Completed Projects


13376394

LF13L16 - TRIO meta sirds tīmekļus pāri Amerikas plašumiem
2014-07-23


     No 2013. gada 8. oktobŗa līdz 4. novembrim Ivars Cinkuss, Zane Šmite, Kristīne un Edgars Kārkli dziedādami, spēlēdami šķērsoja Amerikas kontinentu, sniedzot dzīvu latviešu tautas mūziku klausītājiem 15 pilsētās, kur mīt mūsu tautieši. Būtībā, "Trio" mākslinieki uzstājās pavisam 16 reižu, jo Sietlā Zane un Ivars pasniedza meistarklasi Vašingtonas universitātes mūzikas studentiem. Šis ielūgums tika kārtots bez formālas “Tilta” iesaistīšanās.
     No jūsmīgajām atsauksmēm "Laikā" var saprast, ka sākotnējie koncerti rietumkrastā publiku aizkustinājuši. Ne jau tikai latviskā sentimenta dēļ, bet gan augstās mākslinieciskās kvalitātes dēļ. Paldies rakstītājiem. Spontānā pozitīvā atsaucība presē droši vien vairoja lasītāju interesi pašiem dzirdēt "Trio" un savukārt kuplināt sekojošos koncertus. Padot labu vārdu tālāk, šoreiz ļoti nozīmīgi bija sabiedriskie mediji, ko raiti savā starpā piekopj arī latviešu jaunā un vidējā paaudze. "Trio" etnomūzika ir šai saimei pazīstama un elektroniskās ziņas par koncertu virpuļoja šajā apritē.
     "Trio" priekšnesuma atraisītais skatuviskais stils, angļu valoda, un unikālais repertuārs profesionālā izpildījumā deva pamatu īpaši apelēt pie latviski nerunājošas publikas. Grafiķis Uģis Nīgals sagatavoja iespaidīgu afišu divās valodās. Liels, liels paldies par krāšņo darbu,Uģi!  Sagatavojām arī rakstiņu angļu valodā par latviešu tautas mūziku un "Trio" ansambli. Nezinu, kuŗās vietās un cik plaši šie materāli tika izmantoti. Mudināju vietējos rīkotājus atgādināt, lai savējie aicina cittautību draugus līdzi uz "Trio" koncertu. Nešaubos, ka pa saujiņai latviešu valodas nerunājošo bija starp mums vai ikvienā "Trio" sarīkojumā un to atzinīgi novērtēja. Iedarbīgākais, viņasprāt, tomēr bijis personīgais aicinājums, novēroja Ināra Beitlere Portlandē, pati atsaucīgākā no vietējiem rīkotājem.
     Trio meta sirds tīmekļus pāri Amerikas plašumiem. “Te uzausa, te norieta” - Trio ansambļa komētiskais ceļojums šajā kontinentā pret austrumiem pa latviešu centriem. It kā nedēļas nepagāja, kad tas jau bija galā. Atmiņā vēl ilgi skanēs šo dzīvo balsu burvestība. Paldies Ivar (Cinkuss), Zane (Šmite), Kristīne un Edgar (Kārkli)! Par jūsu pašpaļāvību savām balsīm, savam latvisko dziesmu pūram, savai ceļotāja izturībai un ticībai, ka rīkotāji rietumos šo avantūru godam izkārtos.
     Daži sakritības brīži, kas ieies Trio turnejas folklorā:

  • Zani lidaparātā nosēdina blakām kādam runīgam kungam. Vārds pa vārdam, līdz atklājas, ka Zanes mērķis ir Amerikā dziedāt savu dziesmu saviem tautiešiem. Svešais kungs ierodas koncertā, labprāt fotogrāfējas un jūtas gandarīts par šo piedzīvojumu.
  • Citā lidojumā, Edgars Kārklis saskatās ar amata brāli - otru ceļotāju, kas pūlas iesprausties savā vietā ar neveiklo, bet saudzējamo akordeonu pie rokas. Arī šis cilvēks uzrodas nākamajās dienas koncertā. 
  • Mineapoles koncertā, savukārt, radās dubultsaikne. Trio nonāca mājvietā, kuras saimnieks ir Rietumamerikas Nez Perce ciltsvīrs.  Starp dažādiem latviskiem nama rotājumiem viņiem acīs krita Amerikas ciltstēvu bunga. “Nāc, bungo mums līdzi!”… un vakarā saimnieks uz skatuves pavadīja viesmāksliniekus dziedam “Tumša nakte, zaļa zāle”. Pēc uzstāšanās, Nez Perce draugs atdāvināja loloto bungu latviešu mūziķiem. Simboliskais žests aizkustināja visus klātesošos. Pēc tam, tas pamudināja meitiņu vaicāt mātei, “Vai patiešām viņš atdeva savu bungu projām?” Izmantojot pamācošo brīdi, māte apliecināja, ka dāsnums ir Amerikas ciltsļaudīm iecienīta tradīcija un arī latvieši ciena dāsnumu un viesmīlību.
  • Mineapoles sarīkojumā dzirdēta atsauksme angļu valodā: “Pirms pāris dienām piezvanīja draudzene no San Francisko, sirsnīgi iesakot Trio koncertu. Kādu dienu vēlāk zvanīja cita draudzene no Denveras, sakot - noteikti jāapmeklē Trio koncerts! Nu zvanīšu saviem draugiem Klīvlandē un Ņujorkā.”
  • Čikāgas latviešu pāris, noklausījušies koncertu savā pilsētā, nākamajā dienā sēdās mašīnā ar visiem bērniem un devās ceļā uz Milvokiem, lai dotu arī viņiem iespēju baudīt Trio mūziku.

     Ņemt dalību Trio koncertturnejas organizēšanā bija man gan pārbaudījums gan piedzīvojums. Pašas spēkiem to nekādi nebūtu varējusi paveikt. Praktiski neviens, ko aicināju, neatteicās man nākt talkā. Un uzradās pat tādi zelta cilvēki, kas brīvprātīgi pieteicās paši. Pirmā un nozīmīgākā bija Benita Jaundāldere, kura savās lietpratējas, profesionālas advokātes rokās pārņēma ankešu kalnus, lai saņemtu ASV iestāžu atļaujas viesmākslinieku iebraukšanai un darbam Amerikā. Otrs lielākais sarežģījums radās sakarā ar zemes transportu starp vidienes un austrumkrasta koncertvietām. Arī tas laimīgi atrisinājās, pateicoties labu cilvēku sirsnīgiem padomiem un citu gatavību sēsties pie stūres gariem autobraucieniem.
     Pateicos no sirds visiem, visiem, kas pielika roku, lai koncertturneja izdotos. Visu kopā saņemot tā izdevās lieliski. Pasākumam pamatā bija Fonda dalībnieku viedā izšķiršanās to atbalstīt. Paldies visiem, kuri atzina Trio koncertus par Latviešu Fonda finansu atbalsta cienīgu. 
     Taču, galvenā pateicība pienākas četriem māksliniekiem no Latvijas, kam ar senču dziesmu kamolu ceļa somā bija dūšas diezgan uzticēties mums un izturības diezgan nepilnās četrās nedēļās šķērsot plašo Ameriku, lai koši gavilētu uz mums un ar mums.

Maruta Kārkle, “Tilts” pārstāve


loading...


     Back