Completed Projects


13376402

LF15M42 Kurp latviešu tautas dziesma? Ar Laimu un Lauru - pasaulē!
2015-01-14


Projektu pieteica: Maruta Kārklis, Tilta Folkloras nozares vadītāja, Latviešu kultūras biedrība Tilts
Projektu atbalsta: Zane Šmite, tautas dziedātāja, lektore Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā; Valdis Muktupāvels, LU profesors
Projekta budžets: $23,660

Pieprasījums no LF: $2,000


Par pieteicēju
     TILTS ir galvenā organizācija, kas rīko Latvijas mākslinieku turnejas Amerikā. Lielā valde dod plašu kontaktu tīklu Amerikā, Latvijā un citur. Atbildību par atsevišķu projektu uzņemas viens vai vairāki valdes locekļi; tie, ar pārējās valdes atbalstu, veic visu nepieciešamo darbu. Šī projekta vadību uzņemas Maruta Kārkle, kuŗai ir pieredze latviešu sabiedriskajā darbā.

Projekta apraksts

    Šī gada oktobrī iecerēta divu solistu turneja ar mudi "Kurp latviešu tautas dziesma? Ar Laimu un Lauru -- pasaulē!”.
     Laima Jansone atplaukusi Latvijā kā koklēšanas virtuoze. Viņas veiklība ar mūsu senā instrumenta stīgām, izmantojot ritmiskiem efektiem arī tā korpusa rezonansi, tiek apbrīnota gan mūsu kaimiņvalstīs, gan arī citviet Eiropā. Iecerētā turneja būtu Laimas pirmais Ziemeļamerikas apmeklējums.
     Toties Laura jau pavadījusi semestri Filadelfijas Temple universitātē, izkopjot savu talantu, kas ir dziedāšana. Šobrīd viņa turpina izglītību un profesionāli uzstājas Nīderlandē.
     Abas jaunās sievietes ir arī komponistes un interesējas par dažādas izpausmes cittautu folkmūziku, tostarp arī džezu. Viņas piedāvā programmu, kas sastāvētu no latviešu publikā iecienītajām tradicionālajām tautas dziesmām, kā arī mazu ekskursiju retāk dzirdētās mūzikālās skaņās. Tieši šis ir iemesls, kādēļ šo divu brašo meiču koncertturneja būtu LF atbalsta cienīga.

Projekta mērķis
    Amerikā jāpastāv atvērtam un informētam tautas atzaram, kas nebīstas svešu ietekmju, jo esam droši par mūsu mūzikas saknēm. Laimas un Lauras koncerti uzrunātu gan pašu saimes, gan plašākas publikas interesi. Kā Laima to izsaka kādā Latvijas TV intervijā:  "Nacionālā identitāte ļoti palīdz man nepazust...", un diktore piebilst, “Laima kokli ir izcēlusi saulītē, parādot, ka šis instruments var būt ļoti mūsdienīgs un moderns. Jaunā mūziķe ar kokli savelk kopā mūsu pagātni un nākotni...” Neļausim šādām apdāvinātām meitenēm iet savu ceļu bez mums!

Ko segs LF finansējums
Vīzas:  $965
Lidojuma biļetes ASV iekšzemē:  $1,035

www.tilts.org
Intervija ar Laimu Jansoni (video)
Laima koklē mežā (video)

Laura Polence un Breno Viricimo; E Luxo So     Back