Completed Projects


13376403

LF15M36 Foto albuma „Baltijas bēgļi Gotlandē: 1944–1945” sagatavošana
2015-01-20


Projektu pieteica: Māra Zirnīte, valdes priekšsēde, "Dzīvesstāsts" Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija, biedrība
Projektu atbalsta: prof. Paulis Lazda; Biruta Abuls, bij. Latviešu Fonda priekšsēde (abi LF tūkstošnieki)
Projekta budžets: $12,157

Pieprasījums no LF: $1,900


Par pieteicēju
     Maģistra grāds filoloģijā, specializācija mutvārdu vēstures un biogrāfiju pētniecībā.Pēc Latvijas Universitātes beigšanas 1966. gadā esmu strādājusi par skolotāju, par redaktori Latvijas Televīzijā, Enciklopēdiju redakcijā.
     Atmodas gados strādāju Latvijas Kultūras fondā, kur sāku veidot tautas atmiņu krājumu - Cilvēkarhīvs".  1990. gadā ar Maijas Hinkles izkārtojumu devos braucienā pa latviešu centriem ASV un Kanādā, aicināju sadarboties atmiņu dokumentēšanā, ieskaņoju intervijas ar vairākiem vecākās paaudzes tautiešiem. Kopš 1992. gada strādāju par pētnieci Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā, veidoju Nacionālās mutvārdu vēstures krājumu, kur tagad apkopots vairāk nekā 4000 atmiņu audio ierakstu.

Projekta apraksts
     Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija „Dzīvesstāts” ieguvusi tiesības publicēt unikālas vēsturiskas fotogrāfijas, kas parāda Otrā pasaules kara bēgļu izkāpšanu no laivām Gotlandes krastā. Šos notikumus iemūžinājis vietējais fotogrāfs Dāvids Holmerts. Ar foto kolekcijas mantinieci Ellenu Holmerti noslēgts sadarbības līgums par atļauju publikācijai.
     Albums tiks sagatavots un izdots Rīgā, drukāts Jelgavas tipogrāfijā. Ar Valsts KKF atbalstu turpinās fotogrāfiju identifikācija, pateicoties Latvijas Centrālās padomes sakarniecei Valentīnei Lasmanei, kas dzīvo Stokholmā, bijušajiem laivu vadītājiem: Pēterim Jansonam – Gotlandē, Ērikam Tomsonam – Valmierā (visiem pāri 90). Ziņas par ieceļotājiem iegūtas no Visbijas arhīva, kur bēgļu reģistros minēti gan tie, kas krastu sasniedza, gan ievainotie, gan uz jūras mirušie.
     Pateicoties priekšdarbiem, albums izdodams 4 mēnešos, pieskaņojoties atceres 70. gadadienai, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstādei “Pāri jūrai: 1944-1945”.

Projekta mērķi
     Fotoattēli sniedz vizuālu liecību par pasaulē retāk pieminētajām kara sekām, kas lika daudziem Latvijas un Igaunijas iedzīvotājiem pamest savas mājvietas, glābjoties no uzvarētājas Sarkanarmijas. Tā rezultātā Gotlande piedzīvoja vēl neredzētu bēgļu pieplūdumu, kad krastā izkāpa ap 26 668 bēgļu – turpat vai puse no salas iedzīvotāju kopskaita (57 000). Lai gan attēlotie notikumi noris uz nelielas salas, kas bija tuvākā pieejamā cietzeme laivu bēgļiem no Baltijas, tomēr vēsturiskās paralēles ļaus albumā attēlotos notikumos saskatīt plašāku kontekstu.

Ko segs LF finansējums
     Ar Latviešu Fonda piešķīrumu tiks apmaksāta daļa tipogrāfijas iespieddarbu par 1900 USD.

www.dzivesstasts.lv


Foto: Fāvida Holmerta fotogrāfija ar latviešu bēgļi Ingrīdu Vīksnu priekšplānā pie sanitārās dezinfekcijas teltīm Gotlandē     Back