Iesaisties!Sveicināti, Latviešu Fonda dalībnieki un draugi!

Cik ātri skrien laiks! Latviešu Fonds tika dibināts 1970. gadā, lai stiprinātu latviešu identitāti. Pēdējos četrdesmit sešos gados pasaule ir mainījusies, bet mērķis atbalstīt latviešu kultūru un izglītību ir vēl arvien svarīgs. Pateicoties Latviešu Fonda dibinātājiem, dalībniekiem un ziedotājiem, fonds var lepoties ar atbalstu vairāk kā 500 projektiem. Piešķīruma kopsumma pārsniedz divus miljonus dolāru!

Šie panākumi iedvesmo mūs, tagadējo Latviešu Fonda padomi, censties paplašināt mūsu organizācijas dalībnieku skaitu un turpināt dibinātāju ceļu uz miljonu. Toreiz, Latviešu Fonda dibinātāji izsapņoja organizāciju, kuras dalībnieki savāktu miljons dolāru pamatkapitālā, lai no augļiem atbalstītu vislaikmetīgākos projektus. Vai paspēsim sasniegt miljonu līdz Latviešu Fonda 50 gadu pastāvēšanas jubilejai? Līdz tam vairs nav tik tālu!

Mēs ceram iedvesmot arī jūs. Izlasiet jauno LF apkārtrakstu! Ieskatieties uzspodrinātā LF mājas lapā www.latviesufonds.info - tur ir ziņas, bildes, video un pat Facebook un Twitter komentāri par interesantiem un vērtīgiem LF projektiem!

Mēs griežamies pie Jums ar lūgumu - turpiniet piedalīties Latviešu Fondā! Atbalstiet Latviešu Fondu ar ziedojumu. Aizpildiet vienkāršoto veidlapu, pievienojiet čeku un nosūtiet ziedojumu! Vai arī ziedojiet elektroniski mājas lapā www.latviesufonds.info. Lai Latviešu Fonds sasniegtu sakotnējo merķi ar miljons dolāru pamatkapitālu, lai varam vēl piecdesmit gadus turpināt atbalstīt latviešu izglītības un kulūras projektus!

 Pateicībā, 

Latviešu Fonda Padome


Ziedojums Latviešu Fondam ____$35  _____$50  _____$100  _____$200  ____________cita summa

                                                                                    *Jūsu ziedojumu var atvilkt no ienākuma nodokļa

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

                                    (Jūsu vārds un adrese)

Čeki rakstāmi: Latvian Foundation Inc.

Čeki nosūtāmi: Jēkabs Bērzkalns 3120 Byron Depot Ct SW, Byron Center, MI 49315

 

                                                                 


Ar savu ziedojumu Jūs ļoti tieši variet piedalīties latvietības pamata stiprināšanā.  Jūs iegūstiet iespēju izraudzīt Latviešu Fonda vadību un katru gadu tiešā balsošanā izvēlēties tos projektus, kam piešķirami līdzekļi.


Ar $10 mēnesī katram no mums Latviešu Fondā dota vienreizēja iespēja kopējiem spēkiem jūtami piedalīties latviešu radošās dzīves norisēs.