Bezbailīgie


LF Tūkstošnieki

Latviešu Fonda Dalībnieki Tūkstošnieki:

Kārlis Ābele
Agita E. Abens
Sandors Abens
Aija Abens
Dzintars un Biruta Abuls
Daina Albertiņš
Gundars Aperāns
Dace Aperāns
Ināra Apinis
Rita Apse
Edīte Apse
Ritvars    Asbergs
Pēteris    Aserītis
Annele un Miķelis Austriņš
Pēteris Auzers
Ivars Avots
Andrejs Baidiņš
Oļģerts    Balodis
Maruta Barbins
Valdis Bašēns
Roberts Batarags
Anita Batarags-Padegs
Vija Bauer-Lindbergs
Artūrs    Baumanis
Ilze Bekeny
Aida Berzins
Ivars Berzins
David & Sunca ērziņš
Inese Bērziņš
Valdis Bērziņš
Edgars    Bērziņš
Dagmāra Bērztīss
Māra Bērztīss
Dace Blaumanis
Arvīds Bļodnieks
Uldis Bluķis
Meta Blūms
Visvaldis Bokums
Jānis Bolis
Pēteris Bolšaitis
Ieva Bolšteins
Valdis Briedis
Andrejs Brošs
Ingrida   Bulmanis
Harolds Bulmanis
Jānis un Aira Bungs
Daina Bungs
Dzintra     Bungs
Pāvils Cakuls
Juris Cālītis
Marģers Caune
Ojārs A. Celle
Aivars Celmiņš
Jānis Cigusis
Juris Cilnis
Miķelis Cilnis
Daira Cilnis
Dace Copeland
Marģers Cubins
Valdis Daiga
Skaidrīte Darius
Jānis Deglis
Jānis Dimants, Jr.
Rasma    Dinbergs
Ilgvars    Dižgalvis
Gunta    Dreifelds
Mārtiņš Duhms
Linda Duhms
Ints Dzelzgalvis
Pauls Dzelzgalvis
Audra & Stuart Eddy
Andrejs Eglīte
Lauris Eglītis
Līga M.     Ejups
Astrida    Ezergaile
Andrievs Ezergailis
Irēne Ezergailis
Tālivaldis Forstmanis
Imants    Freibergs
Kārlis Freibergs
Elisa Freimane
Līga Gaide
Ligita Galdiņš
Viesturs un Ieva Gāle
Modris V. Galenieks
Valija A. Galenieks
Ivars Galiņš
Dzidris    Gobiņš
Gunta Golts
Līga Gonzalez
Jānis A. Grāmatiņš
Pēteris    Graube
Ivars Graudums
Artūrs Grava
Alfreds    Grava
Sarmīte Grava
Astrīda    Greco
Richards Grigors
Marģers J. Grīns
Gunārs     Grūbe
Brigita    Gulēns
Voldemārs Gulēns
Valda Gustavs
Gunta Harvey
Daumants  Hāzners
Elza Dzenis Hess
Maija Hinkle
Atis Homka
Liga Hoy
Ilze Ievāns
Maruta Ieviņa
Rasma Gundega Ieviņa
Pāvuls Ieviņš
Uldis E. Inveiss
Edīte Irbe
Juris un Margita Jakovičs
Irma Janševskis
Astrīda R. Jansone
Andrejs and Astrīda Jansons
Sandra Zeidenberga Jansons
Vitauts    Jaunarājs
Sarma Jordāns
Talis Jordāns
Rūta Jordāns
Pēteris    Jurjāns
Juris Kalniņš
Ilmārs L. Kalniņš
Vitauts    Kalniņš
Alfons Kalns
Rasma    Kariņa
Ingrīda    Kariņa-Berziņa
Uldis Kariņš
Tija Kārkle
Rasma    Kārkliņš
Arnolds Karklis
Agnis Kaugars
Ģirts Kaugars
Anita Keire
Jānis Ķeņģis
Renāte    Kenney
Raimonds Kerno, Esq.
Dace Kezbers
Edgars K. Kiršs
Harry Kiršs
Ilona Ķīsis
Vija Klīve
Julie & Jay Knapp
Ivars O. Kops
Jānis A. Krēsliņš Sr.
Sandra    Kronīte-Sīpola
Pauls Krūmiņš
Eriks & Ligita Krūmkalns
Jānis & Aija Kukainis
Rūta Kupcis
Aivars Kuplis
Jānis Kurmiņš
Laimonis Laimins
Ilze Lakstīgala
Aldis Lapiņš
Jānis Laurens
Kazimirs Laurs
Jānis O. Lazda
Paulis un Irēne     Lazda
Jānis Leimanis
Valda Lēvenšteins
Anda Libere
Jānis Lielais
Arvīds    Lielkājs


