Completed Projects


2015

13376415

Kopš 12. decembra Melānijas Vanagas virtuālais muzejs "Esi pats!" pieejams arī angliski runājošiem apmeklētājiem visā pasaulē.Virtuālais muzejs “Esi pats!” tikai izveidots 2014. gadā un tā izveidi finansēja arī Latviešu Fonds. Kopš tā laika, bērnu stāsti par dzīvi pirmskara Latvijā, aizvešanu uz Sibīriju un pārdzīvoto tur, ierunāti arī fanču un krievu valodās. http://www.esipats.lv/
2015-12-10

13376407

Noslēdzies projekts LF15M05 Aspazijas kaķi un Raiņa suņi
2015-10-27

Salacgrīvas novada 2 bibliotēkās, 2 skolās, 2 bērnudārzos notika tikšanās ar dzejnieku, izdevēju Uldi Ausekli, kurš daudzus gadus rūpējas par izdevniecību "Garā Pupa", kā arī par Raiņa un Aspazijas Muzeju. U. Auseklis tikās ar bērniem, pusaudžiem, stāstīja par Raiņa un Aspazijas daiļradi, viņu personīgo dzīvi, par muzejā uzkrātajām vērtībām. Projektu pieteica Hedviga Inese Podziņa, Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja Projekta budžets: $676 Pieprasījums no LF: $338. Izlasot sirsnīgo rakstu ar Raiņa un Apazijas dzejoļiem jūs noteikti atgriezīsieties savā bērnības zemē... Paldies Salacgrīvas bibliotekai par skaisto projektu!

read more ...


13376380

LF15M42 Laimas Jansones un Zanes Pērkones koncerti
2015-10-14

No 5.-22. Novembrim notika Latviešu Fonda atbalstītie Laimas Jansones un Zanes Pērkones koncerti.

read more ...


13376406

LF15M36 Izstāde “Pāri Baltijas jūrai: 1944 -1945” un albums “Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944-1945”
2015-10-06

Albums latviešu un angļu valodā raksturo baltiešu bēgļu uzņemšanu Gotlandes salā.

read more ...


13376401

"Rainis un Bruno Skulte Latvijai"
2015-10-06

11. oktobrī, plkst. 17.00 Rīgas Latviešu biedrības namā notika koncerts "Rainis un Bruno Skulte Latvijai"! Koncertā izskanēja Raiņa iedvesmotā Bruno Skultes simfoniskā poēma, sērdieņu dziesma - mistērija „Daugava”, kantāte „Dziesmu vairogs” (Jānis Veselis, Andrejs Eglītis), kā arī virkne sieviešu, vīru un jauktā kora dziesmu. Koncertu atbalsta arī Latviešu Fonds.13376389

LF14L02 The Baltic University (Hamburg 1946-1949). Adventure and Struggle. A film project by Helga Merits
2015-09-15

Latviešu Fonda atbalstītais projekts par Baltijas Universitāti ir noslēdzies. Pārpublicējam Helgas Merits rakstu no laikrasta Brīvā Latvija par dokumentālās filmas tapšanas procesu. This article by Helga Merits first appeared in "Briva Latvija".

read more ...


13376388

ĪPAŠĀ AKCIJA: LF15M06 Aspazijas kaķi un Raiņa suņi
2015-02-19

Salacgrīvas novada 2 bibliotēkās, 2 skolās, 2 bērnudārzos notiks tikšanās ar dzejnieku, izdevēju Uldi Ausekli, kurš daudzus gadus rūpējas par izdevniecību "Garā Pupa", kā arī par Raiņa un Aspazijas Muzeju.

read more ...


13376400

IPAŠĀ AKCIJA: LF15M22 VEF MINOX leģendas un īstenība
2015-02-03

1937. gadā Valsts Elektrotehniskajā Fabrikā tapa pasaulē mazākā fotokamera. Pasaules tehnikas vēsturē tā iegājusi ne tikai kā mazākā, bet kā pilnīgi jaunas modifikācijas fotokamera ar vairāku principiālu jaunu tehnoloģisku ideju īstenojumu. VEF Minox kā Latvijas zīmols ir nepārspēts savā tehnoloģiksajā un dizaina izpildījumā.

read more ...


13376403

LF15M36 Foto albuma „Baltijas bēgļi Gotlandē: 1944–1945” sagatavošana
2015-01-20

Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija „Dzīvesstāts” ieguvusi tiesības publicēt unikālas vēsturiskas fotogrāfijas, kas parāda Otrā pasaules kara bēgļu izkāpšanu no laivām Gotlandes krastā. Šos notikumus iemūžinājis vietējais fotogrāfs Dāvids Holmerts. Ar foto kolekcijas mantinieci Ellenu Holmerti noslēgts sadarbības līgums par atļauju publikācijai.

read more ...


13376384

LF15M37 Pasaules latviešu jaunatnes seminārs “Divreizdivi”
2015-01-19

Pirmais Pasaules latviešu jaunatnes semināra “Divreizdivi” mērķis ir dot iespēju latviešu jauniešiem no visām pasaules malām – ASV, Kanādas, Rietumeiropas, Austrālijas, Latvijas u.c. – iespēju iepazīties, sadraudzēties, sadarboties, stiprināt savu latvisko identitāti, “izbaudīt savu latvietību”, izjust savas saknes Latvijas zemē, gūt jaunas latviskas zināšanas un emocionālu iedvesmu, kas kopīgi veicinātu piederības izjūtu vispasaules latviešu kopienai.

read more ...


13376402

LF15M42 Kurp latviešu tautas dziesma? Ar Laimu un Lauru - pasaulē!
2015-01-14

Šī gada oktobrī iecerēta divu solistu turneja Ziemeļamerikā ar mudi "Kurp latviešu tautas dziesma? Ar Laimu un Lauru -- pasaulē!”. Viņas piedāvā programmu, kas sastāvētu no latviešu publikā iecienītajām tradicionālajām tautas dziesmām, kā arī mazu ekskursiju retāk dzirdētās mūzikālās skaņās.

read more ...


13376409

LF15M47 Latvijas nākotne: kā stiprināt saites ar diasporas bērniem un jauniešiem
2015-01-09

Projekta mērķis ir radīt izpētē pamatotu akadēmisku rakstu krājumu, kas iespējami daudzveidīgi atklāj saikņu stiprināšanas iespējas pašu diasporas bērnu un jauniešu, kā arī ar viņiem tieši saistītu cilvēku perspektīvā. To īsteno pētnieki un eksperti Latvijā un latviešu diasporā pasaulē. Grāmata būs latviešu valodā ar kopsavilkumu angliski.

read more ...

by year
2016 (1)
2015 (12)
2014 (14)
2013 (5)
2012 (2)
2008 (1)