Completed Projects


13376390

LF11M41 Eiropas Vasaras skolas jaukās dienas Skrundā
2014-07-21


     Jau rudenīgas lietuslāses un dzeltenas bērzu sprogas iezīmē vasaras beigas, tomēr daudziem bērniem, audzinātājiem un skolotājiem šī vasara atnesa interesanto piedzīvojumu, kuru sauc Eiropas Vasaras skola – EVS.
     Bija jūlija pēdējās nedēļas nogale, kad jau 32. reizi EVS jauniešu un skolotāju jautrais autobusiņš devās ceļā no Rīgas uz Skrundu. Skrunda izvēlēta divu iemeslu dēļ. Pirmais iemesls, ka EVS šī gada galvenā tēma bija „Kurzemes hercogiste”, bet apakštēma „Janvāra barikāžu 20 gadu atcere”. Otrs iemesls, kālab EVS notika Skrundā, bija tas, ka Kurzeme bija novads, kurā EVS sen nebija notikusi, tālabad šī 32. EVS ļāva tās dalībniekiem labāk iepazīt vairākas Kurzemes pilsētas. Lai gan autobusā jau visiem ir skaidrs, ka galvenais nav vieta, bet gan EVS gars, kas visus dalībniekus sasauc kopā ik gadu, lai mācītos, atpūstos, priecātos un kopā būtu, kad ik apkampiens, saldu miegu vēlot, kad ik mīļais sveiciens no slepenā draudziņa, sniedz izjūtu, ka esi visu mīlēts, saprasts un gaidīts. Lai varētu saglabāt, veidot un stiprināt šo EVS garu, ir jāpateicas EVS atbalstītājiem: Latviešu Nacionālai Padomei, Anglijas Latviešu Izglītības Fondam, Zviedrijas Latviešu Centrālai Padomei un Elfrīdas & Jāņa Rutku piemiņas fondam, Latviešu kopībai Vācijā, arī par ziedojumu no Konrades kundzes mantojuma, Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Kultūras fondam, Latviešu Fondam, kā arī vairākiem privātiem ziedotājiem.
     Kad audzinātāji pēcpusdienā visus rūpīgi sakārtojuši pa Skrundas arodvidusskolas istabiņām, skanot Latvijas himnai, tika pacelts EVS karogs. EVS 2011. gada vasaras mācības ir sākušās. Vai visi viens otru pazīst? Labs jautājums,  kuram ir sava pavisam konkrēta atbilde. Ir tikai 11 jaunpienācēju bērnu, un 1 audzinātāja Antra, par kuriem vairāk jāuzzina 1.vakara iepazīšanās spēlēs. Citiem tā ir atkalredzēšanās ar vecajiem draugiem, kā arī iespēja uzzināt par viņiem patīkamajām un nepatīkamajām lietām to, ko varbūt iepriekš vēl nebija zinājuši. Tā uzzinām, ka Emma Bokaldere ir lietus skrējiena aizsācēja un episko svārku valkātāja, ka Dainai Auziņai nepatīk odi, lapsenes un pārāk mīkstais spilvens, ka Elvisam Kranātam patīk viss, kas saistīts ar cīņas sportu, ka Matīsam Ozolam nepatīk, ja atņem viņa cepuri, bet Rebekai O`Donell patīk lietus. Un vēl un vēl...
     Cik dažādi, cik brīnumaini dažādi ir šie EVS-nieki! Cik daudz EVS laikā viņi spēj dot viens otram! Arī „Mantiņu meklēšanas” pasākums to apliecina, jo četrām grupām: „Dzeltenajiem bruņurupučiem”, „Sarkanajām valzivīm”, „Rozā pērtiķiem” un „Zaļajām vabolēm” ir dota iespēja atraktīvi parādīt īsos skečos Lācīšus no Tobago, Egli, Alu, Hariju Poteru EVS, „Jauno Vilni”, EVS pēc 100 gadiem, kā arī Hercogu Jēkabu. Īpaši atraktīvs bija apsveikums hercogam vārda dienā, kā arī Harijs Poters saņēma sodu EVS par pārāk ātru braukšanu.
