Mūsu darbi


13376214

LF15L03 NYET NYET SOVIET - trimdas latviešu pieredze demonstrācijās un politiskās akcijās par Latvijas neatkarību: materiālu vākšana, grāmata un fotoalbūms internetā.


2015-02-27


Projektu pieteica: Maija Hinkle, valdes priekšsēde, Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs (LaPa)
Projektu atbalsta: Anita Tērauda, bij. Amerikas latviešu apvienības ģenerālsekretāre, vairāku publikāciju autore; Pēteris Elferts, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos
Projekta budžets: $12,400

Pieprasījums no LF: $6,200


Par pieteicēju
     Maija Hinkle - Ph.D biofizikā, 15 gadus pasniedzēja Kornella universitātē, ASV. Kopš 1989. gada nododās mutvārdu vēstures (MV) un dzīvesstāstu vākšanai un lietošanai ASV un Latvijā. Iniciatore un vadītāja Amerikas Latviešu Apvienības MV projektam, iniciatore un līdzvadītāja talcinieku MV ekspedīcijām Latvijā. Grāmatu  izdevniecības “Mežābele” īpašniece. Biedrības „Latvieši pasaulē” inicialtore un valdes priekšsēdētāja.
     LaPa jau astoto gadu vāc materiālus par Latviešu izbraucēju vēsturi. Muzeja krājums ir deponēts Latvijas Nacionālai bibliotēkai, glabājās noliktavā jaunajā LNB ēkā. Ir izveidotas vairākas izstādes: piem., „Latvieša koferis” Stūra mājā 2014. gadā, un internetā „Latviešu pēdas pasaulē” (pedas.lapamuzejs.lv) un par bērnu žurnālu „Mazputniņš” (mazputnins.lv). Šogad gaidāma atmiņu grāmatas „Dziesma. Svētki. Dzīve” atklāšana, par dziesmu svētkiem ārpus Latvijas un filma par Brazīlijas latviešiem “Vārpa: apsolītā zeme”.

Projekta apraksts
     Atšķirībā no Okupācijas muzeja, kas arī vāc liecības par politisko darbību trimdā, LaPa projekts uzsvērs “parasto” cilvēku dalību un pieredzi politiskās akcijās. Projekts paredz priekšmetu, fotogrāfiju un interviju vākšanu no dažādu paaudžu latviešiem, kuri pēc II Pasaules kara ir piedalījušies demonstrācijās u. c. akcijās ārpus Latvijas, iestājoties par Latvijas neatkarības atjaunošanu.
     Tiks publicēta atmiņu grāmata, kurā atlasītie stāsti un fotogrāfijas atainos politisko akciju dalībnieku individuālo pieredzi. LaPa krājums papildināsies ar unikālām vēstures liecībām, kā arī sistematizētiem aprakstiem par šo tēmu, kas interneta datubāzē meandrs.lv būs pieejami sabiedrībai. Fotogrāfijas būs pieejamas Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) datubāzē.
     Projektā paredzēta sadarbība ar Okupācijas Muzeja speciālistiem, tiks izmantotas arī jau savāktas intervijas no ALA mutvārdu vēstures krājuma.

Projekta mērķis
     1) Vērst Latvijas sabiedrības uzmanību uz politiskās cīņas norisēm ārpus Latvijas - nevardarbīgo pretošanās piemēriem; dot iespēju akciju dalībniekiem atskatīties uz paveikto; mudināt rietumos dzīvojošo latviešu jauno paaudzi apzināt savu vēsturi; 2) Izdot atmiņu stāstu grāmatu par “parasto” latviešu iesaistīšanos poliskās akcijās, izceļot aizraujošākos stāstus un nozīmīgākās akcijas; 3) Papildināt LaPa krājumu ar materiālu par politiskām akcijām, lai līdz Latvijas 100 gadu jubilejai sagatavotu izstādi par šo tēmu. LaPa krājumā ir bagātīgs materiāls par bēgšanu no Latvijas II Pasaules kara laikā, bet vēl nepietiekams par latviešu kopienu dzīvi mītņu zemēs, t. sk. kultūru, sportu un politiku. Lai veidotu pilnīgāku priekšstatu par latviešu dzīvi trimdā, LaPa šobrīd aktīvi vāc materiālu, sevišķi par parasto cilvēku brīvprātīgu iesaistīšanos politiskos protestos pret padomju okupāciju.
     Mērķauditorija ir latvieši un to pēcnācēji visā pasaulē, it sevišķi skolēni, jaunieši un vēsturnieki.

Ko segs LF finansējums
Intervēšana un interviju atšifrēšana, rediģēšana $1000               
Vēsturnieka-speciālista konsultācija un grāmatas ievads $800
Dizains, attēlu apstrāde un salikums $1000
Izdevuma druka (2000 eksemplāri) $3000
Krājuma apstrāde (DAĻA - Foto apstrāde, ievadīšana datu bāzē)     $400

www.lapamuzejs.lv

Grāmatas satura piemērs     Atpakaļ