Jaunumi
Sākums


13379515

LF19L14 Grāmata “Pārnēsājamās ainavas Latvijas trimdas mākslas vēsturē/Portable Landscapes”


2019-04-16


LF19L14 Grāmata “Pārnēsājamās ainavas Latvijas trimdas mākslas vēsturē/Portable Landscapes”  $6,000


Latvijas trimdas un emigrācijas mākslas izpausmes, sākot no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām nav tikušas programmatiski apzinātas. Par šo Latvijas vēstures daļu pieejams ierobežots materiālu klāsts, kas sniegtu laikmetīgu procesu izvērtējumu, iezīmējot problēmu lokus un īpašo šī kultūras mantojuma nozīmi gan lokālā, gan starptautiskā kontekstā. Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Berlīnes izdevniecību K.Verlag plāno 2019. g. oktobrī izdot grāmatu latviešu un angļu valodās “Pārnēsājamās ainavas. Latvijas trimdas mākslas vēstures/ Portable Landscapes: Art Histories of Latvian Exile”.  Izdevuma redaktori: Inga Lāce, Andra Silapētere, Anna Sofija- Springere. Tā balstīta pētniecībā par Latviešu trimdas un emigrācijas mākslas atšķirīgām norisēm sākot ar 20. gs. sākumu līdz mūsdienām. Grāmatas satura veidošanai ir uzrunāti vairāki starptautiski autori, to vidū arī latviešu diasporas jaunāko paaudžu pētnieki, kas sniegs būtisku pienesumu jautājuma izvērtējumā un aktualizēšana. Grāmatu veido piecas nodaļas, kas pievērsīsies atsevišķām vēsturiskām personībām vai mākslinieku grupām: Parīzē (Aija Bertrāne), Gotlandē (Laris Strunke un Enno Halleks), Berlīnē (Valdis Āboliņš), Ņujorkā (Elles Ķēķis), Monreāla (Žanis Valdheims), izsekojot to likteņiem un radošajai darbībai un aktualizējot tos globālo mākslas norišu kontekstā.

Mērķis ir popularizēt ārvalstīs dzīvojošus latviešu māksliniekus, kas būtiski ietekmējuši Latvijas trimdas un Latvijas kultūrvides attīstību un izsekot latviešu mākslinieku trajektorijām pasaulē, kartējot migrācijas cēloņus, sekas un mijiedarbību ar mītnes zemes kultūras procesiem.

LF finansējums: $6000 (Tekstu sagatavošana (autoreseja 12 autori) $2000; Tekstu tulkošana (angļu un latviešu valodās) $1000: Tekstu korektūra, redakcija $500; Autortiesību maksājums ap 60 attēli $500; Grāmatas mākslinieciskā risinājuma izstrāde atlīdzība dizainerim Kārlim Krecerim $500; Grāmatas tehniskā maketa sagatavošana atlīdzība dizainerim Kārlim Krecerim $500; Grāmatas druka, materiālu iegāde (1000 eksemplāri, krāsainā druka) $1000)

Projektu piesaka Andra Silapētere, Latvijas laikmetīgās mākslas centrs, šobrīd strādā pie savas disertācijas par Latviešu trimdas mākslu ASV 1948-1991. Pēdējās ievērojamākās kūrētās izstādes iekļauj: “Pazudis arhīvā” (2016), Rīgas Mākslas telpā, “Divdabis. Jānis Borgs un Kaspars Groševs”, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (2017). Šobrīd pievēršas Latvijas trimdas mākslai un kultūrai, veidojot izstāžu sēriju Parīzē (Villa Vassilief), Gotlandē (Körstbärsgarden Konsthall), Berlīnē (District Berlin) un Ņujorkā (James Gallery).     Atpakaļ