Atbalstiet Fondu!


Latviešu Fonds ir Mičiganas štatā inkorporēta bezpeļņas (non profit 5013c) organizācija. 


Fondu var atbalstīt dažādos veidos:


 1) Kļūstiet par dalībnieku - jo vairāk dalībnieku, jo lielākas iespējas atbalstīt projektus!

Par Latviešu Fonda dalībnieku var kļūt atsevišķas personas, ģimenes un organizācijas. Katram dalībniekam pieder viena balss, ar kuru tas ir tiesīgs piedalīties balsošanā par projektu piešķīrumiem, padomes locekļiem, un citiem jautājumiem par Fonda darbību.

Dalībnieka iestājas maksa ir $50 un balsstiesību maksa $120 gadā vai $10 mēnesī. (studentiem kamēr studē - $25 gadā). Kad ir sasniegta ziedojuma summa - $1,000, dalībnieks iegūst “tūkstošnieka”  statusu un     balsstiesības uz mūžu.

Fonda darbības agrākajos gados iemaksātos aizdevumus dalībnieki var saņemt atpakaļ, iesniedzot rakstisku pieprasījumu. Iestājas maksas, studentu gada maksas un ziedojumi nav atpakaļ saņemami; tos Fonds izlieto sava darba veikšanai.


2) Ziedojiet!  Neatkarīgi no tā vai esiet “tūkstošnieks" vai ja vēl neesiet fonda dalībnieks -  ziedojiet latviešu kultūras, mākslas un izglītības atbalstam! Katru gadu Latviešu Fondam tiek pieteikti vērtīgi projekti, kuri netiek atbalstīti LF ierobežoto līdzekļu dēļ. Jūsu ziedojums ir paliekošs mantojums latviešu nākotnei!


Jums varbūt  ir iespēja dubultot savu ziedojumu! Ja strādājiet kādā lielā kompānijā, uzziniet vai jums kā tās darbiniekam ir iespēja piedalīties “matching gift” programmā. 

Kompānijas kas piedalās “matching gift” programmā (saikne uz datu bāzi patreiz tiek veidota) 


3) Iepērkoties pie Amazon izmantojiet AmazonSmile, Amazon ziedos 0.5% no Jūsu pirkuma summas tieši Fondam!


4) Nododiet Latviešu Fondam Jums piederošas akcijas vai citus finanšu īpašumus. Konsultējieties ar savu nodokļu padomdevēju un tad sazinieties ar LF ieguldījumu komisijas pārstāvi Brigitu Rumpēteri pa epastu brigita_z_rumpeters@ml.com  vai pa telefonu: 1-800-568-6196.


5) Ar testamentāru novēlējumu Latviešu Fondam. Jūsu advokāts Jums palīdzēs nokārtot juridiski pareizu pielikumu Jūsu mantojumam novēlot daļu Latviešu Fondam. 


6) Ziedojiet savu laiku iesaistoties LF padomes darbā - mums vienmēr ir vajadzīgi palīgi. Sazinieties ar LF padomi rakstot lflietvedis1@gmail.comKā ziedot:

Pa pastu: Aizpildiet un nosūtiet LF kasierim iestāšanās anketu (anketa) un čeku uz "Latvian Foundation" vārda :


Latvian Foundation

c/o Jekabs Berzkalns, 

3120 Byron Depot Ct SW,

Byron Center, MI 49315 USA

Jūs variet noteikt kur nonāk Jūsu ziedojums: 

Ģenerālfondā, atstājot Latviešu Fonda padomes ziņā, kā izlietot ziedojumu, 

vai

Neaizskaramajā kapitālfondā - no šī ziedojuma Latviešu Fonda padome drīkst lietot tikai ziedojuma augļus, atstājot pašu ziedojumu bankā. Dalībnieku gada maksas nonāk šajā fondā.


Latviešu Fonda juridiskais nosaukums un adrese:

Latvian Foundation, Inc.
c/o Mr. Jānis Kukainis
1907 Autumn Crest Lane
Kalamazoo, MI 49008-4810 USA
+1 (269) 382-1176
Latvian Foundation Employer Identification Number (EIN) 23-7089477


Latviešu Fonds ir Mičiganas štatā inkorporēta bezpeļņas (non profit 5013c) organizācija.