Completed Projects


13376384

LF15M37 Pasaules latviešu jaunatnes seminārs “Divreizdivi”
2015-01-19


Projektu pieteica: Liene Dindone
Projektu atbalsta: Pēteris Elferts, LR Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos; Pauls Raudseps, žurnāla IR redaktors
Projekta budžets: $43,63
0
Pieprasījums no LF: $2,000


Par pieteicēju
     Liene Dindone ir dzimusi Zviedrijā, uzaugusi un ieguvusi izglītību ASV, dzīvojusi ASV līdz 2013. gadam, kad atvācās uz Latviju, kopīgi ar vīru Jāni Grantu. Liene Dindone 1975. gadā ieguva bakalaura grādu zooloģijā, 1980. gadā ieguva maģistra grādu entimoloģijā, 1986. gadā doktora grādu veterinārmedicīnā. Viņa ir strādājusi ilgus gadus kā veterinārārsts ASV, bet arī kopš Latvijas neatkarības atgūšanas ir palīdzējusi attīstīt veterinārmedicīnu Latvijā, nodibinājusi veterinārārstniecības klīniku Latvijā, kā arī centru, kas palīdz piegādāt Latvijas veterinārārstiem vajadzīgos palīglīdzekļus.

Projekta apraksts
     Pirmais Pasaules latviešu jaunatnes seminārs “Divreizdivi” notiks šajā 2015. gada vasarā, no 9. līdz 17. jūlijam, Ratnieku konferenču un atpūtas centrā, kas atrodas starp Siguldu un Cēsīm.  Semināra (nometnes) vadības lokā piedalās Liene Dindone (Divreizdivi padomes priekšsēdētāja un vadības loka galvenā koordinātore), Matīss Kukainis (nometnes vadītājs), kā arī Imanta Nīgale, Aija Zandberga un Ieva Šmite, kuras ir atbildīgas par ieviržu, projektu un vakaru programmu plānošanas un vadīšanas. Katrs nometnes dalībnieks izvēlēsies piedalīties vienā ievirzē (nometnes rīta posmā), kā arī vienā projektā (nometnes pēcpusdienas posmā).  Paredzētas ir šādas ievirzes:  “Latvija pasaules politikā”; “Kultūras izpausme un mediji Latvijā”; “Kādi esam, tādi esam -- šeit un citur”; “Vadi sevi un vadi citus”; kā arī “Uzņēmīgie latvieši”. Paredzēti ir šādi projekti: rotkalšana, mūsdienu latviskā virtuve, tautas dejas, teātris, aktīvā atpūta dabā, avīze, dabas materiālu izmantošana. 

Projekta mērķis
     Šī semināra (nometnes) mērķis ir dot iespēju latviešu jauniešiem no visām pasaules malām – ASV, Kanādas, Rietumeiropas, Austrālijas, Latvijas u.c. – iespēju iepazīties, sadraudzēties, sadarboties, stiprināt savu latvisko identitāti, “izbaudīt savu latvietību”, izjust savas saknes Latvijas zemē, gūt jaunas latviskas zināšanas un emocionālu iedvesmu, kas kopīgi veicinātu piederības izjūtu vispasaules latviešu kopienai.  Projekta mērķauditorija ir latviski runājoši latviešu jaunieši, vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Vadības loka iecere ir tāda, ka nometnē piedalītos aptuveni 100 jaunieši – 60, kuri dzīvo ārpus Latvijas, un 40, kuri dzīvo Latvijā. Nometnē būs iespēja piedalīties spraigās diskusijās un debatēs par aktuāliem politiskajiem un kultūras jomas jautājumiem.  Aktīvā nodarbībās būs iespēja gūt zināšanas un prasmes saistībā ar latviskām tradīcijām, kā arī mūsdienu aktuālām latviskās kultūras izpausmēm.

Ko segs LF finansējums
     Nometnes projektiem nepieciešamos materiālus un izdevumus: rotkalšanai, mūsdienu latviskai virtuvei, aušanai, teātrim, dabas materiālu izmantošanas darbnīcai.

www.2x2pasaule.com     Back