2000


2000. gada atbalstītie projekti ($70708)
2000-10-12

 

 • Lielie projekti ($5001-$10,000)
  • "Dzīvesstāsti Latvijā un trimdā" ieraksti un konference ($10,000)
  • Izsūtīto, represēto un trimdas cilvēku video liecību sagatavošana ($10,000)
  • Dokumentālās filmas "Staļina laiks (1945-1953) Latvijā" sagatavošana ($9000)
  • Latvijas enciklopēdija internetā ($8600)
  • Rēzeknes pilsētas bibliotēku fondu latviskošana ($7000)
  • Filmas "Es esmu latvietis" arhīva izveide ($6500)
 • Vidējie projekti ($2001-$5000)
  • Videofilma par dzejnieku Andreju Eglīti "Mans brālis" ($4000)
  • Ceļveža "Pa brāļu Jurjāņu takām" izdošana ($3265)
  • Grāmatas "Latvija pasaules politikā" izdošana ($2603)
  • IV latviešu mūzikas svētki "Madona 2001" ($2200)
 • Mazie projekti (līdz $2000)
  • Foto dokumentāra "Latvijas kapsētu kultūra" izdošana ($2000)
  • Filmas "Elles ķēķis" sagatavošana ($2000)
  • "Āraišu ezerpils - šodienas latvietis senā latgaļa tērpā" (10 tērpu atdarinājumi) ($940)
  • Voldemāra Kreicberga atstāto skaņu lenšu pārkopēšana kompaktdiskos ($600)