Darbība


Latviešu Fonda 2020.gada budžets 03.08.2020

2017. - 2020. gada plānotie un reālie ienākumi un izdevumi.

Latviešu Fonda pilnspulcē Kalamazū, 2019. gada rudenī, sniegtā LF kasiera  ziņojumu ilustrējošais budžeta pārskats.

LF Financial slides 2019.pdf