Bezbailīgie


LF19M23 “Bezbailīgie: Dzīvesstāstu sērija 2 grāmatās”


2019-04-08“Bezbailīgie" – dzīvesstāstu sērija divās grāmatās, kuru varoņi ¬ – Valentīne Lasmane, Pēteris Jansons, Ēriks Tomsons – ir Latvijas valsts vienaudži. Jaunu cilvēku aizrautībā viņi Otrā pasaules kara beigās glāba cilvēkus, kas bēga no atkārtotas padomju okupācijas.
Ar savu ziedojumu Jūs vairosit latviešu vēsturiskās atmiņas konkrētību, jo šo dzīvesstāstu varoņi spēj dot jaunus impulsus mūsu tautas pašapziņai. Pagātne iesaistās tagadnē – dzīvesstāsti, kas mūs ved caur 100 mūža gadiem, uzrunā visu vecumu cilvēkus, tai skaitā, jauniešus.

Pirmo grāmatu “Viņpus simtam: Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts” autore pati pārlasīja līdz savai aiziešanai 102. mūža gadā. Grāmatā ir spilgtas liecības par pēdējo tikšanos ar kureliešiem dienu pirms viņu aresta Stiklos, par pārgalvīgo braucienu caur vācu sargposteņiem, lai mežos sameklētu ebrejus un pārvestu pāri jūrai, par bezlaika izjūtu uz jūras, trimdas sākuma smagumu un kalpošanu savai tautai svešumā.

Latvijas Fonda ziedotāju atbalsts nepieciešams pirmā izdevuma tipogrāfijas darbu līdzfinansējumam.
Vienlaikus top sērijas otrā grāmatā “Pārcēlāji”, kurā bēgļu laivu vadītāji stāsta atmiņas par riska situācijā, izvēli starp dzīvību un nāvi, kad mantu izmešana jūrā bija mazākais zaudējums. Ēriks Tomsons tikai īsu brīdi pielāgojas dzīvei ārzemēs, lai riskētu atgriezties jau padomju okupētajā Latvijā, kas viņam beidzās ar katorgu Sibīrijā.  Leģendārs ir arī kapteiņa Pētera Jansona dzīvesstāsts, kura vadītā laiva ar bēgļiem 28 reizes šķērsoja Baltijas jūru.

Paverot dzīvesstāstu arhīvu, nokļūstam daudzu apbrīnojamu dzīves gājumu varā. Ievērību guvušas tādas asociācijas “Dzīvesstāsts” izdotās atmiņu grāmatas: kā zemūdenes komandiera Hugo Legzdiņa dzīvesstāsts, pēdējā iesaukuma gaisa izpalīga Laimoņa Upmaļa dienasgrāmata, sēliski savdabīgās Lilijas Šicas atmiņas, Zviedrijas latviešu dzīvesstāstu grāmata “Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem”.
“Bezbailīgie” būs ar augstu morālo un pētniecisko vērtību, jo ir pašu dalībnieku liecība par dramatiskajiem notikumiem, kas savulaik izšķīra daudzu cilvēku likteņus.Atsauksmes:

Projekts “Bezbailīgie” ir nozīmīgs devums gan Latvijas pagātnes saprašanai, gan valsts un tautas nākotnei. Lai gan šodien arhīva materiāli pētniekiem ir pieejami, joprojām Latvijas 20. gadsimta vēsturē ir daudz neatklātā. Lai patiesi saprastu varas izpausmes ar visām niansēm, jāuzklausa aculiecinieki. Grāmatas ir īpaši vērtīgas arī Latvijas diasporai iedvesmai un saitei ar Latviju.

Šodien Latvijai ir daudz pārbaudījumi, ieskaitot iedzīvotāju izbraukšana uz citām zemēm. Grāmatu sērija “Bezbailīgie” dod piemēru, kā smelt spēkus un vienot tautu.


Māra Lazda, Ph.D. Asociētā profesore Vēstures Fakultātē  Bronksas koledžā, Ņujorkas Pilsētas Universitātē; Latviešu Fonda dalībniece.

.
Rietumu jauniešu kultūrā dzīvot un rīkoties bez bailēm ir savā ziņā populārs un pat komerciāls lozungs un brends – "No fear." Bet ko tas tieši nozīmē? Kā varam saprast – dzīvot un rīkoties bez bailēm, kad, tā darot,  cilvēku tiešam var novest bīstamā situācijā?


Atbalstu asociācijas "Dzīvesstāsts" grāmatu sēriju "Bezbailīgie", konkrēti pirmo sējumu, "Viņpus simtam". Valentīnes Lasmanes dzīves stāsts un viņas darbība bēgļu laivu organizēšanā ir svarīga gan latviešu diasporas, gan Latvijas vēsturē, kā arī dotu iespēju mūsdienu lasītājam uzzināt kas mudina cilvēku dzīvot un rīkoties bez bailēm.


Andris Straumanis,  Asociētais profesors, Viskonsinas Universitāte

_____________________________________________________________
 


Pazīstu Māru Zirnīti jau ilgus gadus, augsti novērtēju viņas  pienākumu izpildi un darbu Mutvārdu pētnieku asociācijā Dzīvesstāsts, kur valdes priekšsēde ir Māra. Esmu pārliecināta, ka projekts būts ieguvums gan pētniekiem, gan plašākam lasītāju lokam.

Biruta Abula, Latviešu Fonda dalībniece un LF agrākā priekšsēde.


 
 


     Atpakaļ