Completed Projects


13376387

LF13L01 - 1941. gada deportācijas vagons
2013-10-14


Projektu pieteica Valters Nollendorfs, Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdētājs, LF tūkstošnieks
Projektu atbalsta Jānis Mārtiņš Zandbergs (LF tūkstošnieks), Kārlis Kangeris

Projekta budzets: 28,500
Pieprasījums no LF: $8,000

Par pieteicēju
    Latvijas Okupācijas muzeja biedrība (OMB) ir Latvijas Okupācijas muzeja juridiskais īpašnieks un pārvaldītājs. OMB definēta kā labdarīga bezpeļņas biedrība, kuras mērķis ir pārvaldit un gādāt par tās struktūrvienību — Latvijas Okupācijas muzeju un ar to saistītajiem zinātniskajiem un izglītojošajiem pasākumiem. Muzeja projekti ir saņēmuši Latviešu Fonda atbalstu 1996.-2011. gadā. OMB mājas lapa www.omf.lv.

Projekta apraksts un mērķi
     Projekts paredz Latvijas Okupācijas muzeja (OM) Jaunās ekspozīcijas skatītājiem 2015. gadā ar stenda "1941. gada 14. jūnija deportēto vagona" stilizēta attēlojuma palīdzību emocionāli un informatīvi stāstīt par noziegumu pret cilvēci- Latvijas pilsoņu deportēšanu. Projekta realizetāji - OM Ekspozīcijas kurators, Dr. hist. Ritvars Jansons, vēsturnieks, Dr.hist. Uldis Neiburgs, mākslinieks Ģirts Boronovskis, dizaineris Gundars Gulbis. 1941. gada 14. jūnija deportācijas vagons apmeklētājiem būs apskatāms rekonstruētajā OM Jaunās ekspozīcijas sadaļā: Pirmā padomju okupācija 1940.-1941 - 2015. gadā Rīgā, Strēlnieku laukumā 1.
     Visplašākajai mērķauditorijai — Latvijas sabiedrībai, ārvalstu tūristiem un oficiālajām valsts delegācijām vēstīt, ka 1941. gada 14. jūnija Latvijas pilsoņu deportēšana bija noziegums pret cilvēci, kura demogrāfiskās un sociālpsiholoģiskās sekas Latvijas tauta izjūt vēl šodien. Izmantojot stendu OM izglītības nodaļas nodarbībās, skolēniem vēstīt, ka deportācijas bija vienas no totalitārā režīma veikto represiju formām. Līdz ar to nostiprināt skolēnos pārliecību, ka totalitārs režīms ir pilnīgs pretstats demokrātiskai valsts iekārtai.

Atsauksmes
Jānis Mārtiņš Zandbergs
     Ļoti atbalstu to darbu, ko veic Latvijas Okupācijas muzeja biedrība. Biedrības Latviešu Fonda iesniegtie projekti bijuši saturīgi un rezultatīvi. Muzeja Jaunā ekspozīcija kalpos Latvijas un ārvalstu sabiedrības informēšanai par noziegumiem, kurus pret Latvijas valsti un pilsoņiem veikušas okupācijas varas. Projekta „1941. gada deportācijas vagons" realizēšana sekmētu Jaunās ekspozīcijas izveidi.

Kārlis Kangeris
     Latvijas Okupācijas muzeja biedrības Latvijas Okupācijas muzejam ir ļoti svarīga nozīme Latvijā un ārvalstīs. Stenda „1941. gada deportācijas vagons" ievietošana muzeja Jaunajā ekspozīcijā dotu kvalitatīvi jaunu skatu represiju tematikas atspoguļošanai. Tas labi atdzīvinātu un papildinātu ekspozīcijas struktūru un stāstījumu par piedzīvotajām ciešanām. Skatītājs izjustu kādos necilvecīgos apstākļos notika veršanās pret cilvēkiem.     Back