Completed Projects


13376383

LF14M17 - Melānijas Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija "ESI PATS!"
2014-07-21


     2014. gada 14. jūnijā Amatas pamatskolā tika atklāta Melānijas Vanagas muzeja virtuāla ekspozīcija „ESI PATS!”. Ekspozīcija tapusi ar mērķi palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem, izdzīvot globalizācijas un informatīvā kara apstākļos, kad ir vitāli svarīgi zināt savu pagātni un saprast sevi. Jaunā ekspozīcija ir pieejama bez maksas tās virtuālajā mājvietā www.esipats.lv un to var apmeklēt ikviens, kam pieejams dators ar interneta pieslēgumu.
     Muzeja virtuālā ekspozīcija „ESI PATS!” atklāj piecu deportēto bērnu pieredzi. Ekspozīcijas varoņus – piecgadīgos Intu Broku, Andri Eglīti un Ivaru Kārkliņu, astoņgadīgo Alni Vanagu un vienpadsmitgadīgo Ilgu Hāgemani, kā arī viņu vecākus- totalitārā padomju vara nepamatoti apsūdzēja „dzimtenes nodevībā”. Par spīti ciešanām un bezcerībai viņi izdzīvoja. Katra bērna stāsts ir varoņdarbs viņa ceļā uz pieauguša cilvēka dzīvi. Varoņdarbs, kas ir Latvijas vēstures mantojuma daļa un tāpēc nozīmīgs ikvienam no mums.
     Rakstniece Melānija Vanaga, viņas vīrs Aleksandrs Vanags un dēls Alnis tika deportēti 1941. gadā. Savu un citu deportēto pieredzi Melānija Vanaga izcili atspoguļojusi autobiogrāfiskajā darbā ”Veļupes krastā”. Kopš 1991. gada grāmata atkārtoti izdota trīs reizes un ir viens no spilgtākajiem vēstījumiem par Staļina režīma noziegumiem pret cilvēci. Ekspozīcijas saturs balstīts gan Melānijas Vanagas grāmatā, gan Intas Krišjānes (dzimušas Brokas), Ilgas Alksnes (dzimušas Hāgmanes), Andra Eglīša un Ivara Kārkliņa videoliecībās, kuras 2009. un 2010. gadā apkopojis Melānijas Vanagas muzejs.
     Ekspozīcijas galvenā mērķauditorija ir pusaudži un jaunieši, tāpēc satura izveidē tika iesaistīt 17 bērni, pusaudži un jaunieši, kas dzīvo, mācās vai kā citādi jūtas piederīgi Amatas novadam. Viņi skaņu studijā ierunāja represēto stāstus, lai ekspozīcijā apmeklētajam tie būtu pieejami audio formātā. Stāstiem tika veidots īpašs skaņu dizains, kura autors ir skaņu dizainers Mārtiņš Roķis.
     Izmatojot plašu foto, video un citu vēsturisko materiālu klāstu no Melānijas Vanagas personīgā arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja, Latvijas Valsts Latvijas Vēstures arhīva, Intas Krišjānes, Ilgs Alksnes, Andra Eglīša un Ivara Kārkliņa ģimenes albūmiem, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja, P.Stradiņa Latvijas Medicīnas vēstures muzeja, Latvijas Fotogrāfijas muzeja krājumiem tapa ekspozīcijas satura vizualizācijas, kuru izveidē līdzdarbojā profesionāli mākslinieki: Ilmārs Blumbergs, Bruno Aščuks, Zintis Butāns un TRITONE Studio video un datormākslinieki, un Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļas studenti divdemitgadnieki Monta Apsāne, Kārlis Caune, Rolands Briedis un Glezniecības nodaļas studente Arta Kalniņa. Ekspozīcijas programmatūras autors ir divdemitčetrus gadus vecais Jānis Caune.
     Ekspozīcijas izveide kopumā ilga 2 gadus un to finansiāli atbalstīja Amatas novada pašvaldība, Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība”, Lauku Atbalsta dienests, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Sabiedriskā organizācija „Latviešu fonds”, Vidzemes plānošanas reģions, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Biedrība „Amatas novada attīstības fonds” un privātie ziedotāji. Īpašu atbalstu sniedza SIA „TRITONE Studio” darbinieki. Vairāk par atbalsta sniedzējiem var uzzināt www.esipats.lv/p/paldies
     Lai veiksmīgi sasniegtu ekspozīcijas galveno mērķauditoriju, līdz šī mācību gada sākumam plānots ekspozīcijas saturu papildināt ar www.esipats.lv vietnē lejupielādējamiem, ekspozīcijas saturā balstītiem mācību materiāliem Latvijas vispārizglītojošo skolu skolēniem, piedāvājot skolotājiem stundu plānus un citus mācību procesa izmantojamus materiālus vēstures, vizuālās mākslas, ģeogrāfijas, sociālo zinību un audzināšanas jeb klases stundām. Šo materiālu izveidē iesaistījušies 5 Latvijas skolās praktizējoši skolotāji: Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas pārstāves, skolotājas Valentīna Voiciša, Sintija Soboļeva un Iespējamās misijas skolotāji Oskars Kaulēns, Edgars Bajaruns un Bruno Bahs.
     Ar biedrības „Amatas novada attīstības fonds” starpniecību turpinās finanšu piesaiste un tiek vākti ziedojumi ekspozīcijas svešvalodu versiju izveidei, jo tuvākajā nākotnē ekspozīcijai iecerēts izveidot angļu, vācu, franču un krievu valodas versijas. Informācija par ziedošanas iespēju pieejama 4 svešvalodās www.esipats.lv  svešvalodu sadāļās.
     Ekspozīcijas pieejamību www.esipats.lv nodrošina Amatas novada pašvaldība.

Elīna Kalniņa / Melānijas Vanagas muzeja virtuālās ekspozīcijas „ESI PATS!”
projekta vadītāja / tel.: +371 25445433 / e-pasts: elina.cesis@gmail.com

loading...


     Back