Completed Projects


13376398

LF14L11 - "Kas, kas, ko?" spēles lietotne - App
2014-09-19


Projektu pieteica Arnis Gross,
Projektu atbalsta Kārlis Brēmanis, Andra Zommere

Projekta budžets: $8,000
Pieprasījums no LF: $4,000

Par pieteicēju
     Izglītojos inženierzinātnēs Monaša universitātē, Melburnā. Vairāk kā 20 gadus ieviešu latviešu valodu dažādās tehnoloģijās (Macintosh, Windows). Izstudēju latviešu lingvistiku pie Prof. Trevora Fenela Flindersa universitātē. Saņēmu PBLA Atzinības rakstu par latviešu gramatikas datorizēšanu. Izveidoju LatBits, Latvians Online un vairākas datorprogrammas. Specializējos iPhone lietotnēs (Apps), izstrādāju latviešu gramatikas programmas iPhone un Android.

2013. gadā saņēma LF finansējumu projektam "Latviešu valodas gramatikas (vārdu locīšana) App".

Projekta apraksts un mērķi
     Austrālijā 1980s gados saujiņa Melburnas latviešu ilggadīgo skolotāju izveidoja "trivia" stila spēli ar nosaukumu "Kas, kas, ko?" ar 1800 jautājumiem par latviešu un internacionālām tēmām, sešās kategorijās - valoda, etnografija, vēsture, ģeogrāfija, literatūra, sports. Spēle bija populāra Austrālijas latviešu sabiedrībā, un tika uzskatīta, kā labs veids, kā apgūt un atsvaidzināt zināšanas par Latviju. Tālāk par Ausrālijas latviešu sabiedrību šī spēle netika izplatīta. Mērķauditorija būs latvieši, kas dzīvo diasporā, gan tie, kas auguši trimdā, gan tie, kas ir nesen izceļojuši. Vecums neierobežots - tas būtu no vecāko pamatskolas klašu vecuma bērniem līdz sirmgalvjiem.
     Projekta ietvaros ir iecerēts: atlasīt, kuri jautājumi vēl ir mūsdienīgi, un iekļaujami spēles lietotnes versijā, kā arī pievienot citus jautājumus. Spēli izveidoja trimdā, ar labu procentu jautājumu, kas attiecas uz trimdu un trimdas sabiedrība tos spētu atbildēt. Spēles lietotnes versijā ir iecerēts jautājumu klāstu mazliet izmainīt - atlasīt jautājumus, uz kuriem varētu atbildēt arī Latvijā dzimušie, kas tagad dzīvo diasporā kā arī pievienot vēl jautājumus, kas pārbaudītu gan trimdas, gan jaunās diasporas zināšanas par Latviju. Lietotnē katru jautājumu izveidot ar "multiple choice" iespējām, ar iespēju pievienot attēlu vai ilustrāciju, kas attiecas uz jautājumu. Veikt programmēšanas darbus, tā lai lietotne būtu gatava lietošanai.
     Mērķis: Pārveidot šo spēli, kas pirms 25 gadiem izveidota spēlēšanai papīra formatā - pārveidot, lai tā būtu lietojama modernā virtuālā pasaulē. Tā būtu "Kas?kas?ko?" lietotne (App), ko jebkurš varētu lejuplādēt un izmantot gan izglītojošām vai izklaidējošām vajadzībām. Projektu izpildīšu es, vadot komandu.

Atsauksmes
Kārlis Brēmanis, Melburnas latviešu vidusskolas vadītājs
     Pilnīgi atbalstu Arni Grosu kā šī projekta veidotāju. Arnis Gross ir spējīgs ar plašām zināšanām un pieredzi (ko rāda viņa darbs Latvijā) un viņam ir kontakti Latvijā, kas varēs palīdzēt spēli pielāgot šodienai. Ļoti atbalstu projektu izveidot "Kas? kas? ko?" spēles lietotni. Līdz ar to šī izglītojošā un interesantā spēle būtu pieejama plašākai latviešu publikai.

Andra Zommere

      Back