     Īpaši atzīmējama EVS ir Annu diena, kad visas 5 EVS Annas tiek godinātas, sveiktas un saņem uzmanības apliecinājumus visas dienas garumā. Šīs dienas vakara programmā bija Mēmais šovs, kurš lika aizdomāties par to, vai maz viegli ir notēlot Veļas mašīnu un Voldermortu, ko vēl grūtāk ir atminēt. Mēmais šovs sagādāja milzu jautrību un prieku.
     Zināma erudīcijas pārbaude ir Jautājumu un atbilžu jeb „Kvīza” vakars. Šoreiz tika pārbaudītas zināšanas par Kurzemes hercogisti un hercogu Jēkabu, par barikāžu laiku, par „Prāta Vētru”, Kurzemes lielāko pilsētu. Īpaši saspringti domas mainās brīdī, kad jāsāk atbildēt uz jautājumiem par EVS. Tā uzzinām, ka šogad EVS bija 23 bērni, kas ir brāļi un māsas savā starpā un ka dziesmu grāmatiņā ir 74 dziesmas.
     Spēja pašapliecināties, pierādīt savu viedokli, prasme uzklausīt pretēju viedokli ir diskusiju vakara pamatā. Arī tēmas interesantas no šķietami vienkāršas līdz sarežģītām, piemēram, „Ābols vai apelsīns”, „Vai veģetārieši ir labāki cilvēki?”, „Tautas vēlēts prezidents”. Bija patīkami redzēt, kā diskusijas prasmīgi vada audzinātāji Linards Levits, Māra Sinka un Monika Kļaviņa, neļaujot runātājiem novirzīties no tēmas.
     Arī tradicionāla EVS Karoga spēle šogad notika mežā, kur koki, sēnes, bedres Guntaram Varslavānam un Mārim Priedītim netraucēja iegūt Brūnās komandas karogu, ļaujot Dzeltenajiem uzvarēt, bet smalkais lietus mazgāja sēņu cepurītes un Karoga spēles dalībnieku iekrāsotās sejas. Milti, ūdens nešana saujās, apģērbu garākā josla un audzinātāju draiskā mukšana ar drēbēm. Bērnu neviltotie smiekli un prieks liecināja, ka stafetes kārtējo reizi ir izdevušās, ka miltu deguni, vaigi un pieres nav vis mīmu vai Arlekīna maskas, bet mūsu pašu EVS-nieki.
     Sačukstēšanās audzinātāju un skolotāju starpā, satraukums audzinātāju vadītājas Elizabetes Svilānes acīs tikai zinātājiem un rūpīgiem vērotājiem lika saprast, ka Tas drīz vien būs. Tas ir EVS nakts pārgājiens, kuru ar satraukumu gaida ikviens EVS dalībnieks. Elizabete Svilāne kopā ar audzinātājiem īpaši lielu darbu ieguldīja šī pasākuma organizēšanā. Daudzie zombiji, kas slēpās mežā, starp tiem arī Kalvja Mikelšteina Lāčplēsis un Māras Sinkas dieviete Laima, kura 1. naktī modināja EVS dalībniekus un aicināja glābt no briesmām Sprīdīti, liecināja par audzinātāju lielo aizrautību, kā arī profesionalitāti šī pasākuma organizēšanā.
     Jauks un intriģējošs ir pasākums „Perfektais pāris”. Tajā savu īsto partneri no vairākiem aizmugurē nosēdinātajiem izvēlējās daži EVS audzēkņi un audzinātāji, tika izmantoti interesanti jautājumi, lai piesaistītu uzmanību, lai iegūtu simpātijas, bija jāsniedz oriģinālas un asprātīgas atbildes. Bija jāvar atbildēt, kur brauktu pavadīt medusmēnesi, kādas puķes dāvinātu, ko dāvinātu Valentīndienā, bet kāda meitene Elvisam Kranātam kāzās vai dzimšanas dienā dāvinātu – astoņkāji. Ja izvēlētā iemīļotā meitene bija brašāka par draugu kā Emīlija Buchanan, tad viņa savu draugu uz rokām nonesa no spēles laukuma. Tāds īsts, jautrs un mīļš šovs.
