Completed Projects


13376396

LF10M16 - Izpildīts projekts Grāmata "Dzelzgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti"
2014-07-25


Labdien!
     Ar prieku ziņoju, ka Latviešu Fonda 2010. gadā atbalstītais projekts Grāmata „Dzelzsgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti” (LF iesniegta ar virsrakstu - “Kā latviešu rakstnieki abpus dzelzs priekškara viens otru meklēja” (Trimdas un Latvijas rakstnieku saskarsme 20. gs. 50.-80. gados)  ir izpildīts, un grāmata būs pieejama Latvijas grāmatnīcās šā gada maija vidū.
      Projekta realizācija bija ļoti kavēta vairāku iemeslu dēļ, par ko atvainojos Latviešu fonda esošajai un bijušai padomei un finansējuma piešķīrējiem, ziedotājiem, kā arī izsaku pateicību par sapratni un pacietību. Īpašs personisks paldies Latvijas projektu koordinatoram Valdim Bērziņam.
     Esmu ļoti pateicīgs par LF atbalstu savam darbam un ceru uz sadarbību arī nākotnē!

2014. gada 25. aprīlī

Ar cieņu, 


Eva Eglāja-Kristsone, Dr. philol.

"Literatūrzinātnieces Evas Eglājas-Kristsones monogrāfija ir par ļoti interesantu un mazzināmu tēmu - latviešu rakstnieku, kurus izšķīrusi Latvijas okupācija, sakariem. Faktiski par latviešu literatūru, tās tapšanu literāro dzīvi, pašu literatūru un tās radītāju attiecībām ar varu, kultūrā un dzimtenes sajūtā sakņotām attiecībām starp latviešu literātiem Latvijā un ārpus tās Rietumpasaulē. Tā bagātina zināšanas par Latvijas padomju perioda vēsturi, par cilvēku dzīvesdarbības formām, aktīvas sadarbības (arī atteikšanās) ar padomju režīmu motivāciju un veidiem, kā arī šīs sadarbības neviennozīmīgo rezultātu. Grāmata arī sniedz ieskatu VDK darbībā, tās lomā kultūras telpas un satura organizēšanā, dažādām darba metodēm."
                                                                                                                                  Dr. hist. Vita Zelče


"Pirmais augsta literatūrzinātniska līmeņa pētījums par “sašķelto” periodu 20. gadsimta otrās puses latviešu kultūrvēsturē. Izmantojot plašu avotu bāzi, autore izvērtē un atklāj jaunas, patstāvīgas atziņas par kultūras sakariem dzelzs priekškara abās pusēs un to rezultātiem Aukstā kara izskaņā. Eva Eglāja-Kristsone secina, ka tie trimdas literāti, kuri nevairījās no sakariem ar spalvas biedriem Maskavas impērijā iekļautajā Latvijā, fakstiski darbojās saskaņā ar Rietumu Aukstā kara taktiku, kas ilgtermiņā izrādījās veiksmīga un tieši sekmēja padomju nomenklatūras revolūciju. Savukārt Latvijas radošā inteliģence no trimdas inteliģences iegūto Rietumu informācijas telpu aizvadītā gadsimta 80. gadu otrā pusē pārbūves un atklātuma politikas apstākļos izmantoja, apbruņojot tautu Latvijā ar jaunu, nacionālu un demokrātisku pasaules skatījumu, saārdot padomju režīma ideoloģisko un politisko sistēmu. Dzirkstošā valodā uzrakstītie “Dzelzsgriezēji” būs atklājums jebkuram kultūras cilvēkam, ne tikai speciālistiem."
                                                                                                                                  Ph. D. Rolfs Ekmanis

Raksts no LFMI     Back