Mazie projekti


13379128

LF17M15 Baltimoras dziesmu svētku mājaslapa
2017-02-02


Baltimoras dziesmu svētku mājaslapa

Mērķi: Svētku mājaslapa protams informē publiku par svētku programmu, bet pilnais mērķis ir visaptverošāks; lapa ir centrālais vienojošais punkts visiem, kam ir interese dziesmu svētkos, izmantojot šīs dienas technoloģiju, lai palīdzētu uzturēt un stiprināt mūsu latviešu tradīcijas. Lapa centralizē visas vajadzības svētku apmeklētājiem un atbalstītājiem vienā robustā resursā: koristiem mācīties dziesmas, skatītājiem iegādāties biļetes un izplānot ceļojumu, atbalstītājiem ziedot, dejotājiem izvērtēt jaundejas, un jebkuram māksliniekam, tirgotājam, vai palīgam pieteikties. Jo lapa ir domāta visiem, īpaši piestrādājam to izveidot viegli saprotamu tiem, kam iet grūtāk ar technologiju, un 100% informāciju labi pārtulkot uz angļu valodu tiem, kam iet grūtāk ar latviešu valodu. Jo mērķis ir visus savilkt kopā, lapai arī ir paša sava “ievērojamie dalībnieku” sērija, kur var iepazīties ar citiem dalībniekiem no visām malām, kā arī savilkums no svētku informācijas, kas atrodas citos avotos.

No LF pieprasa $706.  LF finansējums segs izdevumus, kuri būs nepieciešami lai izveidot visus jaunos 2017. gada projektus, tā tad: 2017.gada LV valodas lapa un veikals (Wix): $299 2017.gada EN valodas lapa (Wix): $155 2017.gada automācijas sistēma (Zapier): $187 2017.gada reģistrēšanās sistēma (JotForms): $50 2017.gada failu dalīšanās sistēma korim un jaundejām (DropBox): $90 2017. gada brīvprātīgo palīgu sistēma (SignUp Genius): $60 50% no 2016-2017.gada “domain name” tiesības (Wix): $17 50% no 2016-2017.gada LV valodas FAQ sistēma (Wix): $11.50 50% no 2016-2017.gada EN valodas FAQ sistēma (Wix): $11.50

Par projekta pieteicēju: Elga Ozola iesāka savu izglītību ar uzsvaru uz mākslu un rakstīšanu: studēja žurnālismu, fotožurnālismu, mākslu, datora grafiku, filmu un televīzijas producēšanu, un datora animāciju. Augstskolas vidū pārgāja uz kriminoloģijas studijām, un tajā laukā ieguva maģistra grādu no Oksfordas, ar mģistra darbu par Latvijas mafiju. Elga jau desmit gadu kā kontraktore veic datora darbus Amerikas tieslietu ministrijai, pārstrādājot failes un sagatavojot grafiku. Elga aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā: kā dejas grupas Namejs administratore un tīmekļa lapas pārzine, kalpojot Vašingtonas draudzes padomē, kur viņa ieveda datora sistēmas, lai efektīvāki kārtotu draudzes nama telpu īres, mācot tautas dejas draudzes latviešu skolā, un 2015. gadā rīkojot ALA Meistarsacīkstes, kur viņas amati bija sekretāre un tīmekļa pārzine. Par šiem darbiem Elga šogad saņēma ALA atzinības rakstu. Elga arī reizēm gatavo rakstus par latviešu pasākumiem avīzēm un tīmekļa lapām.     Atpakaļ