     Sparīga gatavošanās notika arī „Talantu un beztalantu” vakaram, kurā ikviens nometnes dalībnieks varēja brīnišķīgi izpausties. Koncertu atklāja skolotājas ar dziesmu popūriju „Aiz kalniņa dūmi kūp”. Skaisto balsu īpašnieces Alise Vasiljeva, Karlīna Jansone un Emma Bokaldere dziedāja ebreju tautasdziesmu, bet iepriekš minētās meitenes kopā ar Dainu Auziņu, Annu Bivbāni un Mairu Šultmani tikpat skaisti nodziedāja „What`s going on?”. Kādi mūzikas instrumenti tikai netika lietoti! Gan ģitāras, gan slota, gan tukšas „Venden” ūdens, gan „Sprite” pudeles. Arī priekšnesumi bija dažādi. EVS dalībnieki dejoja, vingroja, dziedāja, locīja rokas, sacentās kolas ātrdzeršanā. Bija humoristiska dziesma par zirgu ar salauzto lūpu, kurā spilgti atklājās Rūdolfa Valdovska un Mika Zvirbuļa humoristu talants. Par EVS-nieku dzīvi Skrundā dziedāja arī audzinātāji. Ļoti sirsnīgu dziesmu par mīlestību pret EVS sacerēja Marta Grīns, Zīle Kalns-Tīmane un Anna Veliņa, kuras uzvarēja šajā vakarā, tādējādi izpelnoties iespēju uzstāties noslēguma koncertā.
     Barikāžu atceres pasākums notika Skrundas arodvidusskolas pagalmā pie ugunskura. Vēstures skolotāja Inese Kravcova bija noorganizējusi tikšanos ar Skrundā dzīvojošo barikāžu dalībnieku Vilni Grāveli, kurš dalījās atmiņās par to, kā barikāžu laikā sargājis Zviedru vārtus Rīgā. EVS dalībnieki aplūkoja arī Viļņa saņemto apbalvojumu. Arī skolotāja Sandra Paegle dalījās savos emocionālajos pārdzīvojumos, jo viņa atradās netālu no šāvienu vietas pie Ministru Padomes ēkas barikāžu laikā. Barikāžu atmiņu ugunskuram kvēlojot, EVS dalībnieki turpināja Dziesmu karus, kuros uzdevumi kļuva arvien grūtāki. Sākumā bija jānodzied dziesma ar konkrētu vārdu „puisis” vai „jūra”, bet visgrūtākais uzdevums ir nodziedāt vienu dziesmu ar otras melodiju, piemēram, vārdi no tautasdziesmas „Bēdu manu lielu bēdu", bet melodija no „Aurēdama Vēja māte”.
     Olimpiādes dienā visi EVS dalībnieki sadalījās pa komandām, kuru nosaukumi bija tieši tādi paši kā Cūkkārpas skolā, kurā mācījās Harijs Poters. Futbols, volejbols, 400 m skrējiens no rīta, bet vakarā tautas bumbas turnīrs. Tāda bija šī spraigā Olimpiskā diena, kurā ieguvējs bija ikviens tās dalībnieks.
     Par to, ka šajā EVS audzēkņiem izdevās doties divos izbraucienos, jāpateicas skolas vadītājai Dacei Pāvulai un arī vēstures skolotājai Inesei Kravcovai, jo bērni gandrīz visu dienu pavadīja Kuldīgā – Kurzemes hercogistes galvaspilsētā, kur Kuldīgas novada muzejs bija sarūpējis īpašu orientēšanos pilsētā un muzejā, kuras rezultāts bija atbildes uz muzeja sagatavotajiem jautājumiem, piemēram, ka Ventas rumba ir platākais Eiropas ūdenskritums – 249 metri. Plūdu dēļ, gan ūdenskrituma augstums bija pavisam sarucis, tomēr pastaiga ar karti pa Kuldīgu sniedza lielu gandarījumu, pēc pastaigas ēdnīcas sarūpētās pusdienas svaigā gaisā bija īpaši garšīgas. Lielu prieku bērniem sagādāja nelielais brīvais brīdis, kurā atpūtas laukumiņā pie Ventas rumbas varēja gan paspēlēt volejbolu, gan izmēģināt kokā izgrebtās rotaļu mašīnas un traktorus, kā arī daži cerēja, ka varbūt, sniedzot saldu buču koka vardei, tā pārvērtīsies par princi vai princesi. Taču tas vēl nebija viss, jo vēl priekšā bija vienīgās kūku ceptuves laukos apmeklējums. Ineses tortes ir garšīgas un ekoloģiskas. Tortes arī varēja ēst uz nebēdu, jo saimnieki ir parūpējušies par tēju, kafiju un brīnišķīgu atpūtas vietu dabā, kur visi EVS-nieki saēdās tik daudz tortes, cik vien paši vēlējās, kā arī paņēma vēl līdzi ciemakukulim.
