Completed Projects


13376392

LF14L15 - Dokumentāla filma "DIEVA PUTNIŅI" (Trimdas bērnu likteņi).
2014-09-19


Projektu pieteica Dzintra Geka-Vaska, Režisore, producente, projektu vadītāja, nodibinājums "Fonds Sibīrijas bērni"; www.sibirijasberni.lv
Projektu atbalsta Gunārs Nāgels, Pēteris Tērmanis

Projekta budžets:  $160,695
Pieprasījums no LF: $9,800

Par pieteicēju
     Dzintra Geka ir neatkarīgā dokumentālo filmu režisore un producente. Izglītību ieguvusi Ļeņingradas Valsts teātra, mūzikas un kinematogrāfijas institūtā 1979. gadā, pabeigusi Augstākos režisoru kursus Maskavā 1982. gadā. Veidojusi daudzas filmas par Latvijas okupāciju, izsūtīšanām, kultūras darbiniekiem trimdā un Latvijā. Pabeigtas 50 dokumentālās filmas, no tām 24 arī producētas. Ir viena no Fonda “Sibīrijas bērni” dibinātājam. Kopš 2001. gada veidojusi 13 dokumentālās filmas par okupācijas un deportācijas tematiku.

Agrāk LF atbalstīti projekti: 2008. gadā projektam “Grāmatas “Sibīrijas bērni” 1.sējuma tulkošana angļu valodā”; 2013. gadā projektam “Dokumentālas filmas “Dieva putniņi”  veidošanai”. 

Projekta apraksts un mērķi
     Režisore un producente Dzintra Geka-Vaska koordinēs dokumentālās filmas veidošanu, finansiālo resursu sadalījumu, projektā iesaistītos speciālistus – scenāristu Agri Redoviču, operatoru Aivaru Lubānieti un montāžas režisoru Armandu Zvirbuli. Uzņemšanas grupas rīcībā ir nonācis vēstuļu komplekts, kuras no pēckara Vācijas nometnēm sūtītas uz Latviju. Saturiski vēstules aptver visu DP laiku Vācijā no 1945. līdz 1950. gadam. Izmantosim šo vēstuļu fragmentus, lai sniegtu informāciju par dažādām norisēm trimdas dzīvē. Tas būs jaunas meitenes skatījums uz tā laika sadzīves apstākļiem, cilvēku attiecībām, sapņiem un cerībām. No darba sākuma 2012. gada janvārī līdz š.g. februārim esam intervējuši vairāk kā 100 „trimdas bērnus”, kuru likteņus emocionāli parādīsim filmā. Esam filmējuši Latvijā, ASV, Zviedrijā, Austrālijā, Lielbritānijā, Vācijā un Kanādā. 
     Mērķauditorija ir cilvēki visā pasaulē, kuriem bijis jādzīvo līdzīgās vēsturiskās situācijās. Filmu iecerēts izrādīt latviešiem Vācijā, Lielbritānijā, ASV, Kanādā, Austrālijā un piedāvāt dažādu valstu televīzijām. Filmu dāvināsim un izrādīsim Latvijas skolās un kultūras namos. Latviešu tautas vēsturi nedrīkst aizmirst.

Atsauksmes
Gunārs Nāgels, Laikraksta „Latvietis“ redaktors, Latvijas Okupācijas muzeja Direktores vietnieks
     Savā ilggadīgajā darbībā kinorežisore Dzintra Geka ir pierādījusi sevi kā izcilu vēstures dokumentētāju. Dokumentālā filma Dieva putniņi turpina stāstu par Latvijas okupācijas sekām. Arī Rietumos kara beigās nonākušie latvieši, no atkārtotās padomju okupācijas bēgot, ir Latvijas okupācijas upuri.

Pēteris Tērmanis, Pensionārs / Uzņēmējs /Investors Latvijas medijos
     Dzintrai Gekai ir svarīga loma vācot liecības un dokumentējot  Sibīrijas  bērnus un  Atmodas laiku. “Dieva putniņi”  būtu svarīgs nākamais dokumentēšanas posms Latviešu trimdas piedzīvojumos. Ar savu lielo profesionalitāti un pieredzi, Dzintra Geka atkal varētu veikt jaunu svarīgu soli. Ja Latvijas pagātne nav kārtīgi aprakstīta un dokumentēta tad nevēlīgas ārvalstis var aizpildīt  Latvijas  vēstures izpratni ar melīgiem un nepatiesiem slēdzieniem.  Projekts pasniegtu tiešus faktus ar cilvēku liecībām. Šis būtu svarīgs elements izskaidrot nākamām paaudzēm, kā arī cittautiešiem, Latviešu sūros otrās pasaules kara pārdzīvojumus.


 


     Back