Jaunumi
Jaunumi


13379547

Latviešu Fonda 2019. gada pilnsapulce Kalamazū


2019-09-09


 

LATVIEŠU FONDA 2019. GADA PILNSAPULCES DARBA KĀRTĪBA

Kalamazū Latviešu biedrības centrs

100 Cherry Hill Street, Kalamazoo, MI

Sestdien, 2019. gada 21. septembrī 13:00


 • Kvoruma konstatēšana, sapulces darba kārtības pieņemšana un iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana 

 • Padomes locekļu ziņojumi

  • Priekšsēdes ziņojums; padomes locekļu un revidentu vēlēšanu rezultāti

 • Projektu lietveža ziņojums par konkursu 

 • Aktīvo projektu lietveža ziņojums 

 • Kasieŗa ziņojums un kases stāvoklis

 • Sekretāres ziņojums

 • Revidentu ziņojums

 • Komisiju ziņojumi

 • Administratīvās lietvedes ziņojums

 • Ieguldījumu komisijas pārstāves ziņojums

 • Latviešu Fonda Latvijā komisijas pārstāvja ziņojums

 • Sabiedrisko attiecību komisijas parstāves ziņojums

 • Padomdevēju komisijas pārstāves ziņojums 

 • Ziņojumu apspriešana un jautājumi

 • Nepabeigtie darbi

 • Jaunie darbi un idēju apmaiņa ar LF biedriem: Latviešu Fonda turpmākā attīstība - Kā palielināt Latviešu Fonda pievilcīgumu un veicināt tā ilgtspēju?

 • Loterija

 • Pateicības

 • Pilnsapulces slēgšana

 • Saviesīgā stunda pie mākslas izstādes un iepazīšanās ar māksliniecēm Zaigu Minku, Ritu Grendzi, un Kristu Svalbonas

Filma Bille

 



     Atpakaļ