     Otrs izbraukums bija uz Liepāju, kurš bija vairāk atpūtai, jūras ūdens un pludmales smilšu baudīšanai. Jūras vējš tās pūta pa gaisu, kas lika skriet peldēt, bet pēc peldes bērni relaksējās gan smiltīs, gan uz tām, gan spēlēja futbolu, gan vienkārši pastaigājās gar jūru.
     Šī relaksācija ļāva iegūt spēku jaunai darba nedēļai, jo visi EVS dalībnieki nedēļas laikā intensīvi strādā stundās un interešu grupās, lai iegūtu zināšanas, kā arī lai varētu mācību nedēļu noslēgumā parādīt paveikto viesiem un vecākiem.
     Šīs vasaras EVS tika pavadīta intensīvi darbojoties, par ko liels paldies jāsaka EVS vadītājai Dacei Pāvulai, kura veiksmīgi prata organizēt darbu, rāt, kad jārāj, slavēt, kad jāslavē, paraudzīties no malas, kad jāparaugās, piedalīties darba procesā, kad jāpiedalās. Dace veiksmīgi prata sadarboties ar Skrundas arodvidusskolas direktori un pasniedzējiem. Tā arodskolas pulciņu vadītāja Anda Vītola mācīja bērniem liet sveces. Cik trausli brīnumaina bija Elīzes Sinkas veidotā svece ar zeltīto maliņu, bet Emīla Plīša svecei ir neparasti negaidīts krāsu salikums. Uzmanību pievērš arī vaska kolāžglezniņas, kur kādā no rāmīša mirdzēja pat īsta disko bumba. Jaukas, atraktīvas, darbīgas un iedvesmojošas bija šīs nodarbības. Paldies skolotājai par to.
     Lai arī pedagogi negarlaikotos, vakaros Dace organizēja tapošanas nodarbības, t.i. šalles veidošanu, ar pirkstiem adot uz siena grābekļa zariem. Šajā darbā palīdzēja Skrundas tapošanas aktīviste Velgas kundze. Liels bija skolotāju prieks par paveikto darbu, lai gan dažkārt tas prasīja lieku stundu no brīvā vai vakara laika, tomēr bija ļoti nomierinošs un domas sakārtojošs process, kas nebūt nav mazsvarīgi pēc intensīvas darba dienas ar bērniem.
     Tā kā šī gada EVS tēma bija Kurzemes hercogiste, latviešu valodas stundās veidojām Skrundas EVS literāro kalendāru, kura vāku rotāja radošā mandala. Tās krāsošana bija domu sakārtošanas un ieklausīšanās process brīžos, kad jāklausās skolotājas Sandras Paegles stāstītajā, bet tad sekoja ik dienas pašu bērnu radītie darbi, kuri veicina valodas attīstību un radošo domāšanu. Bērni sacerēja teikas par to, ka Kurzeme radusies, rakstīja Kursas meitenes Līziņas un hercoga Jēkaba dialogus Kuldīgas pils parkā, kā arī iepazina Kurzemes interesantākos ļaudis I. Ziedoņa redzējumā. Lasot Kurzemē dzimušo autoru dzeju, tapa arī savas dzejas rindas:

Es negribēju
Redzēt tautu pazūdam,
Bet laiks vienmēr iet.

Vieglāk ignorēt,
Aizmirst pasaules bēdas.
Kurš atcerēsies?

Tā rakstīja Emma Bokaldere. Rindas, kuras liek aizdomāties ikvienam latvietim, ikvienam savu tautu mīlošam cilvēkam.
     Vēstures skolotāja Inese Kravcova Eiropas Vasaras skolā šogad strādāja pirmo reizi, bet prata parādīt sevi kā radošu, izdomas bagātu un sadarbībai atvērtu pedagogu. Bērni uzzināja daudz par to, kas notika barikāžu laikā, kā arī izveidoja savus prezentācijas materiālus izstādei un noslēguma koncertam.
