Mazie projekti


13379139

LF17M04 Simts raksti tiem, kas meklē gaismu
2017-02-07


Projektu piesaka Rita Grendze, Māksliniece, Rita Grendze ir amerikas latviete, ar vienu kāju Tēvzemē. Grendzei ir  bakalaura grāds no Klīvlandes mākslas institūta (Cleveland Institute of Art), kā arī maģistra grāds tekstīlmākslā no Krenbrukas mākslas akadēmijas (Cranbrook Academy of Art). Pēc studijām Amerikā, Grendze saņēma Fulbraita stipendiju tālākām studijām Latvijā, kur viņa dzīvoja 1994.-1995. gadā. Grendze izstāda savus radošos darbus kopš 1989. gada. Vislabākās sekmes viņai ir bijuši Čikāgā, kur viņa dzīvo kopš 2001. gada. Grendzes darbi atrodās privātās kolekcijās ASV, Kanādā, un Latvijā. Viņas darbi ir arī iekļauti ASV vēstniecībā Rīgā caur "Art in Embassies" programmu. https://www.ritagrendze.com/

No LF pieprasa $2000, Kataloga iespiešanai kas ir vien trešdaļa no iespiešanas summas ($6000 kataloga publicēšanai)

Projekta autores mērķis ir bez nostalģijas, parādīt cik dziļi ir iesakņojies  kulturālais mantojums, ko saņēmusi uzaugot trimdas gados ASV. Viņa vēlas veidot sarunu starp pieredzēto un esošo, ar vislielāko cieņu pret tām paaudzēm kas uzturēja latvisko identitāti gan Latvijā, gan ārpus tās robežām okupācijas gados. Viņa cer, ka šī izstāde vizuāli priecēs ikkatru apmeklētāju, bet arī stiprinās tiltu starp Latvijā un ārpus Latvijas dzīvojošus Latviešus. Pieprasījums no Latviešu fonda: Grendzes izstāde ir liela un vērienīga, bet ne pastāvīga. Lai mākslas darbā izteiktās domas nepazustu, Grendze veidos katalogu, ko tad dalīs iestādēm un indivīdiem kas atbalstījuši šo  projektu. Tas ari kalpos kā reklāma Grendzei meklējot  izstāžu iespējas ārpus latviešu sabiedrības. Grāmatā, protams , būs daudz fotogrāfiju no veidošanas procesa un no pabeigtā darba. Būs arī iekļauti raksti par projektu. Grendze lūdz $2000 kataloga publicēšanai no Latviešu Fonda (viena trešā daļa no publicēšanas izmaksas).     Atpakaļ