Completed Projects


13376388

ĪPAŠĀ AKCIJA: LF15M06 Aspazijas kaķi un Raiņa suņi
2015-02-19


Projektu pieteica: Hedviga Inese Podziņa, vadītāja, Salacgrīvas novada bibliotēka, Salacgrīvas novada dome
Projektu atbalsta: Liene Eglīte, Jaunatnes Iniciatīvas centra vadītāja; Inta Cirša, skolas ārpusklases darba organizatore
Projekta budžets: $676

Pieprasījums no LF: $338


Vajadzīgs: $338
Ziedots: $338. Akcija veiksmīga, paldies!!!


Par pieteicēju
     H. I. Podziņa no 1977. gada strādā par bibliotekāri, kopš 2000. gada ir bibliotēkas vadītāja. 2008. gadā Latvijas Universitātē ieguva sociālā maģistra grādu. Dažādu pasākumu un projektu vadītāja un koordinatore.

Projekta apraksts
     Salacgrīvas novada 2 bibliotēkās, 2 skolās, 2 bērnudārzos notiks tikšanās ar dzejnieku, izdevēju Uldi Ausekli, kurš daudzus gadus rūpējas par izdevniecību "Garā Pupa", kā arī par Raiņa un Aspazijas Muzeju. U. Auseklis tiksies ar bērniem, pusaudžiem, stāstīs par Raiņa un Aspazijas daiļradi, viņu personīgo dzīvi, par muzejā uzkrātajām vērtībām. Lai ieinteresētu jauno paaudzi, izvēlējāmies stāstījumu veidot akceptējot Aspazijas mīlestību pret kaķiem, kā arī Raiņa daiļradi saistībā ar suņiem.

Projekta mērķis
     Mērķis - aktualizēt Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileju, dodot iespēju jaunajai paaudzei caur kaķu un suņu prizmu, iepazīties ar vieniem no ievērojamākiem latviešu literātiem. Vērtīgas būs tikšanās ar Uldi Ausekli, kurš, darbojoties muzejā, var ļoti daudz pastāstīt par Raini un Aspaziju, kā arī nozīmīga jau ir pati Ulda Ausekļa personība, kura dzejas grāmatas bērni ir iemīlējuši.

Ko segs LF finansējums
Autoratlīdzība Uldim Auseklim - 338.00
Uldis Auseklis veidos 6 tikšanās scenārijus, vadīs pasākumus atsevišķās auditorijās, iepazīstinās ar Aspazijas, Raiņa, kā arī ar savu daiļradi.


www.salacgriva.lv; www.salacbiblioteka.lv     Back