     Radošo darbnīcu jau 3. gadu vadīja brīnišķīga, izdomas bagāta pasniedzēja Sarmīte Sedliņa, kuras vadībā bērni pirmajā nedēļā apgleznoja traukus, bet otrajā gatavoja linogriezumus. Sarmīte ir zinoša pasniedzēja, kura prot korekti virzīt bērna radošo domāšanu, ja pašam ideju piepeši nav, vai arī tās mazliet jāpakoriģē. Sarmīte Sedliņa vadīja arī vakara interešu grupas, kuru darba rezultāts bija draiskie Pamukāļi – jautras rotaļlietas no cimdiņiem. Ja viens pirkstainis kaut kur pamucis, tad no otra top brīnišķīgi eži, zaķi, lapsas un citi zvēri. Tā kā pērlīšu rotu vēršanu bērni bija iemīļojuši jau pērnajā EVS, šogad Sarmīte nolēma turpināt darbu, kā rezultātā interesenti varēja sev izveidot jaukus gredzenus, krellītes un auskarus. Dažās nodarbībās pievienojās arī skolotāji, tad, pirkstiem strādājot, strādāja arī balsis mūzikas pasniedzējas Avitas O`Donell vadībā.
     Mūzikas stundas notika ik dienu, jo, kā jau iepriekš tika minēts, Dziesmu grāmatiņā, kura tika veidota īpaši šī gada EVS, bija 74 dziesmas. Avita O`Donell uzdod toni un, viņas sulīgās, samtainās balss ievadīti, EVS dalībnieki uzsāk I.Kalniņa „Dziesma, ar ko tu sācies”. Pasniedzēja ir stingra un prasīga, bet bērniem patīk dziedāt. Pat tad, ja par nokavēto stundas sākumu jādzied solo, arī dara to labprāt. Šogad dziedāts tika daudz, bet īpaši par mīlestību. Bērni, iedvesmojušies no latviešu valodas stundās lasītajiem K.Janševska romāna „Hercogs un Kursas meitene” fragmentiem, arī mūzikā izdziedāja mīlestības tēmu. „Princesīte un Trubadūrs”, „Kad man vairs nebūs 16”, „Zemenes”, „Vella kalpu dziesma”, kā arī Mazsalacas EVS mācītā dziesma „Gula meitīna”, kas tika dziedāta pēc īpaša bērnu pieprasījuma, - bija dziesmas, kuru skanējums, pateicoties pasniedzējas Avitas darbam, kā arī audzinātāju Kalvja, Māras, Monikas un Jānas instrumentu piespēlei bija lielisks un iepriecējošs.
     Deju pasniedzējas Paulīne Buchanan un Anna Auziņa mūs šogad īpaši pārsteidza ar iestudēto deju daudzveidību un sarežģītības pakāpi. Lepni, stalti stāvi, Pēteris Auziņš kā dejas vadītājs, precīzi mazie apļi, basu kāju raita dipoņa – tas ir abu pasniedzēju ilgā kopīgā darba rezultāts. Tomēr visus šogad pārsteidz „Sarabumbals”, kas dejas mācīšanās laikā sagādājis daudz jautru mirkļu gan pasniedzējām, gan audzēkņiem, kad kāds no viņiem, nevarēdams noturēties, izvārtījies zālē. Bet rezultāts ir lielisks. Tos lielos aplausus noslēguma koncertā abas deju pasniedzējas Anna un Paulīne bija īpaši nopelnījušas.
     Mākslas interešu grupu šogad vadīja audzinātājas Monika Kļaviņa un Antra Švarcs. Tajās valdīja īsts, labestīgs mākslinieciskais radošums – grafiti, zīmēšanas spēle, portretu gleznojumi, mini filma ar māla figūrām – tas ir šīs radošās atmosfēras rezultāts.
