2012. gada balsosana


LF12L31 - Trešās atmodas laika trimdas materiālu digitalizēšana un publicēšana Barikadopēdijā
2012-06-10

Projekta vēsturiskais aspekts ir nozīmīgs gan nacionālā, gan globālā skatījumā. Tā ietvaros tiek digitalizētas ne tikai tā laika dažādas rakstiskās liecības un dokumenti, bet tiek apkopotas cilvēku liecības, viedokļi, aculiecinieku stāsti, tādējādi padarot šo vēstures daļu "dzīvu" un reāli attēlojot tā laika notikumus. Nav noslēpums, ka vēl tik nesenā vēsture tiek aizmirsta ļoti ātri un cilvēki ir aizmirsuši šī laika vēsturisko nozīmību. Un visos šajos vēsturiskajos notikumos ļoti liela nozīme ir trimdas latviešiem, jo tieši viņi uzturēju dzīvu sapni par brīvu Latviju. Līdz ar to trimdas latviešu lomu nav iepsējams pārvērtēt. Projekta ietvaros paredzēts skenēt un zinātniski apstrādāt tā laika trimdas laikrakstus un vākt publikācijas Latvijas presē par trimdas ieguldījumu. Projekts veicinātu tā laika notikumu dziļāku izpratni īpaši jauniešos, kuri šo laiku personīgi nav pieredzējuši, kas savukārt veicinātu dažādu paaudžu satuvināšanos un veicinātu sociālo toleranci, kā arī pastiprinātu sabiedrības integrāciju un arī pasargātu cilvēkus no paviršības savos spriedumos. Saistošs ir arī Barikadopēdijas informācijas izlkāsta formāts, jo tieši multimediālā vide ir viens no svarīgākajiem, ja ne pats svarīgākais informācijas izklāsta veids mūsdienās. Savāktais materiāls būs interesants visām lietotāju kategorijām - tā laika aculieciniekiem un līdzdalībniekiem, skolēniem, studentiem, zinātniekiem, politiķiem, diplomātiem.

Lasīt vairāk ...


LF12L30 - Monogrāfiska pētījuma "Latvieši Austrālijā: literārā dzīve, literārais process un personības" sagatavošana un izdošana
2012-06-09

Projekts, kas rezultēsies monogrāfiskā pētījumā par latviešiem Austrālijā, vistiešākā mērā saistīts ar latviešu tautas vēstures procesiem, saistīts ar kultūru un literatūru, kuru izpratne un izzināšana arī 21. gs. ir jo nepieciešama, lai apzinātos sevi kā latvieti, lai saprastu un novērtētu to devumu, ko latviešu kultūrai un literatūrai bagātinoši ir snieguši bēgļu gados un trimdā tapušie literārie darbi. Ko nozīmēja svešajā vidē un apstākļos uzturēt spēkā latvisko, neļauties svešā ietekmei, ko nozīmēja dzīvot ‘divas dzīves’ – ikdienas un mājas (latvisko) – tie ir būtiski jautājumi katras nācijas pastāvēšanā. Manuprāt, šāda projekta īstenošana būtu arī pateicība tiem daudzajiem latviešiem, kuri tālajā un savā ziņā izolētajā kontinentā kopa latvisko kultūru, rakstīja latviski, rīkoja Kultūras dienas un Rakstnieku dienas u. tml., lai cik arī tas bija sarežģīti.

Lasīt vairāk ...


LF12L27 - Jaunpiebalgas baznīcas kultūrvēsturikā mantojuma saglabāšana un attīstīšana - personālgrāmatas saglabāšana un izmantošana
2012-06-07

Laika gaitā atgūstot Jaunpiebalgas baznīcas "personālgrāmatas" (skaitā 42 eks.) esam uzņēmušies arī atbildību ne tikai par kristīgo vērtību audzināšanu, bet arī par savas identitātes veidošanu katrā Jaunpiebalgas novada iedzīvotājā. Saglabāt Jaunpiebalgas novadam un Piebalgas apkaimei raksturīgās kristīgās tradīcijas, uzsvērt kultūras īpatnības un tradicionālo lauku saimniekošanu, kā arī attīstīt baznīcas resursus iepriekšminēto darbību rezultātā. Grāmatās fiksētās ziņas ir unikāls Jaunpiebalgas cilvēku, saimniecību un kultūras vēstures izpētes avots, kur rodamas ziņas par personu dzimšanu, laulību, miršanu, saimniecību lielumu un māju nosaukumiem, kā arī dažādas citas ziņas.

Lasīt vairāk ...


LF12L21 - Dokumentāla filma "DIEVA PUTNIŅI" (Trimdas bērnu likteņi)
2012-06-06

Filmas veidotāji saprot, ka ir pēdējais brīdis, lai paspētu fiksēt ļoti būtisku nacionālās pašapziņas attīstības posmu mūsu tautas vēsturē – trimdas nometņu laiku Vācijā. Tiem, kuri vēl atceras šīs dzīves savdabību un var pastāstīt par nometņu dzīves notikumiem, ir ne mazāk par 75 gadiem. Laiks nenovēršami izdzēš ļoti būtiskus nacionālās apziņas liecinājumus. Tos saglabāt īpaši svarīgi ir tagad, kad dzimtenes jēdziens zaudē savu nozīmi sabiedrībā. Iztaujāsim DP laika jauniešus – tagad cienījamus un sabiedrībā pazīstamus cilvēkus (Valters Nollendorfs, Pēteris Tērmanis, Aija Ebdena, Aivars Jerumanis, Vaira Vīķe-Freiberga, Alberts Legzdiņš, Ingrīda Muižniece un daudzus citus). Būtisks emocionālais un vizuālais elements filmā būs atmiņu stāstos ievītās nometņu vietas, sastatot tā laika fotogrāfijas un kino arhīvu ar to, kādas tās ir šodien.

Lasīt vairāk ...


LF12L20 - Kultūrvēsturiski izzinošas grāmatas "Latgalīšu povuorgruomota" izdošana
2012-06-05

Kultūrvēsturiski izzinošā pavārgrāmata Latvijas sabiedrībai un ikvienu interesentu iepazīstinās ar Latvijā maz aplūkotu kultūras mantojuma daļu - kulināro mantojumu. Iecerētais projekts parādīs Latvijas kultūras daudzveidību, jo grāmatā bez receptēm tiks atspoguļotas ar ēdienu gatavošanu saistītās tradīcijas, folkloras materiāls un arī cilvēku personiskā pieredze. Grāmatai būs kultūrvēsturiska nozīme un tā veicina latviešu kultūras attīstību, jo ikvienam interesentam tās saturs ļaus izprast un pašam praktizēt ar kulināro mantojumu saistītās tradīcijas.

Lasīt vairāk ...