Completed Projects


13376414

LF13M05 - Skaņuplašu saglabāšana un popularizēšana Salacgrīvā
2013-07-12


Šī gada 19. jūnija Alojas, Krimuldas, Limbažu, un Salacgrīvas novadu laikrakstā "Auseklis" publicēts raksts par Latviešu Fonda atbalstu Salacgrības bibliotēkai. Raksta teksts seko:

Salacgrīvas bibliotēku atbalsta Latviešu fonds

     Latvijas Ziemeļvidzemes piejūra raksturīga ar latviskumu. Varbūt tāpēc pirms vairākiem gadiem Salacgrīvas pilsētas bibliotēka savā attīstības plānā ietvēra apņemšanos darboties latviskuma gaisotnē, īpaši izraudzīties aktivitātes, kuru ieguvums ir latviešu valodas un patriotisma salgabāšāna. Darbības formas ir dažādas. Unikāli ir jau pieci pagājušie Patriotiskās dzejas festivāli, kuros Vidzemes skolēni raksta par savu dzimteni. Bibliotēka pievērš īpašu uzmanību tam, lai apmeklētājiem varētu piedāvāt dažādas retas grāmatas latviešu valodā, t.sk. tādas, kas Latvijas vai ārzemju izdevniecībās izdotas pirms vairāk nekā 100 gadiem. Kā dāvinājumus bibliotēka saņēmusi jau aptuveni 1000 šādu eksemplāru. Bez grāmatām bibliotēkai dāvina arī tādas unikālas vērtības kā vecās skaņuplates. Daudz tādu uzdāvinājuši mūsu bibliotēkas labdari un atbalstītāji Gēteborgā Zviedrijā dzīvojošie Lilita un Ilgvars Gūtmaņi. Viņu ģimene ikgadējā braucienā uz Latviju kā dāvinājumu atveduši arī dažādas iekārtas, kas nepieciešamas ierakstu (arī veco Bellaccord Elektro plašu) klausīšanai.
     Viena lieta ir šaņemt dāvinājumu, otra - pareizi to uzglabāt un nodrošināt tā pieejamību iedzīvotājiem. Dažādos fondos tiek meklētas iespējas piesaistīt finansējumu, lai vecajām grāmatām veiktu "remontu", lai skaņuplates glabātos pareizos apstākļos. Patiess prieks bija, saņemot apstiprinājumu, ka Latviešu fonds, kas atrodas ASV piešķīris naudu bibliotēkas projektam, kurā lūgts finansējums skaņuplāsu digitalizācijai un uzglabāšanai. Rīgas Neredzīgo bibliotēkā pārrakstīs diskos visvērtīgākās skaņuplates. Ar Latviešu fonda atbalstu turpmāk unikālās skaņuplates glabāsies speciālos "Zip-Lock" maisiņos. Pārrakstītie diski būs labs bibliotēkas fonda papildinājums. Latviešu fonds atbalstīja projektu, jo tajā plānotas darbības, kas saistās ar latviešu tautas (gan Latvijā dzīvojošās, gan trimdā esošās) vēsturisku vērtību saglabāšanu un popularizēšanu.
     Esam ļoti pateicīgi par atbalstu un gandarīti, ka esam ievēroti, jo atbalstīti tikai 7 no visiem iesniegtajiem projektiem. Latviešu fonda mērķis ir atbalstīt nozīmīgu veikumu latviešu kultūras veidošanā, izplatīšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm. Arī Salacgrīvas bibliotēkas mērķis ir latviskuma saglabāšana, un jau augustā bibliotēka apmeklētājiem piedāvās diskus, kurus varēs ikviens klausīties mājas apstākļos. Diskos būs dzirdamas 30. populāro dziedātāju - Paula Saksa, Marisa Vētras, Alfrēda Vintera, arī Čikāgas piecīšu u.c. balsis. Tāpat būs iespēja iepazīt Latvijā maz dzirdētus mūziķus: Melburnas nodaļas vīru dubultkvartetu, Toronto Latviešu tauru orķestri, Kanādas Daugavas Vanagu vīru kori, Čikāgas baptistu draudzes kori, u.c.

Hedviga Inese Podziņa,
Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja

Laikrakstu "Auseklis" visā pilnībā var izlasīt šeit (raksts par Latviešu Fondu atrodas 2. lpp.)

Sīkāk par pieteikumu Latviešu Fondam lasīt šeit     Back