Marks    Liepa
Velta Liepiņš
Guntis un Anita Liepiņš
Valdis Liepiņš
Margot Lucs
Katrīna Luters
Māris Mantenieks
Werner Martens
Raimonds Matisons
Uldis Matīss
Aija Mazsīle
Juris Mazutis
Haralds Mazzariņš
Andrejs Juris Medenis
Laila    Medne
Modris un Maija Mednis
John J.    Medveckis
Jānis Melgalvis
Ivars Melngailis
Walter un Gundega Michel
Vija Miezītis
Sandra N. Milevska
Ilze Muehlenbachs
Lalita Muižniece
Sarma    Muižniece Liepiņa
Manfreds Munters
Pēteris    Munters
Miķelis    Munters
Voldemārs un Linda Nariņš
Natālija Neiburgs
Artūrs R. Neparts
Māra Newsome
Andis Nīkurs
Valters    Nollendorfs
Andrejs Olte
Juris Orle
Ilze Ozoliņa-Bērziņa
Andrejs Valdis    Ozoliņš
Gunārs M. Ozols
Knuts A. Ozols
Māra Padegs
Gita Padegs
Andris un Māra Padegs
Gints Padegs
Viesturs George Paegle
Uldis J.    Palde
Ināra Palieps
Aivars Pelds
Jānis Peniķis
Maija Peniķis
Ilze Pētersone
Maija Pētersons
Ruta Petričeks
Juris Petričeks
Zaiga Alksnis Phillips
Marga    Pipasts
Ilze Plaudis
Gunta    Plostnieks
Izolde Z. Preiss
Kārlis Preiss
Maija Priede
Jānis Priede
Zaiga Priede-Kalnins
Ainis Priedīte
Elmārs    Priedītis
Andris    Priedītis
Nonita    Priedītis
Irēne Puķīte
Ieva Pūris
Mārtiņš un Kristīna Putenis
Vitolds    Rācenis
Laura Ramanis
Andris    Ramāns
Astrīda S. Ramrath
Maruta Raterman
Juris G.    Raudseps
Ritvars    Reinbergs
Ināra Reine
Zigurds L. Reineks
Juris Reinfelds
Sigrīda    Renigere
Jānis Resnis
Jānis M. Riekstiņš, Esq.
Lolita Ritmanis
Sandra    Robežniece-Inka
Brigita    Robiņš
Laila Robiņš
Baiba Rodina
Elga Ronis
Valdis Gunārs    Ronis
Andris  E. Roze
Mirdza    Rozenbachs
Andrejs Rozentāls
Rasma    Ruģelis
Velga B. Rukuts
Brigita    Rumpetere
Juris un Vita Ruņģis
Vija Ruņģis
Liga Ruperts
Silvija Rūtenbergs †
Inta Rūtiņa-Ādamoviča
Ilze K. Schwartz
Gunta P. Semba
Ginta Sīka
Ilze Sīle
Ruta Siliņš
Ojārs Sils
Alberts     Sils
Kristīna Sīmane-Laimiņa
Dagnija Skulte
Raimonds and Austra    Slaidiņš
Juris un Maija Šlesers
Uldis Šmidchens
Zinta Šmidchens
Austars Šnore
Mārtiņš Soste
Ruta Soste
Velta Spārniņš
Edmunds Sprūde
Uģis Sprudžs
Rita Sprūdžs
Valfrids M. Spuntelis
Dainis    Stanga
Aivars un Dagnija Staško
Andrejs Šteinbachs
Lija Stīpnieks
Ruta Straumanis
Uldis  N. Streips †
Maksims Strunskis
Edvard    Stukuls
Māris & Selga Stūrāns
Zigurds     Sūrītis
Lilija Treimanis
Edvin O. Tums
Rita Uibo
Juris Upatnieks
Lauma D. Upelnieks-Katis
Eduards Upenieks
Valdis Ūsis
Juris Valainis
Jānis Valdmanis
Pāvils Vasariņš
Ināra Vatvara-Suuberg
Vaira Vīķe-Freiberga
Gundega Vilks
Ilga Vītoliņš
Rasma    Vītols
Vilis Ansis Vītols
Velta Voitkuns
Marcis    Voldiņš
Vija Wurstner
Zigfrīds Zadvinskis
Juris Žagariņš
Auseklis Zaķis
Mārtiņš J. Zandbergs
Bertrams Zariņš
Leo Zariņš
Andris    Zeidaks
Ģirts Zeidenbergs
Imants    Zeidlickis
Astra Zemzare
Mara Zeps
Klāvs M. Zichmanis
Jēkabs    Ziedars
Jānis Zommers

Biedru organizācijas
ALJA
ALTS
Alvīnes piemiņas fonds
Amerikas Latviešu Palīdzības Fonds

Astrīdas Lēvenšteinas Piemiņas fonds
Astrīdas Plukses Piemiņas fonds
Austrums ASV
Austrums Kanāda
Čikāgas Latviešu Biedrība
Daugavas Vanadzes NJ
Daugavas Vanagi ASV Inc.
Daugavas Vanagi London, Kanāda
Daugavas Vanagi New Jersey
Daugavas Vanagi NJ - Jaunatne
Daugavas Vanagi/Vanadzes
Daugavas Vanagi Kanāda
DV Lincoln
DV Milwaukee
DV Minnesota Inc.
Hamilton Latvian Society
J. Ūdra Piemiņai/LCC Trust
K!K! Klīvlandē
Kentucky Latvian Club
Klīvlandes Latviešu Biedrība
Konektikutas Latviešu Biedrība
Korp! Beveronija
Korp.-Frat! Imantica
Korp.-Frat! Lataviensis
Korp.-Frat! Metr! 55 G.
Korp.-Frat! Metropolitana
Korp.Gundega Toronto
Korp. Selonija Austrālija
Korp. Varavīksne
Kristus Dārzs
Latv. Comm. Cntr. Inc.-Ind.
Latvian Toronto Crededit Union
Latvian Anglers Club
Latvian Association – South California
Latvian Ev.Lut. Holy Trinity Church
Latviešu Apvienība Detroitā
Latviešu kultūras b-ba TILTS
Latviesu organizaciju apvieniba Minesota (LOAM)
LNAK
LNJAK
Mineapoles Sentpolas Latviešu Ev. Lut. draudze
NJ Latvian Federal Credit Union
Njudžersijas Latviešu biedrība
North California Latvian Association
NY Latvian Concert Choir Inc.
Oregonas Latviešu Biedrība
Piektvakara Puduris Bostona
Saules Jostas ansamblis
Sidnejas Jautrais Pāris
Sidnejas Latviešu Biedrība
Sidnejas Radio Kopa
St. Pēterburgas Latviešu b-ba
Toronto Latvian Association     Atpakaļ