Completed Projects


LF13M12 - „Displaced to this place“ (Baltic Immigration and the DP Experience)
2013-03-06


Projektu pieteica Dace Ķezbers, vice priekšsēde, Latviju Tautas Mākslas Muzejs
Projektu atbalsta Steve Jones, Jānis Vilciņš

Projekta budžets: $53,620
Pieprasījums no LF: $2,000

Par pieteicēju
     Kā bērns dzīvoju Hanavas DP nometnē. M.A. English Literature, M.A. Linguistics. 27 gadus strādāju izglītības iestādēs par administratori un projektu vadītāju. 10 gadus valdē Latvju Tautas Mākslas Muzejā (palīdzēju iestāties Chicago Cultural Alliance). Skolotāja Kalamazū, Čikāgas un Garezera latviešu skolās, 10 gadus Čikāgas Latviešu Biedrības valdē.
    
https://www.facebook.com/pages/Latvian-Folk-Art-Museum/91998941035

Projekta apraksts un mērķi
     2014. gadā baltieši atzīmēs 70 gadus kopš tūkstošiem bēgļu atstāja savas dzimtenes Otrā Pasaules Kara pēdējos mēnešos un devās uz Rietumiem. Sabiedrotie viņus nometināja speciālās nometnēs, kur viņi dzīvoja līdz atrada jaunas mājas citās zemēs. Latvju Tautas Mākslas Muzejs, Čikāgas Latviešu biedrība, Balzekas Museum of Lithuanian Culture un Estonian House rīkos izstādi par tiem baltiešu bēgļiem, kuri iebrauca ASV.  Galvenā izstāde būs vēsturisks pārskats par trim posmiem: dzimtenes atstāšana, dzīve nometnēs un jaunā dzīve Amerikā. Izstāde būs kodols mazākām izstādēm, filmām, referātiem un diskusijām, kas saistīti ar universālo pārvietošanos (displacement) tēmu un kā pārvietošanās iespaido polītiskus kā arī socioekonomiskus bēgļus. Izstāde un sarīkojumi būs galvenokārt angļu valodā visu 2014. gadu dažādās vietās. Projektu izpildīs baltiešu organizāciju darbinieki. Viss tiks ievietots timeklī.
     Mērķis: informēt plašu sabiedrību par šo vēstures posmu un saglabāt liecības par to. Mērķauditorija būs baltiešu un amerikāņu publika, kas maz zina par šiem notikumiem, kuros ļoti lielu lomu spēlēja ASV.

Atsauksmes
Steve Jones, Ph.D., UIC Distinguished Professor of Communication
     At UIC, Ms. Kezbers successfully organized events, conferences and lectures. She has had significant interaction with members of the media and can communicate with various constituencies. She has good judgment and is able to follow projects through to completion. The exhibit will be educational and suitable for various audiences.

Jānis Vilciņš, Čikāgas Latviešu Organizāciju Apvienības (ČLOA) Priekšsēdis
     Čikāgā baltieši sadarbojas kopš 1950. gada: cīņā pret komunismu, par neatkarību un par uzņemšanu NATO. Izstāde atzīmēs mūsu kopīgi pavadītos 70 gadus. Izstādi ir svarīgi redzēt mūsu jaunākām paaudzēm, jauniebraucējiem no Baltijas valstīm un amerikāņu publikai, kuri maz zina par baltiešu bēgļu gaitām. Latviešu līdzdalība ir ļoti nozīmīga.

 

      Back