Completed Projects


13376409

LF15M47 Latvijas nākotne: kā stiprināt saites ar diasporas bērniem un jauniešiem
2015-01-09


Projektu pieteica: Aija Lulle, direktore, Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas centrs
Projektu atbalsta: Ilze Garoza, PBLA ģenerālsekretāre; Dr. Andris Straumanis, asociētais profesors
Projekta budžets: $13,160

Pieprasījums no LF: $1,192


Par pieteicēju
     Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs izveidots 2014. gadā ar mērķi veikt pētījumus par latviešu diasporu un migrācijas procesiem. Centra direktore Dr.geogr. Aija Lulle ar migrācijas jautājumiem strādā ik dienas jau kopš 2003. gada. Viņa ir daudzu zinātnisku publikāciju autore gan latviski, gan angliski.

Projekta apraksts
     Projektu "Latvijas nākotne: kā stiprināt saites ar diasporas bērniem un jauniešiem" īsteno Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs Rīgā. Tas ietver trīss pētījumu virzienus: (1) vēsturisks un starppaaudžu skatījums uz bērnību, pieaugšanu un izglītošanos ārpus Latvijas: valodu apguves un iesaistīšanās latviešu pasākumos dažādie aspekti, latvietības veicināšana bērnos un jauniešos otrajā un trešajā paaudzē; (2) diasporas bērni un jaunieši Latvijā: bērnu un jauniešu, vecāku, pedagogu, vienaudžu perspektīvas, kā veicināt saikņu stiprināšanu; (3) mūsdienu diasporas bērni un jaunieši pasaulē. Projekts notiek 2015. gadā un noslēgsies 2015. gada decembrī ar grāmatas izdošanu. To īsteno pētnieki un eksperti Latvijā un latviešu diasporā pasaulē. Grāmata būs latviešu valodā ar kopsavilkumu angliski.

Projekta mērķis
     Projekta mērķis ir radīt izpētē pamatotu akadēmisku rakstu krājumu, kas iespējami daudzveidīgi atklāj saikņu stiprināšanas iespējas pašu diasporas bērnu un jauniešu, kā arī ar viņiem tieši saistītu cilvēku perspektīvā.
     Projekta galvenā mērķauditorija ir diasporas bērni un jaunieši un cilvēki, kas tiešā veidā strādā ar viņiem. Vienlaicīgi jāuzsver, ka uz bērniem un jauniešiem kā Latvijas un latviešu kultūras nostiprināšanu vērsts projekts ir īpaši nozīmīgs visas Latvijas un tās diasporas attīstībai. Pētījumu raksti būs vērtīgi gan akadēmiķiem, gan praktiķiem, gan arī plašākai sabiedrībai, jo mūsdienu Latvijā gandrīz katrai ģimenei ir radi, paziņas, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši ārzemēs un saikņu stiprināšana jaunajā paaudzē ir īpaši aktuāla.

Ko segs LF finansējums
Kopsavilkuma, 30 A 4 lapaspušu tulkošana angļu valodā, 15 eiro par lapaspusi, autorlīgums = 512.15 USD.
Zinātniskā rediģēšana, 270 lapaspuses, kopsumma, autorlīgums 682.86 USD
Autorhonorāri pētījumu veikšanai par diasporas skolām, divi diasporas izglītības eksperti (350 EURx2) = 796.67 USD.

www.diaspora.lu.lv     Back