     Rotas šogad tika kaltas rotkales Ilzes Ķibures darbnīcā, kurā skanēja patīkama, iedvesmojoša mūzika. Šī gada uzdevums bija izkalt Kurzemes saktu, bet materiālu iedvesmai grupas dalībnieki smēlās no Ventspils muzejā Ilzes atrastajām saktu fotogrāfijām un zīmējumiem. Tā tapa katra interesenta paša skice, tad smagāks darbs – kalšana, vīlēšana, pulēšana, slīpēšana, krāsošana. Ilze pati saka, ka „mazais metāla gabaliņš atdzīvojas zem vīlītes”. Arī bērni to sajuta, tālab tapa interesantas saktas gan kā degoši riteņi, gan kā neparasti ziedi, gan kā izteiksmīgi ķēmi, gan atvadu saktas no EVS tiem jauniešiem, kuri šeit vairs nebūs kā skolnieki, bet varbūt reiz atgriezīsies kā audzinātāji.
     Ir viena ļoti, ļoti gaidīta EVS lieta. Tā ir EVS avīze, jo tajā spilgti, neparasti un jautri tiek atveidota katras EVS dzīve. Šogad avīzi veidoja interešu grupa Elizabetes Svilānes, Sarmas Zēgneres un Jānas Andersones vadībā. Darbs tika veikts ļoti labi, jo ikviens no EVS dalībniekiem juta, ka darbojas žurnālisti, fotoreportieri un intervētāji, kuru darba kopīgais rezultāts ir EVS avīze. Gribas īpaši atzīmēs SKRUNDAS EVS audzinātāju darbu, kuru šogad vadīja Elizabete Svilāne un Sarma Zēgnere. Meitenes sevi parādīja kā spējīgas uzņemties atbildību un organizēt darbu. Lieliska bija arī plašā audzinātāju komanda. Nopietnie, erudītie un filozofiskie Miks Grīns, Aleksandrs Bērziņš un Linards Levits, mazliet vēl puiciskie un tālab labus kontaktus ar audzēkņiem veidojošie Lauris Grīns un Matīss Reinhards. Sirsnīgās, mīļās un rūpīgās Jāna Andersone, Māra Sinka un Ilze Vīksne. Mākslinieciski vējainās un iedvesmojoši enerģiskās Monika Kļaviņa un Antra Švarcs. Bet kopā ar visiem, blakus visiem, reizē ar visiem – jaukais, jautrais Kalvis Mikelšteins, bez kura neiztika gandrīz neviens pasākums. Šī gada audzinātāju komanda paveica milzīgu darbu aktīva EVS brīvā laika organizēšanā, kā arī sniedza atbalstu un palīdzību pasniedzējiem un EVS vadītājai Dacei.
     Visjaukākais EVS notikums bija tās jaunākās dalībnieces Daces meitiņas Aišas ierašanās, jo viņa sagādāja daudz sirsnīgu brīžu EVS dalībniekiem. Esot tikai nedaudz vairāk par gadu veca, Aiša kopā ar māmiņu gan padziedāja, gan padancoja, gan saņēma dāvanā mammas Daces veidoto Pamukāli. R prieks, ka EVS turpinās, ka Aiša ir šīs skolas turpinājums tālākos 15 gadus. Lai Tev, Aiša, gaišs ceļš un jauki ļaudis visapkārt!
     Skrundas EVS – 2011 ir beigusies, lai dotu stafeti nākamajai. Šī gada EVS goda audzēkņa kausu saņēma burvīgā, izpalīdzīgā, patiesā Anna Klučņika. Asaras acīs, pateicības vārdi, jaukais koncertuzvedums, pateicības vārdi gardo ēdienu gatavotājām – Skrundas arodvidusskolas ēdnīcas pavārēm, polonēze, himna un karoga nolaišana, tās ir lietas, kas liecina par to, ka drīz pēc nakts ballītes autobuss EVS dalībniekus snauduļojošus vedīs uz Rīgu. Pašu un vecāku prieks par 2 nedēļās paveikto ir rādītājs tam, cik EVS ir vajadzīga un svarīga. Šogad par daudzajām zināšanām, kuras ieguva bērni, paldies pasniedzējiem, bet īpaši EVS vadītājai Dacei Pāvulai.
     EVS gaida atkal jaunus interesentus, jo ticiet, kas vienreiz nokļuvis EVS, grib būt tur vēl un vēlreiz. Tās īpašais gars liek doties turp no jauna. Lai visiem jauks šis ziemas mācību gads, jo daudzi zina, ka EVS – 2012 gaida jau nākamajā vasarā!


                        Sandra Paegle
                        Latviešu valodas un
                        literatūras skolotāja
     Back