1999


1999. gada atbalstītie projekti ($62,400)
1999-02-01

  • Piešķīrums Okupācijas muzejam, grāmata angliski un latviski ($10,000)
  • Piešķīrums Okupācijas muzejam, video filma par 1941.-1945. g. ($9,000)
  • Piešķīrums Ņujorkas bibliotēkai, atmiņu saglabāšanai ($10,000)
  • Piešķīrums Rīgas Doma zēnu turnejai 2000. gadā ASV ($10,000)
  • Piešķīrums Latviešu valodas vārdnīcas datormodelim ($10,000)
  • Piešķīrums projektam Represijas Latvijas laukos 1944-1949 ($3,400)
  • Piešķīrums projektam Operas biļetes skolu jaunatnei ($10,000)