Ko mēs darām


13375952

”Stariņš”
2007-05-29


Kā veicas „Stariņā”? Spīdēt spīd!

Šī gada 7. martā Čikāgas latviešu bērnudārza un pirmskolas „Stariņš” saime atzīmēja savu otro oficiālo dzimšanas dienu. Uzsākot šo vienīgo štata licenzēto, pilna laika latviešu skolu ārpus Latvijas, drosmīgs vecāku pulks un citi labvēļi uzstādīja sev misiju, proti – izveidot sevišķu izglītības vidi, kas veicina bērna intelektuālo, sabiedrisko, emocionālo un fizisko attīstību, īpaši izceļot svarīgo nozīmi ģimenei, latviešu kultūrai un līdzcilvēku cieņai. Tiešām cēls mērķis!

Attēlā redzami š.g. janvārī pulcējušos Stariņa 4. Sadraudzības vakara rīkotājus, no kr.: Andris Slokenbergs, Māra Gundruma, John Hounihan, Dženija Hounihan, Māra Velkme, Solvita Baipšys, Rima Veidemane, Larisa Ozola, Alda Līce un Jelena Šukina
Foto: Andris Slokenbergs

Kā „Stariņam” veicas? Cik bērniņi tur mācās? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildēja tās padomes priekšsēdis Andris Slokenbergs.

Lūdzu, pastāsti, kā „Stariņam” veicas.
Lieliski! Pagājuši 2 gadi, kopš atvērām durvis šai unikālajai mācību iestādei. Protams, priekšdarbi jau pirms tam aizsākti - līdzekļi vākti, telpas atrastas un remontētas, viss – lai atbilstu Ilinoijas pavalsts un Čikāgas pilsētas darbības noteikumiem.

Kādi ir šie noteikumi?

To ir daudz. Un tos īstenot sarežģīti. Un dārgi. Sākot ar ēdienu pasniegšanas temperatūra nomērīšanu un beidzot ar kvadratpēdu platības noteikumiem katra bērna kustībai...Vislabāk tos pārzina skolas direktore Aija Kīns. Viņas profesionālā un rūpīgā pieeja ir apbrīnojama. Bez viņas mēs noteikti nebūtu varējuši dabūt skolu gatavu, kur nu vēl uzturēt tās darbību.

Labi, skola gatava, darbojas jau otro gadu. Kas tur notiek?

Skola darbojas ik darbdienas, no 8’iem no rīta līdz 6’iem vakarā. Bērni vecumos no 2-5 gadiem iepazīstas ar burtiem un lasīšanas pasauli, rotaļājas, sporto, pēta dabu, dzied, būvē torņus, mākslo... Skolā atzīmē arī latviskus svētkus Mārtiņus, Ziemassvētkus, Lieldienas u.t.t. Bērnu skaits mainās katru dienu, jo daži bērni nāk divas dienas nedēļā, citi trīs. Šobrīd skolā reģistrēti 17 bērni. Vienā reizē maksimāli var uzņemt 16 bērnus un tā arī ir, ka pāris dienas nedēļā gandrīz nevaram pieņemt vairāk bērnu!

Daļa no Stariņa bērniem Laila, Valdis, Jancis, Emīlija, Nikolas, Izabelle, Olivers, Ērikas, Frančeska, Nikolajs, Indra un Emma 2006. gada rudens izbraukumā ar skolotājām un vecākiem.
Foto: Aija Kīns

Kāpēc tik liela piekrišana? Skola taču ir padārga, vai ne?

Skolas maksas līdzinās citām privātām pirmskolām un „day care” iestādēm Čikāgā, taču Stariņam liels pievilkšanas spēks. Viens iemesls ir profesionālā, tomēr mīļa pieeja bērnu audzināšanā un aprūpē. Otrs ir latviskā vide! Viss notiek latviešu valodā. Šajā posmā bērna dzīvē, kad viņš kā sūklis visu uztver un mācas – tas ir būtisks brīdis valodas apgūšanai. Vecāki to visu saprot un novērtē!

Novērtē un saprot tik ļoti, ka ir ar mieru mērot tālus ceļus, lai bērnus vestu uz Stariņu?

Čikāga ir liela, tas ir fakts. Un nevienam Stariņš nav „tepat ap stūra”. Daži pat brauc vairāk par stundu katrā virzienā. Tomēr, daudzas ģimenes to dara!

Kā „Stariņš” spēj savu budžetu segt?

Tas nemaz nav vienkārši. Skolā strādā direktore un 2 pilna laika, profesionāli izglītotas skolotājas. Telpas atbilst visiem pavalsts un pilsētas noteikumiem, mācību materiāli ir kvalitatīvi. Tas viss maksā naudu. Atsevišķiem projektiem esam saņēmuši atbalstu no Latviešu fonda , kā arī ALA kultūras fonda. Pašā sākumā mūs atbalstīja „The Book Latvia” organizācija, Daugavas Vanagi-ASV un ievērojams pulks dibinātāju. Lielākoties operatīvais budžets ir segts ar skolas maksām, taču nākas arī ziedojumus vākt.

Kā tas notiek, vai pārdodat pīrāgus, vācat zupas bundžiņu etiķetes?

Nē. Padome nolēmusi censties savākt papildus līdzekļus vienā lielā pasākumā, savā ik gadīgā ballē. Mēs šobrīd nemēģinām veikt mazus projektiņus, kur jāpārdod dāvanu iesaiņošanas papīrs vai šokolādes tāfeles...tas viss prasa piepūli, bet ne pārāk lielus rezultātus. Turpinām iesākto tradīciju reizi gadā rīkot lielu balli, sadraudzības vakaru, lai savāktu līdzekļus.

Tas ir iespējams ar viena vakara ienākumiem?

Jā! Katru gadu pāri par $10,000. Priekšdarbi ir lieli, bet tas ir to vērts! Arī šogad visas skolas ģimenes un daudz labvēļi ir iesaistīti rīkošanā.

Kāda tēma Sadraudzības vakaram šogad?

Jūras brauciens! Aizceļosim uz ostām Rīgā un Tobāgo, kur redzēsim Dzelmiešus dejojam tautas dejas, klausīsimies Adam Zahl mūziku, izmēģināsim savu laimi loterijā, pārsolīsim cits citu klusajā izsolē. Tas viss notiks 21. aprīlī, Čikāgas latviešu namā 4146 N. Elston Avenue, pulksten 7’os vakarā.

Vai biļetes varēs iegādāties turpat „uz borta”?

Jā, bet vakara rīkotāja Dženija Kursīte mudina iepriekš iegādāties ieejas biļetes, jo vietas ierobežotas! Sadraudzības vakara ieejas maksu ($50 par personu), samaksu par loterijas biļetēm ($5 gabalā), vai vispārēju ziedojumu bērnudārzam var nosūtīt Chicago Latvian Childcare & Preschool vārdā, c/o Jonas Baipšys 8525 Springfield, Skokie, IL 60076.
------------------
Uz „Stariņa” bijušās padomes priekšsēdes Vandas Daukstas jautājumiem atbildēja esošais padomes priekšsēdis un „Stariņa” audzēkņa Valža tētis Andris Slokenbergs.

Raksts no avīzes „Jauno Laiks”      Atpakaļ