kapsētu personu apbedījumi un piemiņas vietas. www.omf.lv

Lasīt vairāk ...


13376026

LF16M04 Dokumentālu stāstu krājums par ASV dzīvojošiem latviešiem " Neesam aizbēguši".
2016-01-22

Dokumentālu stāstu krājuma" Neesam aizbēguši " autore ir ASV dzīvojošā žurnāliste Tatjana Žagare - Vītiņa. Desmit gadus dzīvojot ASV, autore rakstījusi Latvijas preses izdevumiem par daudziem izciliem un interesantiem latviešu izcelsmes ASV dzīvojošiem latviešiem. " Mēs neesam aizbēguši no Latvijas" - teikuši daudzi no viņiem. Grāmata iecerēta kā stāsti par šo cilvēku dzīves ceļu, kas viņus aizved atpakaļ uz Latviju. Ja arī tā nav fiziska atgriešanās, tā ir vēlme un gatavība palīdzēt ar savām zināšanām un pieredzi. Grāmatas " Neesam aizbēguši" autore ir žurnāliste Tatjana Žagare - Vītiņa, grāmatas satura redaktori - nedēļas žurnāla izpildredaktori Dace Smildziņa un Māris Diņģelis. Grāmatas izdevējs - izdevniecība " NORDIK" Rīgā, Latvijā. Grāmatas informatīvais atbalsts - nedēļas žurnāls "IR"".

Lasīt vairāk ...


13375942

LF15L09 Filma “Melānijas hronika”
2016-01-11

Pateicamies žurnālam “Lilit” par atļauju pārpublicēt interviju, un studijai Mistrus Media par sadarbību! Intervija publicēta žurnāla “Lilit” 2015. gada novembra numurā. Autore: Līga Rušeniece (Neatkarīgā Rīta Avīze).

Lasīt vairāk ...

Pēc gada
2020 (28)
2019 (15)
2018 (12)
2017 (24)
2016 (10)
2015 (1)